intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống pháp luật XHCN

Xem 1-20 trên 54 kết quả Hệ thống pháp luật XHCN
 • Hệ thống pháp luật XHCN là: tổng thể các quy phạm pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau được quy định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản QPPL do NN ban hành theo những trình tự thủ tục và hình thức nhất định. Các thành tố của hệ thống pháp luật: QPPL, Chế định pháp luật, Ngành luật. QPPL là thành tố nhỏ nhất trong hệ thống cấu trúc bên trong của PL. Nó cấu thành chế định PL, các Ngành luật và cả hệ thống PL....

  doc3p vanduongpmu5 22-11-2010 2085 200   Download

 • Mục tiêu chính của chương 2 Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính hệ thống pháp luật Anh – Mỹ, hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa , hệ thống pháp luật Hồi giáo, hệ thống pháp luật Ấn Độ, hệ thống pháp luật Trung Quốc và hệ thống pháp luật XHCN.

  pdf15p narrow_12 21-07-2014 252 66   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Pháp luật đại cương" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: Bài 1 trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước, bài 2 đề cập đến những vấn đề cơ bản của pháp luật, bài 3 nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài 4 hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, bài 5 quan hệ pháp luật, bài 6 thực hiện pháp luật vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp luật, bài 7 pháp chế XHCN nhà nước pháp quyền, bài 8 các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

  ppt257p namthangtinhlang_00 28-10-2015 89 17   Download

 • Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp luật. Bài 3 giới thiệu vơi bạn học về Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việ Nam. Bài 4 tóm lược nội dung về hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật. Bài 5 nêu khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý.

  ppt257p vanchinh1206 19-09-2009 6626 2259   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những vấn đề cơ bản của pháp luật, nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật – vi phạm pháp luật – trách nhiệm pháp lý, pháp chế nhà nước XHCN - Nhà nước pháp quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf153p tsmttc_007 12-09-2015 116 24   Download

 • Pháp luật đại cương là môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và những nội dung cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Và bài giảng dưới đây các bạn sẽ được tìm hiểu nội dung kiến thức của chương 1 Nhà nước XHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

  pdf86p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 112 13   Download

 • KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XHCN LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NN, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨCXÃ HỘI VÀ MỌI CÔNG DÂN ĐỀU PHẢI TÔN TRỌNG VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH, TRIỆT ĐỂ VÀ CHÍNH XÁC PHÁP CHẾ XHCN LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NN, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨCXÃ HỘI VÀ MỌI CÔNG DÂN ĐỀU PHẢI TÔN TRỌNG VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH, TRIỆT ĐỂ VÀ CHÍNH XÁC...

  ppt11p duyck5a1 15-06-2011 772 185   Download

 • Ðể đáp ứng những yêu cầu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hiện nay là chúng ta cần sớm hoàn thiện bộ máy Nhà nước và hệ thống pháp luật để tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần Hội nghị T.Ư 5 (khóa XI) vừa qua. Trên cơ sở Hiến pháp, Nhà nước cần xây dựng cơ chế kiểm soát, ngăn ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền,...

  pdf14p bluesky_12 26-12-2012 206 78   Download

 • Bài 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn gốc nhà nước; khái niệm, bản chất nhà nước; thuộc tính nhà nước; chức năng nhà nước; kiểu và hình thức nhà nước; bộ máy nhà nước; nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

  ppt66p mrbenvip123 11-09-2014 294 64   Download

 • Pháp chế XHCN là chế độ pháp luật trong đó đòi hỏi mọi cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cán bộ, công viên chức và mọi công dân phải chấp hành hiến pháp

  pdf0p quanghoa25 26-03-2011 198 60   Download

 • Tài liệu Pháp luật đại cương (Phần 1) Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật gồm 3 chương sau: chương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, chương 2 quy phạm pháp luật-văn bản pháp luật-quan hệ pháp luật, chương 3 vi phạm pháp luật-trách nhiệm pháp lý-pháp chế XHCN.

  pdf95p maiyeutoni 01-12-2014 215 47   Download

 • Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp và chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf181p tiamohd 08-03-2014 93 35   Download

 • Một phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Ảnh: St Cùng với cải cách kinh tế, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ - cơ quan thực hiện chức năng hành pháp - giữ vị trí trung tâm... Cùng với cải cách kinh tế, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ - cơ quan thực hiện chức năng hành pháp - giữ vị trí trung tâm trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. ...

  pdf18p dontetvui 20-01-2013 78 28   Download

 • Đề cương ôn tập môn Những vấn đề cơ bản về hê thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN gồm 8 câu hỏi lý thuyết giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc39p yendan666 05-11-2018 539 54   Download

 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của cải cách mở cửa tại Trung Quốc. Năm 1978, khi phát động cải cách mở cửa bằng việc ra quyết sách chiến l-ợc chuyển trọng tâm công tác vào xây dựng kinh tế, thực hiện hiện đại hoá đất n-ớc, Hội nghị Trung -ơng 3 Khoá XI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh phải tăng c-ờng pháp chế XHCN và kiện toàn dân chủ XHCN. ...

  pdf12p bengoan258 06-12-2011 110 21   Download

 • Bài 8 Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về sự ra đời của nhà nước XHCN, bản chất nhà nước XHCN, chức năng của nhà nước XHCN, hình thức của nhà nước XHCN, bộ máy nhà nước XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

  pdf11p canon_12 27-03-2014 98 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc các bản án, quyết định còn oan, sai, bị hủy, cải sửa lớn do lỗi chủ quan, không đúng pháp luật. Đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản bảo đảm chất lượng ADPL trong hoạt động giải quyết án hình sự của TAND góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách tư pháp, nâng cao uy tín của nền tư pháp nước nhà trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

  pdf22p truongtien_06 03-04-2018 25 1   Download

 • Tài liệu Pháp luật đại cương (Phần 1) Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật gồm 3 chương sau: chương 1 - Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, chương 2 - Quy phạm pháp luật - Văn bản pháp luật - Quan hệ pháp luật, chương 3 - Vi phạm pháp luật - Trách nhiệm pháp lý - Pháp chế XHCN.

  pdf95p nhasinhaoanh_06 18-09-2015 34 1   Download

 • .THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH Câu hỏi: Điều 2 Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001) quy định:" Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nứôc pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" anh,chị hãy lý giải: - Nhà nước pháp quyền là gì? so sánh các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nói chung và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam noí riêng. - Tại sao nước ta phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? Phương...

  pdf84p paradise_12 04-01-2013 3141 455   Download

 • 1. Pháp luật XHCN là hệt thống các quy tắc xử sự có tính thống nhất nội tại cao - Tính hệ thống - Là hệ thống các quy phạm đồng bộ 2. Pháp luật XHCN thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đông đảo nhân dân lao động - PL thể hiện ý chí của GCCN và ND lao động - PL thực sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

  ppt15p mrs_huongnguyen 04-10-2011 563 109   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống pháp luật XHCN
p_strCode=hethongphapluatxhcn

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2