intTypePromotion=3

Bài giảng 9: Chu kỳ kinh tế

Chia sẻ: Hera_02 Hera_02 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Bài giảng 9: Chu kỳ kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng trưởng thu nhập đầu người thế giới; chỉ số LEI của Mỹ; trường phái tân cổ điển; đường tổng cầu; đường tổng cung dài hạn; đường tổng cung ngắn hạn;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 9: Chu kỳ kinh tế" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 9: Chu kỳ kinh tế

  1. Bài giảng 9 Chu kỳ kinh tế Tăng trưởng GDP thực và tiêu dùng của Mỹ 10 Tăng trưởng GDP thực 8 Tăng trưởng tiêu dùng 6 Mức tăng 4 trung bình 2 0 -2 -4 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 1
  2. Tăng trưởng GDP thực, tiêu dùng và đầu tư 40 Đầu tư 30 20 GDP thực 10 0 Tiêu dùng -10 -20 -30 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Tăng trưởng thu nhập đầu người thế giới 2
  3. Chỉ số LEI của Mỹ Index of Leading Economic Indicators 160 140 120 1996 = 100 100 80 60 40 20 0 Source: 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Conference Board Trường phái tân cổ điển Tính linh hoạt Tính toàn dụng Tình trạng của của giá của các yếu tố các yếu tố sản sản xuất xuất và công nghệ Ngắn hạn Sticky/Fixed Underutilized Given Giá cố định, Lao động và vốn K, L, công nghệ không linh hoạt dưới mức toàn cho trước dụng Dài hạn Flexible Fully utilized Given Giá linh hoạt Lao động và vốn K, L, công nghệ ở mức toàn dụng cho trước Rất dài hạn Flexible Fully utilized Flexible Giá linh hoạt Lao động và vốn K, L, công nghệ ở mức toàn dụng thay đổi 3
  4. Đường tổng cầu P Giá tăng làm cầu tiền (M/P ) giảm, tổng cầu hàng hóa và dịch vụ giảm. AD Y Đường tổng cung dài hạn P LRAS Y = F(K,L) không phụ thuộc vào P trong dài hạn. Y Y  F (K , L ) 4
  5. Đường tổng cung ngắn hạn P Giá có tính “kết dính” hay cố định trong ngắn hạn. SRAS P Y Tác động của cú sốc phía cầu Đường tổng cầu P LRAS AD dịch trái Trong dài hạn, B A SRAS P giá điều chỉnh (giảm), đưa nền C AD1 P2 kinh tế dịch AD2 chuyển dọc theo AD trở về trạng Y Y2 Y thái toàn dụng. 5
  6. Cú sốc phía cung P LRAS Đường tổng cung ngắn hạn SRAS dịch chuyển lên B SRAS2 P2 trên A SRAS1 P1 AD1 Y Y2 Y Cú sốc phía cung Chính sách tiền P LRAS tệ mở rộng làm tăng AD B C SRAS2 P2 Trong dài hạn mức A giá P tăng nhưng P1 AD2 sản lượng Y trở lại AD1 trạng thái toàn dụng trong dài hạn. Y Y2 Y 6
  7. Ba trường phái kinh tế vĩ mô Hậu Keynes Tân cổ điển tổng Cổ điển và tân hợp/Keynes mới cổ điển Thông tin về tương Sự bấc trắc không Hạn chế Hoàn hảo lai suy giảm Khả năng tự điều Không thể Có thể nhưng Có thể, nếu nhà chỉnh trong ngắn chậm và không nước không can hạn đều đặn thiệp Bong bóng tài sản Phổ biến Có thể Không thể Tăng trưởng dài Do cầu xác định Do cung xác định Do cung xác định hạn NAIRU Không tồn tại Tồn tại Tồn tại Cung tiền Nội sinh Ngoại sinh Ngoại sinh Lạm phát Do chi phí đẩy và Do cung tiền Do cung tiền bất ổn xã hội Đầu tư Độc lập với tiết Phụ thuộc vào tiết Phụ thuộc vào tiết kiệm kiệm kiệm Tăng trưởng tín dụng, đầu tư và GDP Việt Nam 80 70 Credit growth GDP growth 60 Investment growth 50 40 30 20 10 0 2001 Q4 2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản