BÀI 19: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Chia sẻ: Paradise2 Paradise2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
290
lượt xem
46
download

BÀI 19: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồng bằng Nam Bộ là nơi trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, đánh bắt và nuôi nhiều thuỷ sản nhất cả nước. Nêu một số dẫn chứng chứng minh cho đặc điểm trên và nguyên nhân của nó. Dựa vào tranh ảnh, kể tên thứ tự các công việc trong việc xuất khẩu gạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 19: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

  1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: ĐỊA LÝ-LỚP 4 BÀI 19: HO ẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ Người thực hiện: Nguyễn Thị Chính I/ Mục tiêu: HS biết: Đồng bằng Nam Bộ là nơi trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, đánh b ắt và nuôi nhiều - thu ỷ sản nhất cả nước. Nêu một số d ẫn chứng ch ứng minh cho đặc điểm trên và nguyên nhân của nó. - Dựa vào tranh ảnh, kể tên thứ tự các công việc trong việc xuất khẩu gạo. - Khai thác kiến th ức từ tranh, ảnh, bản đồ, phim. - II/ Đồ d ùng dạy học: GV. Tranh, ảnh, băng hình về ho ạt động sản xuất, hoa quả, xuất kh ẩu gạo của người - dân ở Nam Bộ. + Nội dung các sơ đồ, thẻ từ… - HS: SGK III/ Các hoạt động d ạy-học chủ yếu: T/G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi chú 1/ Bài cũ: Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có diện - 1 HS trả lời tích như th ế nào? Hệ thống sông 5 phút ngòi ra sao? Hỏi: Em có nhận xét gì về đặc - 1 HS trả lời điểm đất đai của đồng bằng Nam Bộ? 2/ Bài mới: Giới thiệu bài - HS xem 1 đo ạn phim Ghi tên bài học: * Hoạt động 1: 1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn - HS thảo luận nhóm đôi theo nội dung câu hỏi. nhất nước ta.
  2. 1a) GV giao nhiệm vụ HS đọc SGK/121 và vốn hiểu biết của bản 13 -15 thân đ ể trả lời câu hỏi: phút Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi n ào đ ể trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước? Hỏi: Lúa gạo, trái cây ở đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở những đâu? - Đại diện các nhóm trình bày - GV nhận xét, kết luận - Lớp nhận xét - 1 em đọc lại kết luận 1b) Hỏi: Nêu thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ. - HS xem phim và trả lời - GV nhận xét chốt lại (bằng tranh ảnh) + GV y/c HS vẽ sơ đồ quy trình - HS vẽ vào vở, 1 em đại diện thu ho ạch và ch ế biến gạo xuất lên làm b ảng lớp. khẩu theo cá nhân - Lớp nhận xét GV nhận xét chốt lại (bằng sơ đồ) 1c) GV y/c kể tên các loại trái cây - HS xem phim trả lời ở đồng bằng Nam Bộ. - Lớp nhận xét - GV chốt lại (bằng tranh ảnh) - 1 em đọc kết luận + Kết luận:... * Hoạt động 2: 2. Nơi nuôi và đánh bắt thuỷ sản nhất cả nước. - GV y/c HS nh ận xét sông ngòi ở - HS quan sát lư ợc đồ, trả lời đây có đ ặc điểm gì. 10 -12 2a) GV giao nhiệm vụ HS đọc phút SGK m ục 2 trang 123 và hình ảnh, vốn hiểu biết của mình đ ể
  3. thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi sau: Hỏi: Điều kiện n ào làm cho đồng bằng Nam Bộ đánh bắt đư ợc nhiều thuỷ sản? (GV giải thích từ Thuỷ sản) Hỏi: Kể tên 1 số loại thuỷ sản được nuôi nhiều ở đây? Hỏi: Thu ỷ sản ở đồng bằng Nam Bộ đư ợc tiêu thụ ở nơi đâu? - HS quan sát đoạn phim. HS thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện các nhóm trình bày - Lớp nhận xét - Gv nhận xét chốt lại (bằng hình ảnh) - 1 em đọc. + Kết luận: - 2 em đọc. * Bài học: 3. Củng cố bài: Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có - HS trả lời những hoạt động nông nghiệp - HS nh ận xét nào? - GV nhận xét chốt ý đúng 3 phút Hỏi: Đồng bằng Nam Bộ có - HS trả lời những hoạt động ngư nghiệp n ào? - HS nh ận xét. - GV chốt lại ý đúng. * Liên hệ: Qua bài học các em thấy ở địa - HS trả lời. phương Thu ỷ Tân chúng ta có những hoạt động sản xuất gì? 4. Trò chơi: “Thử tài đoán vật” - Cả lớp tham gia chơi 3 phút 5. Dặn dò: - Xem lại bài và chuẩn bị bài sau
  4. - Nh ận xét tiết học. PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG THUỶ TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ TÂN THUYẾT TRÌNH Bài giảng điện tử Môn: Địa lý - Lớp 4 Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Người thực hiện: Nguyễn Th ị Chính Hệ thống bài giảng 1/ Slide 1: Như là trang bìa 2/ Slide 2: Bài cũ 3/ Slide 3&4: Giới thiệu tên bài dạy 4/ Slide 5 đến 15: Nội dung hoạt động 1  Trong đó: Slide 5: Hoạt động 1: Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. - Slide 6: Nội dung câu hỏi - Slide 7: Nội dung câu hỏi và câu trả lời - - Slide 8: Phim Slide 9: Quy trình thu ho ạch và chế biến gạo xuất khẩu - Slide 10: Vẽ sơ đồ quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu - Slide 11: Sơ đồ quy trình thu hoạch và chế biến gạo xu ất khẩu - Slide 12: Sơ đồ hoàn chỉnh - Slide 13: Phim (kể tên các trái cây ở ĐBNB) - Slide 14: Hình ảnh (các loại trái cây) - Slide 15: Kết lu ận - 5/ Slide 16 đến 24:  Trong đó: Slide 16: Ho ạt động 2: Nơi nu ôi và đánh b ắt thu ỷ sản nhiều nh ất cả nước. - Slide 17: Lược đồ tự nhiên ĐBNB - Slide 18: Nội dung câu hỏi. Th ảo luận -
  5. Slide 19 đ ến 20: Phim về nuô i và đánh bắt cá - Slide 21: Nội dung câu hỏi và câu trả lời - Slide 22: Tranh về các loại cá - Slide 23: Nội dung câu hỏi và câu trả lời - Slide 24: Kết lu ận - Slide 25: Bài h ọc - Slide 26: Nội dung củng cố bài - Slide 27: Trò chơi – tên trò chơi - Slide 28: Nội dung, trò chơi - Slide 29: Đo ạn kết. -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản