intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đại cương

Xem 1-20 trên 585 kết quả Bài giảng Pháp luật đại cương
 • Với mong muốn góp phần vào nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như là hình thành nhân cách, rèn ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành tri thức pháp luật, tình cảm pháp luật và hành vi xử sự phù hợp cho sinh viên, bài viết xin đề cập đến vấn đề: “Vận dụng phương pháp dạy học tình huống vào giáo dục pháp luật cho sinh viên trường CĐSP Hòa Bình thông qua môn học Pháp luật đại cương”.

  pdf10p vilouispasteur 03-03-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; luật Hiến pháp; luật hành chính; luật dân sự và luật tố tụng dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p chenlinong_0310 23-02-2022 23 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về luật hình sự và luật tố tụng hình sự; một số chế định cơ bản của luật hình sự; luật lao động; các chế định cơ bản của luật lao động; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; luật kinh doanh; pháp luật về các loại hình doanh nghiệp; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p chenlinong_0310 23-02-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước và pháp luật; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống pháp luật Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p hoathachthao090 25-02-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm lực, 3 định luật Newton, một số lực đặc biệt, phân tích lực và phương pháp giải các bài toán tĩnh học và động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf20p bachnhuocdong 23-12-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, chức năng của Nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc của Nhà nước; Bản chất của Nhà nước; Đặc điểm của Nhà nước; Chức năng của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p canhvatxanhbaola 08-12-2021 21 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, vai trò của Pháp luật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc của Pháp luật; Bản chất của Pháp luật; Chức năng của Pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p canhvatxanhbaola 08-12-2021 8 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 Nhà nước và Bộ máy nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm (Concept); Hình thức nhà nước (Forms of the State); Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam (Apparatus of The Socialist Republic of Vietnam). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p canhvatxanhbaola 08-12-2021 13 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 Pháp luật phòng chống tham nhũng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tham nhũng; Các hành vi tham nhũng; Các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng; Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p canhvatxanhbaola 08-12-2021 51 8   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Kết hôn; Quan hệ giữa vợ và chồng; Chấm dứt hôn nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p canhvatxanhbaola 08-12-2021 18 7   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 Pháp luật – Công cụ điều chỉnh các mối Quan hệ xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, nguồn của pháp luật; Hệ thống pháp luật Việt Nam; Quy phạm pháp luật và Văn bản QPPL; Quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p canhvatxanhbaola 08-12-2021 10 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 9 Luật lao động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Hợp đồng lao động; Tiền lương; Thời giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p canhvatxanhbaola 08-12-2021 39 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu ngành luật hiến pháp; Giới thiệu ngành luật hình sự, tố tụng hình sự; Giới thiệu ngành luật hành chính, tố tụng hành chính; Giới thiệu ngành luật dân sự, tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p canhvatxanhbaola 08-12-2021 28 4   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6a Giới thiệu ngành luật hình sự, tố tụng hình sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam; Những điểm mới của BLHS 2015; Bộ luật hình sự - Phần Chung; Bộ luật hình sự - Phần Các tội phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p canhvatxanhbaola 08-12-2021 30 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6b Luật tố tụng hình sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử luật tố tụng hình sự Việt Nam; Một số điểm mới của BLTTHS 2015; Khái quát chung; Thủ tục tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p canhvatxanhbaola 08-12-2021 14 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7a Giới thiệu ngành Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Quyền sở hữu; Quyền thừa kế; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Bồi thường nghĩa vụ ngoài hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p canhvatxanhbaola 08-12-2021 7 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7b cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về giao dịch dân sự và nghĩa vụ dân sự; Khái quát chung về hợp đồng dân sự; Giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Nguyên tắc bồi thường thiệt hại; Xác định thiệt hại; Các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p canhvatxanhbaola 08-12-2021 6 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7c Luật Tố tụng Dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Thủ tục tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p canhvatxanhbaola 08-12-2021 7 3   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông; Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính; Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin.

  pdf83p caphesuadathemhanh 03-12-2021 23 0   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc nhà nước; Khái niệm, đặc trưng và các kiểu nhà nước; Hình thức nhà nước; Bản chất và chức năng của nhà nước; Bộ máy nhà nước CHXHCNVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p caphesuadathemhanh 03-12-2021 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Pháp luật đại cương
p_strCode=baigiangphapluatdaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2