intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Đức Tình

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:257

113
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Pháp luật đại cương" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: Bài 1 trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước, bài 2 đề cập đến những vấn đề cơ bản của pháp luật, bài 3 nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài 4 hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, bài 5 quan hệ pháp luật, bài 6 thực hiện pháp luật vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp luật, bài 7 pháp chế XHCN nhà nước pháp quyền, bài 8 các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Đức Tình

 1. PHÁP LUẬT  ĐẠI CƯƠNG Biên Soạn : Nguyễn Đức Tình Kỹ Thuật Thông Tin K48 - GTVT
 2. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ  BẢN VỀ NHÀ NƯỚC I. Nguồn gốc Nhà nước II. Khái niệm, bản chất Nhà nước III. Thuộc tính của Nhà nước IV. Chức năng của Nhà nước V. Kiểu và hình thức Nàh nước VI. Bộ máy Nhà nước
 3. BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ  BẢN CỦA PHÁP LUẬT I. Nguồn gốc, khái niệm pháp luật II. Bản chất pháp luật III.Thuộc tính pháp luật IV. Chức năng, vai trò của pháp luật V. Mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác VI. Kiểu và hình thức pháp luật
 4. BÀI 3: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I. Khái quát về sự ra đời và phát triển của NN Việt Nam II. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam III. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam IV. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 5. BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT I. Hệ thống pháp luật II. Quy phạm pháp luật
 6. BÀI 5: QUAN HỆ PHÁP LUẬT I. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật II. Thành phần của quan hệ pháp luật III. Sự kiện pháp lý
 7. BÀI 6: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI PHẠM PHÁP LUẬT – TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I. Thực hiện pháp luật II. Vi phạm pháp luật III. Trách nhiệm pháp lý
 8. BÀI 7: PHÁP CHẾ XHCN – NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN I. Pháp chế XHCN II. Nhà nước pháp quyền
 9. BÀI 8: CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM I. Ngành luật Hiến pháp II. Ngành luật hành chính III. Ngành luật dân sự IV. Ngành luật hôn nhân và gia đình V. Ngành luật tố tụng dân sự
 10. I. Ngành luật hình sự II. Ngành luật tố tụng hình sự III. Ngành luật thương mại IV. Ngành luật lao động V. Ngành luật lao động
 11. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
 12. I. Nguồn gốc Nhà nước QUAN ĐIỂM Phi Mácxít Mác - Lênin
 13. 1. Những quan điểm phi Mácxít về nguồn gốc Nhà nước 1.1 Những nhà tư tưởng theo thuyết thần học Thượng đế Nhà nước Vĩnh cữu - bất biến
 14. Phái giáo quyền Thượng đế Nhân loại Tinh thần Thể xác Giáo hoàng Vua
 15. Phái dân quyền Thượng đế Nhân dân Vua
 16. Phái quân chủ Thượng đế Vua
 17. 1.2 Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng Gia đình Gia trưởng Gia tộc Thị tộc Chủng tộc Quốc gia Nhà nước
 18. 1.3 Những nhà tư tưởng theo thuyết khế ước Khế ước (Hợp đồng) Nhà nước
 19. 1.4 Các nhà tư tưởng theo thuyết bạo lực Bạo lực giữa Thị tộc A và Thị tộc B Thị tộc A chiến thắng Nhà nước
 20. 2. Quan điểm Mác – Lênin về nguồn gốc Nhà nước 2.1 Xã hội nguyên thuỷ và tổ chức thị tộc, bộ lạc Thị tộc Tộc trưởng Bào tộc Bộ lạc Thủ lĩnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2