intTypePromotion=3

Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 5 - Ngô Phan Anh Tuấn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:54

0
149
lượt xem
66
download

Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 5 - Ngô Phan Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học Hiểu được những khái niệm về khoa học lao động và nội dung cơ bản của pháp luật về bảo hộ lao động; thiết lập và chỉ đạo được công tác bảo hộ lao động, thực hiện đúng các bước quy trình về an toàn lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 5 - Ngô Phan Anh Tuấn

 1. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH Ô TÔ Người biên soạn: Ngô Phan Anh Tuấn Vĩnh Long tháng 6/2013
 2. CHƯƠNG 5: HOẠT ĐỘNG BHLĐ TRONG DOANH NGHIỆP Chương Chương1: 1:Những Nhữngvấn vấnđề đề chung chungvà và pháp phápluật luậtvề về BHLĐ BHLĐ Chương Chương1: 1:Những Nhữngvấn vấnđề đề chung chungvà và pháp phápluật luậtvề về BHLĐ BHLĐ Chương Chương1: 1:Những Nhữngvấn vấnđề đề chung chungvà và pháp phápluật luậtvề về BHLĐ BHLĐ Chương Chương1: 1: Những Nhữngvấn vấnđề đềchung chungvà vàpháp phápluật luậtvề về BHLĐ BHLĐ Chương Chương1: 1: Những Nhữngvấn vấnđề đềchung chungvà vàpháp phápluật luậtvề về BHLĐ BHLĐ
 3. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC Nhằm giúp * Về kiến thức: Hiểu được những SV tránh khái niệm về khoa học lao động và được các nội dung cơ bản của PL về BHLĐ TNLĐ trong làm * Về kỹ năng: Thiết lập và chỉ đạo việc và có được công tác BHLĐ. Thực hiện khả năng đúng các bước quy trình về ATLĐ đảm nhiệm chức danh cán bộ phụ * Về thái độ: Luôn tuân thủ các quy trách công tắc an toàn trong khi lập kế hoạch, tác giảng dạy, học tập và làm việc ATVSLĐ các DN
 4. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ PL VỀ BHLĐ 1. MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Xây dựng luận cứ khoa học về đảm bảo chất lượng ở cơ sở dạy nghề, trên cơ sở đó, vận dụng xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng phù hợp, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trung tâm dạy nghề
 5. MỞ ĐẦU 3. Khách thể và  đối     tượng nghiên cứu Khách thể Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu Hoạt động quản lí Đảm bảo chất đào tạo nghề lượng đào tạo ở ở cơ sở dạy nghề trung tâm dạy nghề
 6. MỞ ĐẦU 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Đảm bảo chất lượng là một trong ba cấp độ quản lí chất lượng. Đây là cấp độ quản lí chất lượng phù hợp với các cơ sở dạy nghề nói chung và trung tâm dạy nghề nói riêng. Nếu xác định được cơ chế đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp dựa trên mô hình quản lí chất lượng SEAMEO, đánh giá đúng thực trạng, trên cơ sở đó, đề ra và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thì sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo ở trung tâm dạy nghề.
 7. MỞ ĐẦU 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU • Nghiên cứu một cách có hệ thống lí luận về ĐBCL đào tạo ở CSDN, trên cơ sở đó, xác định cơ chế ĐBCL đào tạo phù hợp với đặc điểm của TTDN. • Khảo sát, đánh giá thực trạng ĐBCL đào tạo ở các TTDN vùng Đông Nam Bộ. • Đề xuất các giải pháp ĐBCL đào tạo ở TTDN vùng Đông Nam Bộ. • Thăm dò ý kiến về tính thực tiễn và tính khả thi của các giải pháp thông qua ý kiến chuyên gia và thử nghiệm một số giái pháp đã đề xuất.
 8. MỞ ĐẦU Nghiên 6. GIỚI HẠN  Các cứu PHẠM VI  TTDN loại hình NGHIÊN  công lập TTDN CỨU vùng ĐNB Thực trạng Chỉ thử và giải pháp nghiệm 03 ĐBCL giải pháp ở đào tạo 01 TTDN
 9. MỞ ĐẦU 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp nghiên cứu lịch sử vấn đề - Phương pháp phân tích lịch sử - lô gíc - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp phỏng vấn - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp thống kê toán học
 10. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUÂN V ̣ Ề ĐBCL ĐÀ O TAO  ̣ Ở CSDN 1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ  Trong quá QLCL tổng thể trình phát triển QLCL đã Đảm bảo chất lượng được chuyển từ QLCL sản Kiểm soát quá trình phẩm sang QLCL của tổ Kiểm soát chất lượng chức Một tổ chức có CL thì sản phẩm của nó sẽ có CL
 11. 1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ (tt) Các luận điểm mà luận án kế thừa trong nghiên cứu • Kiểm soát chất lượng, ĐBCL và QLCL tổng thể là 03 cấp độ khác nhau của QLCL. Việc áp dụng cấp độ này với các mô hình khác nhau tùy theo đặc điểm của từng CSDN • ĐBCL bao gồm cả ĐBCL bên trong lẫn ĐBCL bên ngoài. • Hệ thống ĐBCL đào tạo bao gồm cơ cấu tổ chức, các thủ tục, các quá trình và các nguồn lực cần thiết. • Khung ĐBCL có tiêu chuẩn mở theo một khung ma trận. • Mỗi CSDN có một qui trình ĐBCL nội bộ riêng. • ĐBCL đạt được trên thực tế phụ thuộc vào nguồn lực. • Có thể phát triển hình thức "tự đánh giá" thấp hơn cho mỗi tổ chức.
 12. 1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ (tt) • Hệ thống ĐBCL bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng: chương trình học tập hiệu quả, đội ngũ GV, khả năng sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, phản hồi tích cực từ HV và sự hỗ trợ từ các bên liên quan và thị trường lao động. • ĐBCL là quá trình kiểm định, đánh giá các điều kiện ĐBCL đào tạo từ đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra theo mục tiêu đã đặt ra và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. • ĐBCL có thể nghiên cứu ở từng khâu của quá trình tổ chức quản lí đào tạo hoặc dựa vào một mô hình QLCL cụ thể.
 13. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUÂN V ̣ Ề ĐBCL ĐÀ O TAO  ̣ Ở CSDN (tt) 1.2. CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Chất lượng Quan điểm tuyệt đối Quan niệm tương đối Là “chất lượng tốt” Là chất lượng đáp ứng hay “chất lượng cao”, yêu cầu người tiêu thụ, đây là một quan niệm đây là một quan niệm “tĩnh” về chất lượng “động” về chất lượng và và “chất lượng “chất lượng phụ thuộc phụ thuộc mục tiêu” nhu cầu khách hàng” Chất lượng tương đối được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và các bên có liên quan
 14. 1.2. CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO (tt) Quản lí chất lượng đào  QLCL đào tạo là việc tạ o triển khai các chính QLCL là Triển khai chính sách CL sách CL thông qua kế thông qua kế hoạch CL dựa trên các hoạch CL dựa trên các tiêu chuẩn, qui trình, thủ tục cần thiết tiêu chí, qui trình, thủ nhằm đạt được các tiêu chuẩn CL tục cần thiết để kiểm mà tổ chức đó và khách hàng của họ soát một CSĐT theo mong muốn hệ thống ĐBCL đào tạo (từ đầu vào, quá CLĐT là sự đáp ứng nhu cầu của trình dạy học và đầu ra thị trường, của khách hàng, được cho tới nơi làm việc đảm bảo bằng chất lượng quá trình của HVTN) đã xác từ đầu vào, đến quá trình dạy học định, nhằm đạt được và đầu ra - sản phẩm đào tạo các tiêu chuẩn CLĐT mà SCĐT đó và khách hàng của mong muốn.
 15. 1.2. CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO (tt) MH BS 5750/ISO 9000 MH ISO MH SEAMEO  Quan điểm tiếp cận thị trường, tiếp cận quá trình, tiếp cận hệ thống và quan điểm về CLĐT  MÔ HÌNH SEAMEO Đầu vào Quá trình Đầu ra - Tuyển sinh - Phương pháp và - Năng lực đạt - CBQL, GV qui trình đào tạo được của HV - CSVC, tài chính - Hoạt động dạy học - HV tốt nghiệp - CT đào tạo - Hoạt động tổ chức - Khả năng đáp - Qui chế, qui định quản lí ứng nhu cầuTTLĐ
 16. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUÂN V ̣ Ề ĐBCL ĐÀ O TAO  ̣ Ở CSDN (tt) 1.3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CƠ SỞ DẠY NGHỀ Quản lí cơ sở dạy nghề Quản lí CSDN là hoạt động quản lí tác nghiệp trong ĐTN là những hoạt động nhằm cung phạm vi nội bộ cấp kiến thức, kĩ năng và thái độ cần và các hoạt động có cho sự thực hiện có năng suất và phối hợp giữa hiệu quả trong phạm vi một nghề CSDN và các đối hoặc nhóm nghề. tác bên ngoài. Quản lí giáo dục có hai bình diện lớn Trong mỗi nội là quản lí nhà nước hay quản lí hệ dung quản lí này thống giáo dục (ở bình diện vĩ mô) đều luôn có 2 và quản lí nhà trường trong một mặt gắn liền với phạm vi một đơn vị, một cơ sở giáo nhau là quản lí dục (ở bình diện vi mô) hành chính sự vụ và QLCL
 17. 1.3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CƠ SỞ DẠY NGHỀ (tt)  CLĐT của một CSDN là sự thỏa mãn nhu cầu nhóm khách hàng mục tiêu nên yêu cầu về ĐBCL của từng CSDN cũng sẽ khác nhau
 18. 1.3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CƠ SỞ DẠY NGHỀ (tt) Chuẩn chất lượng trong đào tạo nghề • Là tiêu chuẩn đào tạo ở các mức độ khác nhau (mang tính chủ quan bên trong) thể hiện ở phạm vi cấp độ của tiêu chuẩn nghề (mang tính khách quan bên ngoài). • Để có thể lượng hóa các chuẩn chất lượng, cần phải có các tiêu chí. • CLĐTN được đánh giá dưới 2 góc độ: Đạt được những tiêu chuẩn hoặc mục tiêu mà CSDN đặt ra (Chất lượng bên trong); Thỏa mãn tốt nhất những đòi hỏi của người tiêu dùng (chất lượng bên ngoài). • Muốn tiến hành đánh giá CLĐT ở CSĐT thì phải tiến hành đánh giá gián tiếp qua hệ thống các điều kiện ĐBCL.
 19. 1.3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CƠ SỞ DẠY NGHỀ (tt) Quản lí chất lượng đào tạo ở cơ sở dạy  nghề QLCL đào tạo ở CSDN là quá trình quản lí tác nghiệp trong phạm vi nội bộ và các hoạt động phối hợp giữa CSDN và các đối tác bên ngoài, nhằm triển khai các chính sách chất lượng thông qua kế hoạch chất lượng dựa trên các tiêu chí, qui trình, thủ tục cần thiết để kiểm soát một CSDN theo hệ thống ĐBCL đào tạo (từ đầu vào, quá trình dạy học và đầu ra cho tới nơi làm việc của HV tốt nghiệp) đã xác định, nhằm đạt được các tiêu chuẩn CLĐT mà CSDN đó, người cung cấp tài chính, người sử dụng dịch vụ và xã hội mong muốn.
 20. 1.3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CƠ SỞ DẠY NGHỀ (tt) Các cấp độ quản lí chất lượng Kiểm soát Đảm bảo QLCL chất lượng chất lượng Tổng thể Phát hiện loại bỏ Phòng ngừa phát hiện Cải thiện liên tục - Là cấp độ QLCL - ĐBCL giúp phòng - Là cấp độ QLCL của sản phẩm. ngừa, ngăn chặn. cao nhất. - Sản phẩm ĐTN - Giảm đáng kể chi phí - Muốn cải tiến nên không thể - Đề cao tính tự chủ, cần thời gian dài. có phế phẩm. tự chịu trách nhiệm. - CSDN mới áp - ĐBCL có KSCL - Hình thành HTCL. dụng QLCL. Phù hợp với QLCL đào tạo hiện nay ở CSDN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản