intTypePromotion=1
ADSENSE

Chu kỳ kinh tế

Xem 1-20 trên 4516 kết quả Chu kỳ kinh tế
 • Kinh tế vĩ mô Bài 8: Giới thiệu chu kỳ kinh tế Ba trường phái tư duy trong Kinh tế học vĩ mô Hậu-Keynes Kiến thức về tương lai Năng lực tự điều chỉnh trong ngắn hạn của nền kinh tế Bong bóng tài sản Tăng trưởng dài hạn Bất trắc không thể giảm Không có trong ngắn hạn Phổ biến Cầu xác định Keynes Tân cổ điển Cổ điển (hay Tân / Keynes mới cổ điển) Thông tin hạn chế Có nhưng chậm và không đồng đều Có thể Cung xác định Hoàn hảo Có nếu chính phủ không can thiệp...

  pdf3p mymemory1212 16-02-2011 1345 69   Download

 • Chu kỳ kinh tế là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách vĩ mô của nhiều quốc gia và “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ”của John Maynard Keynes cũng là nền tảng cho nhiều chính sách vĩ mô từ những năm đầu thế kỷ XIX. Và cho đến ngày nay, việc vận dụng lý thuyết của Keynes để có thể dự báo tình hình kinh tế Việt Nam là điều không quá khó nhưng về mặt nguyên tắc, việc đưa ra dự báo chỉ dựa trên mục đích...

  doc11p handykaka 19-03-2013 159 44   Download

 • Đề tài Chu kỳ kinh tế chính trị: Mối quan tâm về ngân sách nêu những biến động theo chu kỳ trong chính sách tài khóa của chính phủ gây ra bởi các sắc lệnh hiến pháp trong các cuộc bầu cử định kỳ xảy ra được mô tả thông qua thuật ngữ chu kỳ kinh tế chính trị. Sự xuất hiện của những chu kì này là do hành vi cơ hội của những người đương nhiệm trước khi bầu cử.

  pdf18p idol_12 28-04-2014 101 9   Download

 • Bài viết Điều hành chính sách tài khóa nhằm ổn định chu kỳ kinh tế thế giới: Hàm ý cho Việt Nam nghiên cứu một vài trường hợp điều hành chính sách tài khóa trên thế giới gắn với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế thế giới; rút ra bài học và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 65 10   Download

 • Bài viết phân tích các vấn đề về tăng trưởng và các chu kỳ kinh tế ở Việt nam dựa trên lý thuyết cơ bản kinh tế học vĩ mô, các tài liệu sách đã được dịch, xuất bản sử dụng phổ biến trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết bài viết.

  pdf21p cothumenhmong 01-11-2019 47 10   Download

 • Bài giảng Chu kỳ kinh tế trình bày các nội dung sau: Chu kỳ kinh tế là gì, lý thuyết về chu kỳ, lý thuyết phái cổ điển, cân bằng tổng quát cổ điển, lý thuyết của keynes, pha thu hẹp của phái cổ điển mới, chu kỳ kinh doanh thực,...

  pdf54p thiennga_12 02-03-2018 48 5   Download

 • Tóm tắt luận án "Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam" đưa ra các cơ sở lý luận về chu kỳ kinh tế và hoạt động vận chuyển đường biển, nêu lên thực trạng chu kỳ kinh tế và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam và phân tích ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển ở Việt Nam. Để nắm rõ chi tiết nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf28p dtphuongg 15-08-2018 67 3   Download

 • Tăng trưởng thu nhập đầu người thế giới; chỉ số LEI của Mỹ; trường phái tân cổ điển; đường tổng cầu; đường tổng cung dài hạn; đường tổng cung ngắn hạn;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 9: Chu kỳ kinh tế" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf7p hera_02 09-04-2016 58 2   Download

 • Bài giảng 9: Chu kỳ kinh tế (2012) - Đỗ Thiên Anh Tuấn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về chu kì kinh tế; các giai đoạn của chu kỳ kinh tế; các đặc điểm của chu kỳ kinh tế;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf17p hera_01 15-04-2016 56 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Những vấn đề kinh tế vĩ mô, sản lượng quốc gia, chu kỳ kinh tế,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  ppt13p saobien_09 06-02-2018 58 6   Download

 • Bài viết điểm qua một số nghiên cứu thực nghiệm về tính chu kỳ kinh tế và chính sách tài khóa tại các nước phát triển và đang phát triển nhằm cung cấp thêm góc nhìn trong điều hành kinh tế vĩ mô của các quốc gia này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 81 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô bài 8: Tổng cung - Tổng cầu trình bày nội dung về chu kỳ kinh tế và xu hướng tăng trưởng dài hạn, sản lượng thực tế và sản lượng tiềm năng, tổng cung ngắn hạn, cân bằng ngắn hạn, những tác động ngắn hạn so với dài hạn của một cú sốc cầu tiêu cực.

  pdf14p tranvantan78 28-07-2014 70 5   Download

 • Chu kì kinh tế là những dao động kinh tế ngắn hạn xung quanh đường tăng trưởng dài hạn. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng 10: Chu kì kinh tế (Học kỳ Thu 2014-2015)". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf34p hera_01 06-04-2016 60 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 4 giới thiệu về chu kỳ kinh tế. Những nội dung chủ yếu trình bày trong bài giảng gồm: Chu kỳ kinh tế => dao động kinh tế, chu kỳ kinh tế là gì? các đặc điểm của chu kỳ kinh tế, các dạng chu kỳ kinh tế, lý thuyết về chu kỳ kinh tế,...

  pdf27p nanhankhuoctai1 06-05-2020 19 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách - Bài giảng 1: Giới thiệu kinh tế học vĩ mô. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Nền kinh tế trong ngắn hạn và chu kỳ kinh tế, nền kinh tế mở với tác động của thương mại và dòng vốn, nền kinh tế trong dài hạn: nguồn gốc của phát triển và thu nhập, thảo luận sâu các vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p nanhankhuoctai1 06-05-2020 15 0   Download

 • Khi nghiên cứu chu kỳ kinh doanh, các nhà phân tích xem xét một cách cẩn thận nó có thể chỉ diễn ra ở mức độ nhẹ nhưng cũng có thể là rất khốc liệt; sự phục hồi có thể diễn ra từ từ hoặc cũng có thể là phát triển rất nhanh chóng. Vậy Chu kỳ kinh doanh là gỡ? Theo nghĩa chung nhất Chu kỳ kinh doanh được hiểu là sự biến động của các hoạt động kinh tế ngắn hạn trong một thời kỳ nhất định, trong đó các giai đoạn tăng trưởng và các giai...

  doc5p anhluadem 15-10-2010 525 118   Download

 • Tiền công tiền lương thực tế biểu thị khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà tiền công tiền lương danh nghĩa có thể mua được tương ứng với mức giá cả đã cho. Bài giảng kinh tễ vĩ mô chương 6 sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức hơn về chu kỳ kinh doanh.

  ppt25p trentroicosao 08-03-2014 229 35   Download

 • Khi nghiên cứu chu kỳ kinh doanh, các nhà phân tích xem xét một cách cẩn thận nó có thể chỉ diễn ra ở mức độ nhẹ nhưng cũng có thể là rất khốc liệt; sự phục hồi có thể diễn ra từ từ hoặc cũng có thể là phát triển rất nhanh chóng. Vậy Chu kỳ kinh doanh là gì? Theo nghĩa chung nhất Chu kỳ kinh doanh được hiểu là sự biến động của các hoạt động kinh tế ngắn hạn trong một thời kỳ nhất định, trong đó các giai đoạn tăng trưởng và các giai đoạn...

  pdf4p page_12 15-08-2013 130 15   Download

 • Các lý thuyết cầu tiền tệ và cung tiền tệ, chính sách tiền tệ, kênh tín dụng, chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế,... là những nội dung chính trong chuyên đề 6 "Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chuyên đề để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf28p grintokyro 05-11-2015 59 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh nêu lên tổng cung và thị trường lao động; AS,AD mức giá và tốc độ điều chỉnh kinh tế; chu kỳ kinh doanh. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf29p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 73 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chu kỳ kinh tế
p_strCode=chukykinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2