intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 6: Nội quy - quy chế

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
32
lượt xem
3
download

Bài giảng Bài 6: Nội quy - quy chế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng "Nội quy - quy chế" trình bày về các quy chế học đại học - cao đẳng, các quy định của trường Đại học Duy Tân và các cách để giúp sinh viên hòa nhập nhanh trong việc học, thi cử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 6: Nội quy - quy chế

Medical Faculty<br /> International School<br /> <br /> Khoa Y<br /> Khoa Đào tạo Quốc tế<br /> http://yduoc.duytan.edu.vn/<br /> http://kdtqt.duytan.edu.vn<br /> <br /> BÀI 6<br /> NỘI QUY – QUY CHẾ<br /> <br /> International School<br /> 6th Floor, 182 Nguyen Van Linh st.,<br /> T: 365-0403 (ext 601)<br /> E: fit@duytan.edu.vn<br /> <br /> 4/27/2017<br /> <br /> Tên của Giảng viên<br /> Email và điện thoại<br /> <br /> Page: 1<br /> <br /> Medical Faculty<br /> International School<br /> <br /> Khoa Y<br /> Khoa Đào tạo Quốc tế<br /> http://yduoc.duytan.edu.vn/<br /> http://kdtqt.duytan.edu.vn<br /> <br /> • Mục tiêu<br /> Giúp sinh viên<br /> - Hiểu được các quy chế học ĐH-CĐ<br /> - Hiểu được các quy định của trường ĐHDT<br /> - Giúp sinh viên hòa nhập nhanh trong việc học, thi cử.<br /> <br /> 4/27/2017<br /> <br /> Page: 2<br /> <br /> Medical Faculty<br /> International School<br /> <br /> Khoa Y<br /> Khoa Đào tạo Quốc tế<br /> http://yduoc.duytan.edu.vn/<br /> http://kdtqt.duytan.edu.vn<br /> <br /> CÁC NỘI QUI, QUI CHẾ<br /> 1. Quy chế đào tạo ĐH & CĐ hệ chính quy theo hệ<br /> thống tín chỉ<br /> - Ban hành theo Quyết định số 43/2007-BGD<br /> 2. Quy chế Học sinh – Sinh viên<br /> - Ban hành theo Quyết định số 42/2007-BGD<br /> 3. Quy định 421A/QĐ-ĐHDT<br /> 4. Quy định 172/QĐ-ĐHDT–Xây dựng văn hóa Duy Tân<br /> 5. Quy định 1975/QĐ-ĐHDT–Nếp sống Văn hóa học<br /> đường<br /> <br /> 4/27/2017<br /> <br /> Page: 3<br /> <br /> Medical Faculty<br /> International School<br /> <br /> Khoa Y<br /> Khoa Đào tạo Quốc tế<br /> http://yduoc.duytan.edu.vn/<br /> http://kdtqt.duytan.edu.vn<br /> <br /> Một số khái niệm<br /> <br /> Học chế tín chỉ là gì?<br /> Học phần và Tín chỉ?<br /> Tín chỉ học tập là gì?<br /> Giờ tín chỉ được tính như thế nào?<br /> Học phần tích lũy là gì? Số tín chỉ tích lũy?<br /> <br /> 4/27/2017<br /> <br /> Page: 4<br /> <br /> Medical Faculty<br /> International School<br /> <br /> Khoa Y<br /> Khoa Đào tạo Quốc tế<br /> http://yduoc.duytan.edu.vn/<br /> http://kdtqt.duytan.edu.vn<br /> <br /> Qui định các loại học phần<br /> <br />  Học phần bắt buộc<br />  Học phần tự chọn<br />  Học phần tương đương<br />  Học phần thay thế<br />  Học phần đặc biệt<br />  Học phần tiên quyết<br />  Học phần song hành<br />  Học phần học trước<br /> 4/27/2017<br /> <br /> Page: 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2