Bài 1: Microsoft .NET

Chia sẻ: Tan Tan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
85
lượt xem
15
download

Bài 1: Microsoft .NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm trang bị cho người học các kiến thức về: Nền tảng Microsoft .NET Trình biên dịch và MSIL. Lý do và lịch sử về sự ra đời của ngôn ngữ C#.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Microsoft .NET

  1. Bài 1. Microsoft .NET Nhằm trang bị cho người học các kiến thức về:  Nền tảng Microsoft .NET  Trình biên dịch và MSIL.  Lý do và lịch sử về sự ra đời của ngôn ngữ C#.
  2. 1. Microsoft .NET   Microsoft .NET là môi trường phát triển và thực thi các ứng dụng dựa trên các ngôn ngữ của Microsoft. Các ngôn ngữ Microsoft dựa trên NET : Visual Basic.NET , C#.NET, C+ +.NET, J#.NET , Jscript.NET. Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE).
  3. 1.1 Framework(.NET Framework)   Framework là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, khung lập trình .NET quản lý việc thực thi các chương trình .NET do đó người dùng cần phải cài .NET để có thể chạy các chương trình .NET. .NET Framework có hai thành phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework
  4. 1.1.1 Common Language Runtime (CLR) Common Language Runtime (gọi tắt là bộ thực thi) được xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành. Nó chịu trách nhiệm thực hiện các ứng dụng và đảm bảo các phần liên quan đến ứng dụng đều được đáp ứng như quản lí bộ nhớ, an ninh bảo mật, tích hợp ngôn ngữ..v.v. Bộ thực thi bao gồm nhiều dịch vụ hỗ trợ phát triển và triển khai ứng dụng cũng như cải thiện tính đáng tin cậy của ứng dụng. Tuy vậy, những nhà phát triển trên thực tế không tương tác với CLR. Tuy vậy, những nhà phát triển trên thực tế không tương tác với CLR. Họ sử dụng một tập các thư viện lớp cơ sở được xây dựng bên trên bộ thực thi này thông qua các ngôn ngữ lập trình.
  5. 1.1.2 Thư viện lớp .NET Framework Thư viện lớp, một thành phần chính khác của .NET Framework là một tập hợp hướng đối tượng của các kiểu dữ liệu được dùng lại, nó cho phép chúng ta có thể phát triển những ứng dụng từ những ứng dụng truyền thống command-line hay những ứng dụng có giao diện đồ họa (GUI) đến những ứng dụng mới nhất được cung cấp bởi ASP.NET, như là Web Form và dịch vụ XML Web.
  6. 1.2 Integrated Development Environment (IDE)  IDE cung cấp một môi trường giúp chúng ta triển khai dễ dàng, và nhanh chóng các ứng dụng dựa trên nền tảng .NET.Nếu không có IDE chúng ta cũng có thể dùng một trình soạn thảo ví như Notepad hay bất cứ trình soạn thảo văn bản nào và sử dụng command line để biên dịch và thực thi, tuy nhiên việc này mất nhiều thời gian. Tốt nhất là chúng ta dùng IDE phát triển các ứng dụng, và cũng là cách dễ sử dụng nhất.
  7. 1.2 Integrated Development Environment (IDE)  Sơ đồ kiến trúc .NET Framework  
  8. 2. Biên dịch và MSIL  Trong .NET Framework, chương trình không được biên dịch vào các tập tin thực thi mà thay vào đó chúng được biên dịch vào những tập tin trung gian gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL).Khi chúng ta chạy chương trình, thì MSIL được biên dịch một lần nữa, sử dụng trình biên dịch Just-In- Time (JIT). Kết quả là mã máy được thực thi bởi bộ xử lý của máy.
  9. 2. Biên dịch và MSIL  Managed Module. Đây là một dạng file chuẩn của Window – Windows portable executable (PE). File này có rất nhiều kiểu, nhưng thông thường chúng ta vẫn hay gặp là Dlls và exe (nằm trong Bin\Debug). File này sẽ được CLR xử dụng khi ứng dụng được thực thi. Như vậy có thể hiểu đơn giản, tất cả các ngôn ngữ Dot Net đều được biên dịch ra một ngôn ngữ trung gian là IL (tên đầy đủ là Microsoft Intermediate Language - MSIL). IL sau đó được CLR biên dịch thành mã máy Assembly để thực thi.
  10. 3. Ngôn ngữ C#  C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft Ngôn ngữ C# được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, trong đó người dẫn đầu là Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth. Cả hai người này điều là những người nổi tiếng, trong đó Anders Hejlsberg được biết đến là tác giả của Turbo Pascal, một ngôn ngữ lập trình PC phổ biến. Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, một trong những thành công đầu tiên của việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho lập trình client/server.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản