intTypePromotion=1

Bài giảng An toàn lao động trong nghề Hàn: Module 2 - Bài 1

Chia sẻ: Hứa Tung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng An toàn lao động trong nghề Hàn: Module 2 - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng An toàn lao động trong nghề Hàn: Module 2 - Bài 1 có nội dung trình bày về an toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện với mục tiêu nhằm giúp học viên hiểu các tai nạn do các nguyên nhân cháy, khí ga, điện và hàn; thiết lập được cách phòng tránh tai nạn do cháy, khí ga, điện và hàn; biết sử dụng các chất dập lửa và máy hàn, thiết bị hàn cắt khí một cách thành thạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động trong nghề Hàn: Module 2 - Bài 1

 1. An toàn lao động trong nghề Hàn Module 2. Phòng tránh các tai nạn  trong nghề Hàn
 2. Bài 1 An toàn với các công việc hàn, cắt  kim loại bằng khí và an toàn điện
 3. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1) Thời gian: 1,5 h lý thuyết, 3,5 h thực hành 2) Thiết bị / Vật tư - Máy chiếu, máy tính, loa - Các chất dập lửa (bọt, bột khô, khí cac bon nic, các dạng hóa chất lỏng) ở xưởng an toàn c ơ   khí – xâ y d ựng - Máy đo nồng độ (kiểm soát khí gas) - Bộ thực hành an toàn điện tại xưởng an toàn cơ khí – xâ y d ự ng . - Máy hàn, thiết th ị hà n c ắt khí  tại xưởng hàn 1) Mục tiêu chính ­  Học viê n hiểu các tai nạn do các nguyên nhân cháy, khí ga, điện và hàn. -  Học viê n thiết lập đ ượ c cách phòng tránh tai nạn do cháy, khí ga, điện và hàn ­  Học viê n biết sử dụng các chất dập lửa và máy hàn, thiết b ị hà n c ắt khí một cách thành thạo. – Đánh giá - Từng cá nhân học sinh sẽ được kiểm tra về thiết lập cá ch phòng trá nh ta i n ạn do hà n điện,  hà n c ắt b ằng khí và  thiết b ị điện . - Sử dụng thành thạo các chất dập lửa, máy hàn, thiết bị hàn cắt khí. 3
 4. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn hàn cắt kim loại bằng khí 1.1. Hoả hoạn và cháy nổ Hỏa  hoạn  là  việc  ngọn  lửa  bùng  phát  ngoài  dự  tính  của  con  người hoặc không phải do cố ý và cần có thiết bị để dập lửa  hoặc chống cháy nổ hóa học. 4
 5. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí Th Thảảo lu Câu h o luậận nhóm Câu h ỏỏii n nhóm ­­ Có các d (mỗỗi nhóm 5­6 h (m  Có các d ạạng cháy khác nhau nào? i nhóm 5­6 h ọọc sinh) ng cháy khác nhau nào? c sinh) ­ Em có biếết cách d ­ Em có bi t cách dậập đám cháy không? p đám cháy không? ­ DTrình bày các thành ph ­ D ạạng cháy nào có th ần (yướ ng cháy nào có thểể dùng n  dùng n ếướ u t ố) c c đ c đ ầận thi ểể d  d ết đ ập và d p và d ạạể  có thể gây cháy? ng nào không th ng nào không th ểể?? 5
 6. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.1. Hoả hoạn và cháy nổ 1.1.1. Phân loại hoả hoạn Hỏa hoạn bình thường (cấp A) Hỏa hoạn do gas, xăng dầu (cấp B) Hỏa hoạn nguồn điện (cấp C) Hỏa hoạn kim loại (cấp D) 6
 7. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.1. Hoả hoạn và cháy nổ 1.1.2. Điều kiện của sự đốt cháy 7
 8. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.1. Hoả hoạn và cháy nổ 1.1.3. Phát nổ 8
 9. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.1. Hoả hoạn và cháy nổ 1.1.4. Các yếu tố gây hỏa hoạn tại công trường 9
 10. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.1. Hoả hoạn và cháy nổ 1.1.5. Biện pháp an toàn phòng tránh hỏa hoạn 10
 11. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí  Câu hỏi?  ­ Tạại sao ph  ­ T i sao phảải s i sửử d  dụụng khí gas nén? ng khí gas nén? ­ Chúng ta có sửử d ­ Chúng ta có s  dụụng m ng mộột lo t loạại khí gas nén nào đó trong đ i khí gas nén nào đó trong đờời i  ssốống hàng ngày không? ng hàng ngày không? 11
 12. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp 12
 13. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Phân loại khí cao áp Khí hóa lỏỏng Khí hóa l ng Khí hòa tan Khí hòa tan Khí nén Khí nén Khí dễễ cháy Khí d  cháy Phân loạại tr Phân lo i trạạng thái khí ng thái khí Khí không cháy Khí không cháy Khí không độộcc Khí không đ Khí hỗỗ tr Khí h  trợợ Khí độộcc Khí đ 13
 14. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Phân loại theo cấu trúc 14
 15. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Phân loại theo cấu trúc 15
 16. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Phân loại theo cấu trúc 16
 17. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Phân loại theo cấu trúc 17
 18. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Các yếu tố nguy hiểm 18
 19. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.1. Khí cao áp Biện pháp an toàn 19
 20. Bài 1: An toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện 1. An toàn khi hàn cắt kim loại bằng khí 1.2. Sự cố chất khí 1.2.2. Đặc tính của khí 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2