intTypePromotion=1

Bài 23: Tác dụng từ, TD hóa học và TD sinh lí của DĐ - Bài giảng Vật lý 7 - B.Q.Thanh

Chia sẻ: Bùi Quang Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
242
lượt xem
42
download

Bài 23: Tác dụng từ, TD hóa học và TD sinh lí của DĐ - Bài giảng Vật lý 7 - B.Q.Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế slide bài giảng Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện giúp học sinh nêu được tác dụng từ của dòng điện và biểu hiện của tác dụng này. Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng từ của dòng điện. Nêu được tác dụng hóa học của dòng điện và biểu hiện của tác dụng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 23: Tác dụng từ, TD hóa học và TD sinh lí của DĐ - Bài giảng Vật lý 7 - B.Q.Thanh

 1. Kiểm tra bài CÂU 2: 1: Bóng gì chbút thỏ dòng hoạt có ng nhờ yếu tốt ? Điều đèn ứng t ử điện điện độ tác dụng nhiệ gì? Trả lời: Dòng dòngchạy quaạyất khícácevậtâ n n bị nóng Khi điện điện ch ch qua, ( n â o dẫ ) trong bóng đèn của ều đóử điện làm dòngkhíện cóh a ù dụng lên. Đi bút th chứng tỏ chất đi này p tác t sáng. nhiệt.
 2. Hãy nói sơếược vềộngchế hoy rằng cần cẩu này hodùng nam châm Qua cơ ch l hoạt đ cơ ta thấ ạt động của cần cẩu ạt động nhờ điện? châm điện. Vậy nam châm điện là gì ? Và chúng hoạt vào nam động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?
 3. Nội dung I/ Tác dụng từ : Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN Thí nghiệm1 Thanh đồng Thanh sắt, (thép) Thanh nhôm Nam châm Đưa nam châm lại gần 3 thanh đồng, sắt (thép ), nhôm và quanNam châm n tượả năngảy ra ? sát có hiệ có kh ng gì x hút thanh sắt (thép)
 4. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1.Tính chất từ của nam châm : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN Thí nghiệm2 Kim nam châm Thanh nam châm Nhận xét một kima mộtchâm lại gần đầại gần Đưa : Khi đư nam kim nam châm lu đầu mộtt thanh nam châm thẳng thì một trong mộ thanh nam châm thẳng,quan sát hiện tượng bị nhận xét. và đẩ ……... hai cực của kimhút……..còn cực kia bịy
 5. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN Sắt - thép Sắt - thép Nam châm có khả năng hút các vật bằng sắt hoặc thép và làm lệch kim nam châm điều đó cho ta thấy nam châm có tính chất gì ? Nam châm có tính chất từ
 6. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 25 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN ** Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam Quan sát và nêu cấu tạo của nam châm điện châm điện. Công tắc Lõi Vòng dây quấn sắt cách điện non Nguồn điện + - Hình 23.1 ** Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện.
 7. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 023 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam Thí nghiệm 1 châm điện. Thanh đồng Thanh sắt (thép) Thanh nhôm + - C1: a. Đưa một đầu cuộn dây lại gần các mẩu ** Nam châm điện hút các vật bằng sắt hoặc sắt, đồng,nhôm.Quan sát xem có hiện tượng gì thép. xảy ra khi công tắc ngắt và công tắc đóng?
 8. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là Thí nghiệm 2 nam châm điện. + - C1ưa Đưa kimtnam nam châm ầni mần đầu Đ b) một mộ kim châm lại g lạ g ột một đầộn dây và đóng công tắc, kim nam châm cu u cuộn dây và đóng công tắc. Có hiện tượng gì xảy ra ? quay.
 9. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là Thí nghiệm 1 nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có khả năng làm quay kim nam Thanh đồng châm và hút các vật bằng sắt hoặcThanh sắt (thép) thép. + - Thanh nhôm 3. Tìm hiểu chuông điện : Thí nghiệm 2 + - Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có khả ……………... năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.
 10. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt Nguồn điện non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì nó + - Chốt kẹp có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. Lá thép đàn hồi 3. Tìm hiểu chuông điện : Miếng sắt Tiếp điểm chuông Đầu gõ chuông Khi đóng công tắc, dòng điện đi qua cuộn C2 Khi Đóng côngở ắc, có hiện châm điện. y dây, cuộn dây tr t thành nam tượng gì xả ra vớđó cuộn dâyvhútmiếng ssắt và với đầu Khi i cuộn dây, ới miếng ắt, làm cho gõầu gõ chuông đập vào chuông, chuông đ chuông ? Điều khiển kêu.
 11. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt Nguồn điện non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì nó + - Chốt kẹp có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. Lá thép đàn hồi 3. Tìm hiểu chuông điện : Miếng sắt Tiếp điểm chuông Đầu gõ chuông Chỗ hở csau mạchạch điện bị hở. C3 Ngay ủa đó, m ở chỗ miếng sHãy ị hút nên ỗờiở mạchếp điểm. ắt b chỉ ra ch r h khỏi ti này. Điều khiển
 12. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi Nguồn sắt non có dòng điện chạy qua là điện nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì + - Chốt kẹp nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. Lá thép đàn hồi 3. Tìm hiểu chuông điện : Miếng sắt Tiếp điểm chuông Đầu gõ chuông Khi đó mạch hở, cuộn dây không có dòngỉaiện đi qua, sao miếng sắt ất C3 G đi thích tại không có tính chkhi từ nên không hút miến sắt nữa. Do đó trở về tì sát tiếp điểm. tính đàn hồi của thanh kim loại nên Điều khiển miếng sắt trở về tì sát vào tiếp điểm.
 13. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi Nguồn sắt non có dòng điện chạy qua là điện nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì + - Chốt kẹp nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. Lá thép đàn hồi 3. Tìm hiểu chuông điện : Miếng sắt Tiếp điểm chuông Đầu gõ chuông C4. Khi đóng công tắc tại sao chuông điện kêu liên tiếp ? Điều khiển
 14. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt Nguồn điện non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì nó + - Chốt kẹp có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. Lá thép đàn hồi 3. Tìm hiểu chuông điện : Miếng sắt Tiếp điểm chuông Đầu gõ chuông Khi miếng sắt trở lại tì sát vào tiếp điểm, mạch kín và cuộn dây lại có dòng điện chạy qua và có tính chất từ. Cuộn dây lại hút miếng sắt và đầu gõ chuông lại đập vào làm chuông kêu. Mạch lại hở. Cứ như vậy chuông kêu liên tiếp chừng nào Điều khiển công tắc còn đóng
 15. Một số ứng dụng tác dụng từ của dòng điên
 16. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì Nêu dụng cụ thí nghiệm? nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. 3. Tìm hiểu chuông điện: Nắp nhựa II/ Tác dụng hóa học : Hình 23. 3 Bóng đèn Công tắc - + Acquy Thỏi than Dung dịch muối đồng sunphat
 17. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt Thí nghiệm non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. 3. Tìm hiểu chuông điện : - + II/ Tác dụng hóa học : Hình 23. 3 Kết luận : Dòng điện đi qua dung Acquy dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp Khi đóng công tắc đồng. Đó là tác dụng hóa học của dòng điện. Kện tượ : đồng tách khỏi dung Hiết luậnngDòng điện đi quadung dịịch Sau iđđèn làm thđ thỏi tắ C5.ch musáng,dungvdịđóngồngđiệnc và C6.C6. muthanồngkhim cực icông than Quan sát nghiệ ch ỏ âm C5Thỏi ốithíồnốikhi icó dòng lúc d Đèn ố đ ng ớ cho than choạci màucựứngdẫvàiốệphủ một tác sunphatdungcấịchđượci đđiệnsunphat chốố ếtớlàch dâmt ượđiphút m t ồ trnnbivqua ựchâm đỏndòngn. ngộcólớp ướiy ới i đen.Saumuc phủ thí v c c t là dungmàuhọc.nhphủ màu cách điện? nghing hóa đượn điện hay gì? dụ ệmdịchđdẫ c ạt. ………. đỏ ng lớp nó ồ
 18. Ứng dụng trong công nghiệp mạ điện như mạ đồng,mạ vàng,mạ thiếc…để chống gỉ,làm đẹp
 19. Nội dung Thứ Sáu ngày 25 tháng 02 năm 2011 I/ Tác dụng từ: Tiết 25 - Bài 23 1. Tính chất từ của nam châm : Nam châm có thể hút sắt ( thép ) TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ và làm lệch kim nam châm. 2. Nam châm điện : Hình 23.1 TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN -Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. - Nam châm điện có tác dụng từ vì Nếu sơ ý để cho dòng điện đi qua Bị điện giật. Tim ngừng đập, cơ nó có khả năng làm quay kim nam cơ thể người như tay chạm vào ổ châm và hút các vật bằng sắt hoặc co giật, ngạt thở, thần kinh tê thép. điện, dây điện thì hiện tượng gì liệt. 3. Tìm hiểu chuông điện : xảy sát Quan ra? hình ảnh: người bị điện II/ Tác dụng hóa học : Kết luận : Dòng điện đi qua dung giật dịch muối đồnglàm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp đồng. Đó là tác dụng hóa học của dòng điện III/ Tác dụng sinh lí : Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người ( động vật), làm tim ngừng đập, cơ co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2