intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2)

Chia sẻ: Vothikimdung Vothikimdung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
49
lượt xem
1
download

Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bài giảng bài 34 "Luyện tập oxi và lưu huỳnh" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy. Bài giảng thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2)

  1. BÀI 34: LUYỆN TẬP  OXI VÀ LƯU HUỲNH (t2)
  2. Bài 1: • Cho 4 g hỗn hợp A chứa Cu và Al tác  dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư  thu  được 2,24 lit khí (đkc).  a)Viết PTPƯ b)Tính % khối lượng mỗi kim loại?  
  3. Hướng dẫn 2,24 nH 2 0,1(mol ) 22,4 2 Al 3H 2 SO4 Al2 (SO4 )3 3H 2 2 2 nAl nH 2 0,1(mol ) 3 3 2 mAl n Al M Al 0,1 27 1,8( g ) mCu 4 1,8 2, 2( g ) 3 mAl 1,8 % Al 100 100 45% mhh 4 %Cu 100 45 55%
  4. Bài 2  Cho 12,6 g hỗn hợp A chứa Mg và Al được trộn  theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng vừa đủ với dung dịch  H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 (đkc). a)Viết PTPƯ b)Tính  VSO2 . c) Tìm CM của dung dịch H2SO4 d)Cho toàn bộ khí SO2 ở trên vào 400 ml dung dịch  NaOH 2 M. Tính khối lượng muối thu được.
  5. Hướng dẫn t0 a ) Mg 2 H 2 SO4 MgSO4 SO2 2 H 2O t0 2 Al 6 H 2 SO4 Al2 ( SO4 )3 3SO2 6 H 2O 2x 3y 24 x 27 y 12, 6 x 0,3 nMg y 0, 2 n Al 3 3 0, 2 b) nSO2 nMg n Al 0, 3 0, 6(mol ) 2 2 VSO nSO2 22, 4 0, 6 22, 4 13, 44(l ) 2
  6. c) nH 2 SO4 2nMg 3n Al 2 0, 3 3 0, 2 1, 2( mol ) nH 2 SO4 1, 2 CM H SO 1, 5( M ) 2 4 VH 2 SO4 0,8 d )nNaOH CM VNaOH 0, 4 2 0,8( mol ) nNaOH 0,8 1,13 NaHSO3 , Na2 SO3 nSO2 0, 6 NaOH SO2 NaHSO3 2 NaOH SO2 Na2 SO3 H 2O x y 0, 45 x 2 y 0,8 x 0, 2 mNaHSO3 nNaHSO3 M 0, 2 104 20,8( g ) y 0, 4 mNa2 SO3 nNa2 SO3 M 0, 4 126 50, 4( g )
  7. Bài 3 Một  dung  dịch  chứa  2  chất  tan  :  NaCl  và  Na2SO4.Làm  thế  nào  tách  thành  dung  dịch  chỉ  chứa NaCl.
  8. Bài 4 Cho 35,2 g hỗn hợp X gồm Fe và CuO tác dụng  vừa đủ với 800 g dung dịch H2SO4 loãng thì thu  được 4,48 lit khí (đkc) và dung dịch A. a)Tính % khối lượng mỗi chất trong X. b)Tính C% dung dịch H2SO4 đã dùng. c)Tính khối lượng các muối trong dung dịch A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản