Bài 1: Khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh cây nông nghiệp

Chia sẻ: Nong Thi Quynh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

2
392
lượt xem
131
download

Bài 1: Khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh cây nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài 1: khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh cây nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh cây nông nghiệp

 1. Môn học: Bệnh cây nông nghiệp Phần 1: Đại cương Bài 1: Khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh Bài 2: Khái niệm tương tác bệnh Bài 3: Sinh thái bệnh Bài 4: Phòng chống Phần 2: Chuyên khoa Bài 5: Nấm và bệnh nấm Bài 6: Bệnh nấm hại cây lương thực Bài 7: Bệnh nấm hại cây rau, hoa, CAQ, CCN Bài 8: Vi khuẩn/phytoplasma và bệnh vi khuẩn/phytoplasma Bài 9: Virus/viroid và bệnh virus/viroid Bài 10: Tuyến trùng và bệnh tuyến trùng
 2. Bài 1: Khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh 1.Định nghĩa bệnh cây 2.Tầm quan trọng (tác hại) 3.Đối tượng (các lĩnh vực nghiên cứu) 4.Các nhóm tác nhân gây bệnh 5.Tính ký sinh của tác nhân gây bệnh
 3. 1. Định nghĩa bệnh cây PLANT PATHOLOGY = PHYTOPATHOLOGY phyto = cây pathos = bệnh logos = nghiên cứu
 4. 1.Định nghĩa bệnh cây PLANT PATHOLOGY = PHYTOPATHOLOGY phyto = cây pathos = bệnh logos = nghiên cứu Plant pathology = bệnh cây học
 5. 1. Định nghĩa bệnh cây cây khỏe ?
 6. 1. Định nghĩa bệnh cây cây  ỏe  kh • Thực  ện ốtnhấtcác  ức  hi t     ch năng  nh ý  si l được    nh  ởi quiđị b   tềm   ăng   r ền  ủa  i n dit uy c nó
 7. 1. Định nghĩa bệnh cây cây  ỏe  kh  Q uang  ợp h  H ô  ấp h  V ận  chuyển nước,khoáng,di dưỡng) (     nh   Tr đổichất( ao     đường,đạm ,chấtbéo..       .)  D ự r tữ  Si sản nh 
 8. 1. Định nghĩa bệnh cây Định  ĩa  ( áo r nh) ngh 1 gi t ì   • B ệnh cây à r ng háikhông  nh hường  l tạ t   bì t có quá r nh  ệnh ý  ến  ng i t c  ảy  tì b l bi độ lên ụ x r ở r a  t ong cây  các  ếu ố  ạicảnh  do  y t ngo   không  phù  ợp  ặc  si vậtgây  a, h ho ký  nh    r   dẫn  n  ự  đế s phá  ỷ  ức  ăng  nh ý,cấu  hu ch n si l   t o,gi m     ăng  ất  ẩm   ấtcây  ạ   ả sútn su ,ph ch   t ồng” r
 9. 1. Định nghĩa bệnh cây Định  ĩa   Pl   hol ngh 2 ( antPat ogy,A gr os,2005)   i   • B ệnh  cây à  ộtl ạtcác  ản  ng  n hấy  l m  o   ph ứ nhì t hoặc không  n hấy  ủa ế  nhì t c t bào  ặc  ô  ho m do  ộtsi vậtgây  ệnh  ặc  ếu ố  ôi m   nh    b ho y t m   t ường  ẫn ớicác hay  ibấtl ivề  nh  r d t   t đổ    ợ   hì dạng,chức  ăng,sự hống  ấtcủa    n   t nh   cây.
 10. 1. Định nghĩa bệnh cây Định  ĩa  ngh 3 • B ệnh   à  ự  ch hí có í t n hương, cây l s kí t ch  tnh ổ t   lên ục  ởim ộtt nhân  i t b    ác  gây  ệnh  ặc  ếu  b ho y t   ôit ường  ẫn ớihủy  ạichức  ăng  ố m  r d t   ho   n của  ô  t   m và ế bào  chủ  ẫn ớiphátt i n  ký  d t    r ể t i u  ứng r ệ ch Annual Review of Phytopathology. 1995. 33:269-102
 11. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây • Tổng  ản ượng  s l cây r ng oàn hế  ới tồ t t gi   năm   n ỷ U 2002:1. nghì t   SD   5  • Thi thạido  ệ     côn rt ùng,bệnh  ạivà  ỏ    h   c dại:36. %    5  Cỏ dại: Côn trùng: Diseases: 14.1 % 12.2 % 10.2 % (~ 220 tỷ USD)
 12. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây 2.Lịch  ử:bệnh  ốc  ương  s   m s  ây ạ   khoait t i bắc  u  ăm   Â n 1840  ã àm   5 r ệu  ười đ l 1. t i ng   A i ơl chếtđói x en    Nấm gây bệnh: Triệu chứng Nạn đói tại Phytophthora bệnh Aixơlen infestans
 13. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây 3.Ở  et   Vi nam ,các  ệnh  ạil như  o    b h  úa  đạ ôn,bạc á  ấthi n    l xu   ệ hàng  ăm n B ệnh  o  ( ấm :Pyr cul i or zae) đạ ôn n   i ar a  i N ấm   V ếtbệnh r   t ên  V ếtbệnh    bệnh cổ bông t ên á r l
 14. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây 3. Ở  et Vi nam ,các  ệnh  ạil như  o    b h  úa  đạ ôn,bạc á  ấthi n    l xu   ệ hàng  ăm n B ệnh  ạc á vikhuẩn:Xant b l (     hom onas  yzae) or Vi khuẩn Vết bệnh Ruộng bị bệnh gây bệnh trên lá
 15. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây 4. Tạim i n  am ,bệnh    ề N   vàng ùn  l l – ùn  xoắn á  ang à  l đ l nguy  ơ ớn  c l cho  ản  s xuấtl  úa • Bệnh: Vàng lùn • Bệnh: Lùn xoắn lá • Virus gây bệnh: Rice • Virus gây bệnh: Rice rugged stunt grassy stunt virus virus (RRSV) (RGSV)
 16. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây •10    ện í bị  ễm  1 r ệu ấn) % di tch  nhi ( t i t •Q uá  30% ,Vi tN am   ẽ  ảinhập  ạo   ệ  s ph   g   Vietnamnews, 06-11-2006 Prime Minister urges action on pest infestation of rice crop HCM CITY — “Prime Minister Nguyen Tan Dung has again urged the extermination of brown planthopper pests in order to curb the resulting ragged stunt rice disease currently plaguing southern rice fields. Dung, who chaired a meeting on fighting dân ỉ N ông  tnh  Long  n  A the rice disease in HCM City last đang  ổ  ỏ  nh b cây úa  l Saturday, said human resources and bệnh materials, pesticides in particular, must Vi nam new s,6­ et   11­ be supplied to stamp out the brown planthoppers.” 2006
 17. Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá (cập nhật 2008) Lúa bị bệnh vàng lún xoắn lá và rầy nâu cánh nhỏ đang là mối nguy cơ vụ lúa năm nay. KTNT- Ngày 18-7-2008, ông Hồ Văn Chiến - giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam - cho biết trong tuần qua đã có hơn 5.000ha lúa hè thu và thu đông bị bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, nâng tổng số diện tích lúa bị bệnh này lên 7.896ha, trong số đó hơn 4.000ha bị nhiễm bệnh nặng. Vẫn theo ông Chiến, tại nhiều tỉnh khu vực phía Nam đã xuất hiện rầy nâu với mật độ rất lớn như dự báo. Tại Đồng Tháp có từ 2,9 triệu con vào bẫy đèn/đêm, tại Kiên Giang có 2,8 triệu con/bẫy/đêm. Đến nay toàn vùng có 137.746ha lúa hè thu và 25.931ha lúa thu đông bị nhiễm rầy nâu. Hiện đã xuất hiện cháy rầy cục bộ trên diện tích 600ha ở các tỉnh Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh. Thứ Bẩy, 19-7-2008 Báo Kinh tế nông thôn
 18. 2. Tầm quan trọng của bệnh cây Tác  ạicủa  ệnh  h   b cây t  ắt ( óm t ) t ùng,bệnh  ạivà  ỏ  ại  5    .C ôn r   h   c d :36. %  C ỏ  ại  2    d :12. %  C ôn r t ùng:10. %   2   B ệnh  ạichi m   1   t ng  h   ế 14. % ( ươ đương  220 ỷ  t U SD )  .Lịch  ử:bệnh  ốc  ương  s   m s khoait   5 r ệu   ây:1. t i ngườichếtở  i ơl vào hế  ỷ      A x en  t k 19   Ơ  ước a,bệnh  o  khô  ằn  ạil  hường  . n t   đạ ôn  v h  úa:t xuyên ề nam :  ệnh úa ùn  ắn á  ang  ực  ỳ  . M i n   b l l xo l đ c k êm t ọ nghi  r ng
 19. 3. Đối tượng nghiên cứu của bệnh cây học Bệnh cây học Nguyên Tương tác Dịch tễ học Phòng nhân -Triệu chứng -Phát tán bệnh chống -Đặc điểm -Tính kháng -Chu kỳ bệnh - Nguyên lý -Sinh học --......... -Dự báo -Phương pháp -Phân loại -.......... -............ -...
 20. 4. Các nhóm tác nhân gây bệnh Nguyên nhân • B ệnh  ữu  nh h si Bệnh phi sinh .G ây  a  ởicác  nh    r b   si . Gây ra bởi các yếu tố vậtsống   môi trường bất lợi .C ó  ả  ăng an    kh n l . Không có khả năng lan t uyền r truyền Bệnh truyền nhiễm B ệnh không  t uyền  ễm r nhi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản