Bài 19: Tuần hoàn máu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
701
lượt xem
79
download

Bài 19: Tuần hoàn máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài soạn của mình có cả các đoạn Phim chen vào mình đã liên kết và đóng gói .Nhung flie nặng quá mình không đăng lên hết được. Các thầy cô cố thể vào đường Link này download toàn bộ bài giảng về :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Tuần hoàn máu

 1. Bài 19 : TUẦN HOÀN MÁU III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM 1. Tính tự động của tim : 2. Chu kì hoạt động của tim : IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH : 1. Cấu trúc hệ mạch 2. Huyết áp 3. Vận tốc máu
 2. Trong bài soạn của mình có cả các đoạn Phim chen vào mình đã liên kết và đóng gói .Nhung flie nặng quá mình không đăng lên hết được. Các thầy cô cố thể vào đường Link này download toàn bộ bài giảng về : http://www.ziddu.com/download/6542777/t uanhoan2.rar.html Các Thầy cô coppy đường Link trên vào Past( dán) nó vào trình duyệt Wed ( dán vào Ô address
 3. Bài 19 : TUẦN HOÀN MÁU III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM 1. Tính tự động của tim : -Các em hãy quan sát hình sau và chodãn ttự động động chu kì Tính tự động của tim là khe năng co biế tính tự theo của tim clàa tim ủ gì ? - Các em hãy quan sát hình sau và cho biết : + Hoạt động của tim mang tính tự động là nhờ vào cái gì ? + Cơ chế hoạt động của tim như thế nào ?
 4. Nót xoang nhÜ M¹ng Pu«ckin Nót nhÜ thÊt Bã Hiss
 5. Bài 19 : TUẦN HOÀN MÁU III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM 1. Tính tự động của tim : - Tính tự động của tim là khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim - Nguyên nhân: Do hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành tim gồm : Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó Hiss, mạng Puốckin. - Cơ chế :
 6. Tâm nhĩ co Nút xoang nhĩ phát xung Cơ tâm nhĩ điện Nút nhĩ thất Cơ tâm Mạng lưới Tâm Bó Hiss thất Puốckin thất co Nót xoang nhÜ M¹ng Pu«ckin - Các em hãy cho biết tương ứng với hoạt động của hệ dẫn truyền tim thì máu trong tim di chuyển như thế nào ? Nót nhÜ thÊt Bã Hiss
 7. 2. Chu kì hoạt động của tim : - - Cáckì tim là quannsát hìnhdãnchoa timchu kì tim là gì? Chu em hãy 1 lầ co và và củ biết - Mỗi chu kỳ tim gồm 3 pha : - Mỗi chu kì tim gồm những pha nào và thời gian của mỗi pha + Pha co tâm nhĩ : 0,1s là bao nhiêu ? + Pha co tâm thất : 0,3s + Pha dãn chung: 0,4s Mét chu kú tim T©m nhÜ T©m thÊt T©m nhÜ T©m thÊt D·n chung co 0,1 s co 0,3 s 0,4 s
 8. §éng vËt NhÞp tim/phót 25-40 Voi 40-50 Tr©u 50-70 Bß 60-90 Lîn 110-130 MÌo 720-780 Chuét - Cho biết mối tương quan giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể ? - Tại sao lại có sự khác nhau về nhịp tim giữa các loài động vật?
 9. IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH : 1. Cấu trúc hệ mạch - Các em hãy m : Độnghình vàmao biếtch, tmạch ạch c Hệ mạch gồ quan sát mạch, cho mạ hệ ĩnh m đượ cấu trúc gồm mấy loại mạch? - Các em hãy dựa vàong mạch có quát Tiểu động Độ hình và khái Động đường ch của máu trong hệ mạch thành sơạch mạđi chủ đường kính nhỏ m đồ Tim Mao mạch Tĩnh Tĩnh mạch có đường Tiểu tĩnh mạch kính lớn dần mạch chủ
 10. 2. Huyết áp - Áp lực em hãy quan sát hình mạch - Các máu tác dụng lên thành đượcchoi biếhuyếtếáp . là gì ? và gọ là t huy t áp - KhiCác co : có nhân xét gì về áp - tim em tim bơm máu vào dụng lên thành t áp tâm thu lự máu tác Huyế động ng mạch khi tim co( và khi áp tối đa) độ mạch huyết tim dãn? - Khi tim dãn: Huyết áp tâm máu không được trương ( huyết bơm vào động áp tối thiểu mach
 11. Các em hãy quan sát hình và cho biết : sự biến động Huyết áp giảm dần từ động mạch đến tĩnh mạch . huyết áp trong hệ mạch như thế nào ?
 12. 3. Vận tốc máu -Các em hãy chotbic t vận tốcchảy trong ? giây Vận tốc máu là ố ếđộ máu máu là gì 1 Các em hay quan sát hình và có nhận xét gì về tốc độ máu trong các mạch khác nhau?
 13. 3. Vận tốc máu - Vận tốc máu là tốc độ máu chảy trong 1 giây Các em hãy quan sát hính sau và cho biết : Vận sánh tiết diện của các ư ại ế nào trong hệ mạch ? So tốc máu biế động nh lo th mạch? a b Mao m¹ch §éng m¹ch TÜnh m¹ch BiÕn ®éng cña vËn tèc m¸u trong hÖ m¹ch a) VËn tèc m¸u b) Tæng tiÕt diÖn m¹ch
 14. a b b §éng m¹ch TÜnh m¹ch Mao m¹ch BiÕn ®éng cña vËn tèc m¸u trong hÖ m¹ch a) VËn tèc m¸u b) Tæng tiÕt diÖn m¹ch -Vận tốc màu phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Vận tốc máu phụ thuộc vào : + Tổng diện tích của mạch: Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch + Huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch :
 15. Vd: ở người Tiết diện Tốc độ máu Động mạch 5 – 6 cm2 500m/s chủ Mao mạch 6000cm2 0.5m/s
 16. Củng cố 1. Cấu trúc nào sau đây không thuộc hệ thống thần kinh tự động của tim? Nút xoang nhĩ. a. Van nhĩ - thất b. c. Bó His Mạng lưới Puôc - kin d.
 17. 2. VËn tèc m¸u trong hÖ m¹ch A. TØ lÖ thuËn víi huyÕt ¸p. B. TØ lÖ nghÞch víi huyÕt ¸p C. Kh«ng phô thuéc vμo huyÕt ¸p. D. TØ lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn m¹ch.
 18. 3. Chu kú tim lμ a. Mét lÇn tim co b. Mét lÇn tim d·n c. Mét lÇn tim co vμ mét lÇn tim d·n d. C¶ a,b,c 4. Gi¸ trÞ huyÕt ¸p cña mét ng−êi lμ 120/80 con sè 120 chØ…vμ con sè 80 chØ… a. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch…huyÕt ¸p tÜnh m¹ch b. HuyÕt ¸p trong kú tim co…. huyÕt ¸p trong kú tim d·n c. HuyÕt ¸p ®éng m¹ch…nhÞp tim… d. HuyÕt ¸p trong vßng tuÇn hoμn lín…huyÕt ¸p trong vßng tuÇn hoμn nhá

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản