Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
37
lượt xem
3
download

Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác. Việc mã hóa từng cặp được thực hiện theo quy tắc. Để nắm chi tiết nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

Mã đối xứng căn bản ( tt2 )<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mã Playfair<br /> Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn<br /> vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai<br /> ký tự khác. Playfair dùng một ma trận 5x5 tạo bảng mã<br /> hóa ký tự theo key cho trước thỏa quy luật gán ký tự sau:<br /> Ví dụ : Tạo ma trận mã hóa với key là : MONARCHY ta<br /> có ma trận Playfair như sau:<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ma trận Playfair với key mã hóa là : MONARCHY<br /> M<br /> <br /> N<br /> <br /> A<br /> <br /> R<br /> <br /> C<br /> <br /> H<br /> <br /> Y<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> E<br /> <br /> F<br /> <br /> G<br /> <br /> I/J<br /> <br /> K<br /> <br /> L<br /> <br /> P<br /> <br /> Q<br /> <br /> S<br /> <br /> T<br /> <br /> U<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> 0<br /> <br /> V<br /> <br /> W<br /> <br /> X<br /> <br /> Z<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các yêu cầu:<br /> Trong bảng trên, khóa là từ MONARCHY được điền vào các<br /> dòng đầu của bảng, các chữ cái còn lại được điền tiếp theo. Từ<br /> khóa không có từ trùng lặp. Nếu có từ trùng lặp từ sau sẽ bị loại.<br /> Riêng hai chữ I, J được điền vào cùng một ô vì trong tiếng Anh, ít<br /> khi nhầm lẫn giữa chữ I và chữ J.<br /> Ví dụ: Nếu gặp đoạn ký tự CL_MATE, ta sẽ biết đó là từ<br /> CLIMATE chứ không phải là từ CLJMATE.<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Trước khi mã hóa, bản rõ được tách ra thành các cặp ký<br /> tự. Nếu hai ký tự trong một cặp giống nhau thì sẽ được<br /> tách bằng chữ X (trong tiếng Anh ít khi có 2 ký tự X sát<br /> nhau).<br /> • Ví dụ: từ balloon được tách thành ba lx lo on<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản