Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

Chia sẻ: Paradise8 Paradise8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
176
lượt xem
12
download

Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau II. Phương tiện: - Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. - Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

  1. Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau II. Phương tiện: - Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. - Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh . III. Phương pháp: - Vấn đáp - Nghiên cứu SGK, (kênh hình), Phim minh hoạ. IV. Tiến trình: 1. ổ định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số và nhắc nhở giữ trật tự: - Phân nhóm theo số lượng. 2. KTBC: - Cơ chế cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.
  2. ( ADN -> m ARN -> axit amin -> prôtêin -> tính trạng. 3. Bài mới : Phương pháp Nội dung GV: Quan sát diễn biến quá trình 1. Cơ chế nhân đôi ADN. nhân đôi ADN – nhận xét các hiện - Tháo xoắn của ADN. tượng. - Tổng hợp các mạch ADN mới bổ sung: + Trên mạch khuôn có chiều 3, -> 5,. + Trên mạch khuôn có chiều 5, -> 3,. - Xoắn lại của các phân tử ADN con GV: Quan sát quá trình phiên mã rồi rút ra nhận xét. 2. Phiên mã. - Tháo xoắn một đoạn ADN tương ứng với một gen để có mạch khuôn( mạch mã gốc, có nghĩa) có chiều 3, -> 5,. -Tổng hợp m ARN tạo ra m ARN sơ khai( m ARN ban đầu) và hình thành m ARN thành thục. GV: Quan sát diễn biến quá trình 3. Dịch mã. dịch mã. - Các giai đoạn: Mở đầu; kéo dài;
  3. 4. Củng cố. - Nhận xét từng nhóm thực hành, đánh giá về ưu và nhược điểm. 5. Bài tập về nhà. -Thu hoạch. - Mô tả và nhận xét các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Mô tả bằng hình có chú thích đầy đủ. - Ôn bài và làm bài tập về các dạng đột biến cấu trúc NST.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản