intTypePromotion=3

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Chia sẻ: Ngô Văn Tân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
446
lượt xem
68
download

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng đã hướng sự tư duy của học sinh về cách xây dựng đưa ra quy tắc tổng hợp hai lực song song song cùng chiều, và đặc điểm của 3 lực song song cân bằng và các bài tập trắc nghiệm kèm hình vẽ sinh động. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ • Câu 1: Mômen lực đối với một trục quay là gì? • Câu 2: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc mô men lực)?
 2. Thí Nghiệm Quy Tắc Tổng Hợp Hai Lực Song Song Cùng Chiều Củng Cố Vận Dụng
 3. I. THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM •Lực kế: ? •Thước Dài Nhẹ: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( Mỗi đoạn dài 1cm ) •Các Quả Nặng Giống Nhau: ? ? ? ? ? ? ? ( Mỗi quả nặng 50g )
 4.  : Các Bước Làm Thí Nghiệm ? ? ? O1 O2 O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ? ? ? ?
 5. NẾU DÙNG 6 QUẢ NẶNG ? ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ? ? ? ? ? ?
 6. NẾU DÙNG 5 QUẢ NẶNG ? ? O1 O2 O O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ? ? ?
 7. NẾU DÙNG 5 QUẢ NẶNG ? ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ? ? ? ?
 8. II: QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CUNG CHIỀU 1. Quy tắc •Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều tác uv uu v dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. •Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng chứa 1 2 F ,F và chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn 1t+ lệ nghịch với F = F ỉ F2 độ lớn của hai lực ấy F1 d 2 = (chiatrong ) F2 d1
 9. 2.Ví dụ: Khoảng c từ giá của O kia O1 O O2 1 O O d1 2 d F 1 d2 1 F F 2 1 d 2 F F 2 F
 10. Nếu tổng hợp 3 lực song song cùng chiều thì ta vận dụng quy tắc này như thế nào? F F 3 1 F 2 F 12 F 123
 11. Trong trường hợp này thì sao? F3 F1 F2 F12 F
 12. 2. Chú ý a. Lí giải về trọng tâm của vật rắn A O B P1 P2 P3 P4 P5 P6
 13. b. Phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều F1 +F2 = P O F1 d2 = l 2l F2 d1 F2 F1 P
 14. Đặc điểm của hệ 3 lực song song cân bằng + Ba lực đó phai có giá đông phăng ̉ ̀ ̉ F 3 + Lực ở trong phai ngược chiêu ̉ ̀ với hai lực ở ngoai ̀ + Hợp lực cua hai lực ở ngoai phai ̉ ̀ ̉ A O1 cân băng với lực ở trong ̀ O2 B F1 + F2 + F3 = 0 d1 d2 F 2 F 1 F 12
 15. •Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: •+ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. •+ Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực ấy. F = F1 + F2 F1 d 2 = (chiatrong ) F2 d 1
 16. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI 1 Cho hai lực song song cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật. F1=20N, F2=30N, Hỏi hợp lực của hai lực có độ lớn bằng bao nhiêu? A. F=25N B. F=10N C. F=15N D. F=50N
 17. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI 2 Cho hai lực song song cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật, với F1=20N, F2=30N, Hợp lực của hai lực cách vị trí đặt lực F1 là 6cm, hỏi lực F2 đặt cách lực F1 là bao nhiêu? A 4cm B 5cm C 8cm D 10cm
 18. BÀI TẬP TỰ LUẬN Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Biết đòn gánh không bị cong, bỏ qua trọng lượng của đòn gánh d1 d2 P2 P1 Đáp số: Vai đặt tại điểm cách mép trái đòn gánh là 0,4m Vai chịu một lực bằng 500N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản