intTypePromotion=3

Bài giảng 5: Thực thi giao tiếp

Chia sẻ: Vo Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
346
lượt xem
139
download

Bài giảng 5: Thực thi giao tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao tiếp là một quá trình hoạt động trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó. Thông thường, giao tiếp trải qua ba trạng thái: 1. Trao đổi thông tin, tiếp xúc tâm lý; 2. Hiểu biết lẫn nhau; 3. Tác động và ảnh hưởng lẫn nhau.Giao tiếp truyền thống là các mối quan hệ giữa người và người hình thành trong quá trình phát triển xã hội, đó là quan hệ giữa ông bà, cha me, con cái, hàng xóm,…và cuối cùng trở thành văn hoá ứng xử riêng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 5: Thực thi giao tiếp

 1. Quan hệ công chúng Bài giảng 5 – Thực thi giao tiếp    
 2. Giới thiệu Tiến trình PR (RACE):  Nghiên cứu (Research)   Lập kế hoạch (Action programming)  Giao tiếp (Communication)  Đánh giá (Evaluation)    
 3. Nội dung bài giảng  2 hợp phần của một chiến lược  Giao tiếp:  Mục đích của giao tiếp  Các yếu tố của quá trình giao tiếp  Các công cụ thực thi giao tiếp  Truyền thông kiểm soát  Truyền thông không kiểm soát  Sự kiện   Tài trợ    
 4. 2 hợp phần của một chiến lược  Hành động: Làm cái gì  Hành vi  Ngay lập tức (responsively)  Có trách nhiệm (responsibly)  Hành động đáng giá hơn lời nói  Giao tiếp: Nói cái gì  Thông điệp  Bằng kênh nào  Phản hồi    
 5.    
 6.    
 7. Giao tiếp  Mục đích của giao tiếp  Truyền tải thông điệp (message)  Các yếu tố của quá trình giao tiếp Bối cảnh Người  Thông điệp Người  gửi Kênh nhận   Phản hồi  
 8.    
 9. Thông điệp  Thông tin cốt lõi nhất mà tổ chức muốn truyền  tải đến công chúng  thể hiện một cách nhất quán   gắn với mục tiêu PR  Cách trình bày thông điệp:  Hình thức  Giọng văn    
 10. Thực hành  Hãy điền những thông tin còn thiếu vào sơ đồ  dưới đây: Doanh  Công  nghiệp chúng    
 11. Trả lời Thông điệp Doanh  Công  nghiệp Kênh chúng Hiểu, quan tâm,  ủng hộ    
 12. Các công cụ thực thi giao tiếp Truyền thông kiểm  Truyền thông không  soát kiểm soát   Cung cấp những kênh   Cung cấp các kênh và  và công cụ truyền thông  công cụ truyền thông  hoàn toàn kiểm soát: không kiểm soát:  Quảng cáo trả tiền, bản   Quan hệ truyền thông để  tin công ty, thư trực tiếp có tin/bài viết, tổ chức  buổi gặp công chúng    
 13. Các công cụ chính (Tactics)  Truyền thông kiểm soát:  Quảng cáo:   Ấn phẩm: bản tin (newsletter), tờ gấp (brochure),  tờ rời (leaflet), tờ bướm (flyer), báo cáo năm, thư  trực tiếp  Khác: video, website…  Truyền thông không kiểm soát:  Quan hệ truyền thông đưa tin (publicity): Ch.7  Giao tiếp cá nhân  Sự kiện (Event)  Tài trợ (Sponsorship)    
 14.    
 15.    
 16.    
 17.    
 18.    
 19. Quảng cáo & truyền thông đưa tin  Thông tin trên báo chí: Không kiểm soát  Tin tức về công ty/tổ chức, sản phẩm/dịch vụ xuất  hiện trên các PTTTĐC cho mục đích thông tin và  tin tức thời sự  Không trả tiền: không phải không tốn kém!  Quảng cáo: Kiểm soát  Phải trả tiền, mua chỗ hoặc thời lượng trên các  PTTTĐC (kể cả Web)  Không trả tiền:   Thông báo dịch vụ công ích (CSA)    
 20. Quảng cáo  Trả tiền:  Gần như kiểm soát hoàn toàn về thông điệp, kích  cỡ, thời gian…  Quảng cáo Công ty, Quảng cáo biện hộ  Không trả tiền:   Kiểm soát nội dung nhưng không kiểm soát thời  gian   Thông báo dịch vụ công ích (CSA)    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản