Bài 54 KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG

Chia sẻ: Abcdef_51 Abcdef_51 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
97
lượt xem
10
download

Bài 54 KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì lực từ tác dụng lên khung nói chung có xu hướng là làm quay khung, chỉ trừ một trường hợp duy nhất khi các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây thì lực từ không làm quay khung .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 54 KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG

 1.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 Tiết : _____ Bài 54 KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG I. Mục tiêu : Hiểu được rằng, một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì lực từ tác dụng lên khung nói chung có xu hướng là làm quay khung, chỉ trừ một trường hợp duy nhất khi các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây thì lực từ không làm quay khung . Thành lập được công thức xác định mômen ngẫu lực từ tác d ụng lên khung trong trường hợp đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây .  VẬT LÝ PB 11: 54-1 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 2.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 Nắm được nguyên tắc cấu tạo và họat động của động cơ điện một chiều và của điện kế khung quay. II. Phương Pháp Giảng Dạy : Phương pháp thực nghiệm và nêu vấn đề … III. Thiết bị , đồ dùng dạy học : ________________________________________________________________________________________________ IV. Tiến Trình Giảng dạy Phân phối Phần làm việc của Giáo Viên Hoạt đông của học Ghi thời gian sinh chú Nội dung ghi bảng Tổ chức ,điều khiển 1. Kiểm tra 1) H ãy n êu những điều mà bạn biết về lực từ tương tác giữa hai d òng điện thẳng song song bài cũ và cùng chiều, ngược chiều ( chẳng hạn phương, kiến thức  VẬT LÝ PB 11: 54-2 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 3.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 chiều, … của lực ). cũ liên quan với bài mới 2) Giải thích tại sao hai dòng điện song song cùng chiều thì hút nhau. (3’) 3) Cho hai dòng đ iện thẳng song song, viết công thức lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của mỗi dòng điện. 4) Phát b iểu định nghĩa ampe. 2. Nghiên I. KHUNG DÂY ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG I. K HUNG DÂY ĐẶT I. KHUNG DÂY cứu bài TRONG TỪ TRƯỜNG TRONG TỪ ĐẶT mới TRƯỜNG a) Thí nghiệm a ) Thí nghiệm a) Thí nghiệm Xem SGK trang 252 GV tiến hành bố trí và thực hiện thí nghiệm như SGK HS quan sát thí  VẬT LÝ PB 11: 54-3 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 4.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 nghiệm như SGK trang trang 2 52 b) Lực từ tác dụng lên khung 252 b ) Lực từ tác dụng lên * Đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung : k hung b) Lực từ tác dụng lên khung * Đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung : * Đường sức từ nằm mặt phẳng trong GV : Quan sát màng hình khung : trường hợp mặt phẳng khung d ây song song với đường HS : Lực từ tác dụng cảm ứng từ, các em cho biết lên cạnh AB, CD có Nhận xét : lực từ tác dụng lên cạnh AB, giá trị bằng 0 CD có giá trị như thế nào ? Lực từ tác dụng lên cạnh AB, CD bằng 0. HS : Lực từ tác dụng GV : Lực từ tác d ụng lên BC, lên BC, DA có phương Lực từ tác dụng lên BC, DA có phương vuông DA có phương như thế nào ? vuông góc mặt phẳng góc mặt phẳng khung dây  VẬT LÝ PB 11: 54-4 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 5.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 khung d ây FBC = FAD = B.I.AD FBC = FAD = Đặt AB = a, BC = b B.I.AD  FBC = FAD = B.I.b Đặt AB = a, BC = b * Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung  FBC = FAD = dây B.I.b  F1, F2, F3, F4 tác dụng lên các cạnh AB, CD,  VẬT LÝ PB 11: 54-5 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 6.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 BC, DA có phương nằm trong mặt p hẳng khung F1 cân bằng với F2, F3 cân bằng với F4  Khung * Đường sức từ vuông góc đứng yên và bị giãn ra. với mặt phẳng khung dây  Khung dây ABCD cân bằng  Cân bằng của GV : Quan sát hình vẽ trên khung là cân bằng bền màng hình, các em nhận thấy * Đường sức từ vuông F1, F2, F3, F4 tác dụng lên các góc với mặt phẳng  F1, F2, F3, F4 tác dụng lên các cạnh AB, CD, cạnh AB, CD, BC, DA có khung dây BC, DA có phương nằm trong mặt p hẳng khung. p hương nằm trong mặt phẳng khung. Các em cho b iết chiều F1 cân bằng với F2, F3 cân bằng với F4  của cặp lực F1 và F2 ; F3 và F4 Khung đứng yên và bị co lại. như thế nào ? HS : F1 cân bằng với F2, F3 cân bằng với F4  Khung dây ABCD cân bằng  Cân bằng của GV : Quan sát hình vẽ các em thấy khung dây như thế khung là cân bằng không bền nào ?  VẬT LÝ PB 11: 54-6 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 7.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 GV : Cân bằng của khung HS : Khung đứng yên d ây đ ược gọi là cân bằng b ền và bị giãn ra. ( GV hướng dẫn cho HS về cân bằng bền và cân bằng không bền ) c) Momen ngẫu lực từ tá c dụng lên khung dây có GV : Quan sát hình vẽ trên dòng điện màng hình, các em nhận thấy F1, F2, F3, F4 tác dụng lên các * Trường hợp các đường sức nằm trong mặt cạnh AB, CD, BC, DA có HS : F cân bằng với 1  VẬT LÝ PB 11: 54-7 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 8.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 phẳng khung dây : p hương nằm trong mặt phẳng F2, F3 cân bằng với F4 khung. Các em cho b iết chiều Moment của ngẫu lực FBC, FAD đối với trục của cặp lực F1 và F2 ; F3 và F4 HS : Khung đứng yên như thế nào ? và bị co lại. quay : GV : Quan sát hình vẽ các M = FBC.AB em thấy khung dây như thế nào ? Với : FBC = B.I.b ; AB = a GV : Cân bằng của khung M = B.I.b.a = B.I.S d ây được gọi là cân bằng không bền M = BSI ( GV hướng dẫn cho HS về * Trường hợp các đường sức từ không nằm cân bằng bền và cân bằng trong mặt p ẳhng khung d ây : c) Momen ngẫu lực từ không bền ) tác dụng lên khung dây có dòng điện M = IBSSin c) Momen ngẫu lực từ tác  VẬT LÝ PB 11: 54-8 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 9.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 d ụng lên khung dây có dòng Trong đó : đ iện  HS : Moment của ngẫu  : Góc hợp b ởi vectơ cảm ứng từ B với pháp  GV cần hướng dẫn cho  lực FBC, FAD đối với tuyến n với mặt phẳng khung dây. HS biết công thức tính trục quay : Moment ngẫu lực (lớp 10 HS chưa học Moment ngẫu lực ) M = FBC.AB 2) ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU GV : Dựa vào hình ảnh trên Với : FBC = B.I.b ; màng hình, các em cho biết moment của ngẫu lực FBC, AB = a a) Nguyên tắc cấu tạo FAD đối với trục q uay : M = B.I.b.a = B.I.S GV gọi HS lên bảng tính HS : Moment của ngẫu lực FBC, FAD đối với trục quay  VẬT LÝ PB 11: 54-9 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 10.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 : b) Họat động M = FBC.AB SGK trang 254 Với : FBC = B.I.b ; AB = a 3) ĐIỆN K Ế KHUNG QUAY M = B.I.b.a = B.I.S a) Cấu tạo GV Trình bày : M = IBSSin 2) ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 2) MỘT ĐỘNG CƠ CHIỀU HS nêu nguyên tắc cấu tạo động cơ đ iện một GV yêu cầu HS nêu nguyên chiều trên tranh vẽ. tắc cấu tạo động cơ đ iện một  VẬT LÝ PB 11: 54-10 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 11.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 chiều trên tranh vẽ. b) Họat động SGK trang 254 3 ) ĐIỆN KẾ KHUNG QUAY GV yêu cầu HS nêu nguyên  VẬT LÝ PB 11: 54-11 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO
 12.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 tắc cấu tạo điện kế khung q uay. 3) ĐIỆN KẾ KHUNG QUAY HS nêu nguyên tắc cấu tạo điện kế khung quay. Yêu cầu HS trả lời các câu HS làm các bài tập 1, 2 3. Củng hỏi 1, 2, 3, 4, 5 và 6 SGK trang 255. cố bài giảng Dặn dò của học sinh(5’)     VẬT LÝ PB 11: 54-12 /12 GV : ĐỖ HIẾU THẢO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản