Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.059
lượt xem
87
download

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở kì giữa của nguyên phân NST thể hiện rõ nhất về hình dạng, kích thước gồm: 2 crômatit đính với nhau ở tâm động( vị trí để NST trượt trên thoi vô sắc về 2 cực của tế bào)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

  1. Đột biến nhiễm sắc thể I. Hình thái và cấu trúc nhiễm Đọc SGK, quan sát hình vẽ, sắc thể em hãy cho biết NST thể hiện rõ nhất ở kì nào, có đặc điểm 1. Hình thái NST( Cấu trúc hiển vi) Nhvề hìnhvthái? NST của các gì ận xét ề bộ • Ở kì giữa của nguyên phân NST thể sinh vật khác nhau? hiện rõ nhất về hình dạng, kích thước gồm: 2 crômatit đính với nhau ở tâm Thực vật Động vật động( vị trí để NST trượt trên thoi vô sắc về 2 cực của tế bào) Lúa tẻ 24 Ruồi giấm 8 • NST ở tế bào không phân chia có cấu Mận 48 Ruồi nhà 12 trúc đơn, tương ứng một crômatit của NST Đào 16 Người 46 ở kì giữa Dương xỉ 116 Tinh tinh 48 • Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng, cấu trúc( cách sắp xếp các gen trên NST) khác nhau • Có 2 loại: NST thường và NST giới tính
  2. Đột biến nhiễm sắc thể 2.Cấu trúc siêu hiển vi của NST A. ADN mạch xoắn kép Thành phần: ADN và prôtêin histôn • NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc( Như vậy: chứa 1 phân tử ADN mạch kép quấn B. Sợi cơ bản • Với ctại trúc ữa ắntrạngchiều kép • NST ấu kì gi xo ở này thái dài quanh khối prôtêin tạo nên các gủa NST có thể đượcchiều ngang c ồm 2 crômatit nên rút ngắn nuclêôxôm) Quan sát hình và 15000- i 20000 lần ể đạt i ới ều của mỗ NST có th so vớ t chi Lõi( 8 phân tử • Mỗi nuclêôxôm gồm có 1đoạn ADN dài ợi ủaễm C. S c nhi ADN 1400nm chứa 146 cặp tả các quấứquanh 8 mô nuclêôtit mn c histôn) sắc phân tử histôn Ý Với cấu trúc xoắn này chiều dài • nghĩa: độ cấu trúc của Sủathuxếpọn cấể đượckhông gian c ựVùng g có thu trúc rút ngắn NST • Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi cơ bản NST? D. 15000- 20000 llợi chovsự chiều li, củộn NST thuận ần so ới phân có đường kính 11nm cu a tổ hcủacác NST trong quá trình dài ợp ADN • Sợi cơ bản cuộn xoắn bậc 2 tạo thành phân bào sợi nhiễm sắc có đường kính khoảng 30 Ý nghĩa: nm E. Crômatit • Sợi cơ bản được xếp cuộn lần nữa tạo Sự thu gọn cấu trúc không gian nên vùng xếp cuộn( sợi selennoid) của NST thuận lợi cho sự phân li, 300nm tổ hợp các NST trong quá trình phân bào • Sợi 300nm lại cuộn xoắn lần cuối tạo thành crômatit đường kính khoảng F. NST ở kì giữa 700nm
  3. Đột biến nhiễm sắc thể I. Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc Thế nào là đột biến cấu thể trúc NST? Nguyên nhân? Các dạng đột biến cấu * Khái niệm: Đột biến cấu trúc NST là trúc NST? những biến đổi trong cấu trúc NST * Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn Đặc điểm Khái niệm Hậu quả Ví dụ Dạng ĐB Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn Chuyển đoạn
  4. Đặc điểm Khái niệm Hậu quả Ví dụ Dạng ĐB • Làm giảm số lượng gen trên Mất đoạn NST 22 gây ung Mất Dạng đb làm mất một NST thư máu ở người đoạn nào đó của NST đoạn • Thường gây chết đối với thể ĐB • Mất đoạn nhỏ không ảnh hưởng • Làm tăng số lượng gen trên • ĐB lặp đoạn ở đại mạch Lặp Dạng ĐB làm cho đoạn NST làm tăng hoạt tính enzim NST lặp đi lặp lại một đoạn amilaza • Làm tăng hoặc giảm cường hay nhiều lần • ĐB lặp đoạn ở ruồi giấm độ biểu hiện của tính trạng làm mắt lồi thành mắt dẹt • Thay đổi trình tự phân bố Dạng ĐB làm cho 1 đoạn Đảo Ở ruồi giấm, đảo đoạn các gen trên NST NST nào đó đứt ra rồi NST số 3 liên quan đến liên đoạn đảo ngược 1800 và nối • có thể ảnh hưởng hoặc khả năng thích ứng nhiệt lại độ khác nhau của môi không ảnh hưởng đến sức trường sống Dạng ĐB dẫn đến sự • thay đổi nhóm gen liên kết Chuyển Chuy Phổ biến ở thực vật trao đổi đoạn trong một trao do một số gen trên NST này đoạn NST hoặc giưã các NST được chuyển sang NST khác đư không tương đồng •thường làm giảm khả năng sinh sản
  5. Đột biến nhiễm sắc thể I. Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể * Khái niệm: Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST * Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn * Ý nghĩa: - Với tiến hoá: tham gia vào cơ chế các li dẫn đến hình thành loài mới - Với chọn giống: tổ hợp các gen tốt để tạo giống

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản