intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Các kỹ năng VP phục vụ hoạt động giám sát của ĐBQH, HĐND - Nguyễn Văn Mễ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

84
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các kỹ năng VP phục vụ hoạt động giám sát của ĐBQH, HĐND bao gồm những nội dung về những yêu cầu phục vụ giám sát trước, trong và sau khi giám sát; một số kỹ năng chủ yếu cần được sử dụng trong hoạt động VP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các kỹ năng VP phục vụ hoạt động giám sát của ĐBQH, HĐND - Nguyễn Văn Mễ

 1. CÁC KỸ NĂNG VP PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND                                             Người trình bày:                         Nguyễn văn Mễ, Nguyên PBTTU,                Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh                              Thừa Thiên Huế, khoá 11.                                          Hà Nội, tháng 9/2009
 2. BÀI TẬP ĐỘNG NÃO:  Anh/ Chị hãy nêu một khó khăn cụ thể của VP  Đoàn ĐBQH và HĐND khi phục vụ cho hoạt  động GS của cơ quan và ĐBDC?  Mỗi HV ghi vào giấy màu về một khó khăn  không quá 10 từ.  Thời gian: Suy nghĩ và ghi vào giấy 5 phút; tự  mình dán vào giấy A0.  GV sử dụng thông tin cho phần trình bày.
 3. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND. I­ ĐẶT VẤN ĐỀ:  Giám sát là hoạt động của cơ quan và ĐB Quốc hội, Hội đồng Nhân  dân nhằm sử dụng các công cụ và phương tiện của mình để hướng tới  mục tiêu:       + Đánh giá tình hình thực thi luật pháp, chính sách của Nhà nước và xem  xét trách nhiệm của tổ chức và công dân.       + Thông qua việc đánh giá để kiến nghị chủ trương, giải pháp nhằm thực  thi chính sách, luật pháp tốt hơn và đề xuất hướng sử lý những hành vi  vi phạm theo những hình thức phù hợp với cơ quan dân cử( kiến nghị,  chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm…).  Có hai hình thức GS chủ yếu là GS chung và GS chuyên đề; trong đó  GS chuyên đề là nhằm đánh giá việc thực thi PL, chính sách trong một  nhiệm vụ trọng tâm, một lĩnh vực cụ thể hoặc một vấn đề đang được  cử tri đặc biệt quan tâm.
 4. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt).  GS là một hoạt động vận dụng nhi hình thức liên hệ với cử tri nhằm thu  thập thông tin bổ sung; những chứng c ứ phục vụ cho việc đánh giá,  kết luận để đi đến quyết định  Kết quả hoạt động GS của cơ quan và ĐBDC phụ thuộc rất lớn vào vai  trò tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH từ việc  lập KHGS; tổ chức thực hiện KH; chuẩn bị văn        bản kết luận và kiến nghị.  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình , Văn phòng ĐĐBQH và HĐND  phải có những kiến thức nhất định về chính sách, Pl.        Đồng thời phải rèn luyện những kỹ năng cần thiết như kỹ năng thu thập,  sử lý thông tin; kỹ năng lập KH hoạt động; kỹ năng        làm việc với báo chí, chuyên gia; kỹ năng lập các loại báo cáo; biên bản;  kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; kỹ năng phản hồi và kỹ năng  “đeo bám” việc thực hiện các kiến nghị GS…
 5. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). II­ Những y/c  phục vụ GS trước, trong và sau khi GS:  Yêu cầu chung là nổ lực cao nhất để phát huy vai trò tham mưu và  phục vụ; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả GS của cơ quan  và ĐBDC; phục vụ tốt cho việc ra quyết định và kiểm tra, đôn đốc thực  hiện.       1­ Yêu cầu đối với VP trước khi cơ quan hoặc ĐBDC quyết định  tiến hành GS:       + Làm tham mưu chọn lựa đúng vấn đề về chính sách, PL cần tiến hành  GS theo KH đề ra từ đầu năm hay là GS đột xuất khi phát hiện có  những vấn đề bức xúc về KT­XH.       + Chuẩn bị kịp thời những thông tin” nền” có liên quan đến chủ đề GS  bao gồm cả thông tin chính thức và thông tin bổ sung. Xác định một số  nguồn tin chủ yếu cần tiếp tục khai thác nhằm phục vụ cho hoạt động  GS.
 6. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 1­ Yêu cầu đối với VP trước khi cơ quan hoặc ĐBDC quyết định tiến  hành GS( tt):  Dự thảo KHGS; trong đó xác định rõ chủ thể GS(ĐĐBQH; các cơ quan  HĐND hoặc ĐBDC); đối tượng GS ( UBND và các đơn vị trực thuộc;  các tổ chức KT, XH; các ngành tư pháp; những cá nhân thực thi chính  sách, PL; những đối tượng liên quan khác như các đơn vị tư vấn,  chuyên gia; các cơ quan báo chí, cộng đồng các doanh nghiệp…Đồng  thời làm rõ nội dung, yêu cầu; các hình thức, công cụ và chương trình  GS cụ thể trình người có thẩm quyền xem xét quyết định.  Trao đổi trước với các ngành chức năng để dự kiến danh sách đoàn GS  báo cáo các cơ quan HĐND hoặc ĐĐBQH.  Sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; văn phòng phải làm  tốt việc truyền đạt KHGS đến các đối tượng GS và các tổ chưc, cá  nhân liên quan.
 7. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 1­ Yêu cầu đối với VP trước khi cơ quan hoặc ĐBDC quyết định tiến  hành GS( tt):  Những việc nên làm: + Một v/đ được lựa chọn phải là: a­ V/đ là một “điểm nút” cần tháo gở để  thúc đẩy việc thực thi chính sách, PL; quyết định của cơ quan DC. b­  V/đ gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. c­ V/đ mới xuất hiện; chưa có  tiền lệ hoặc kinh nghiệm giải quyết… + Việc chọn lựa hình thức, công cụ liên hệ với cử tri phải phù hợp với đặc  điểm tình hình,phù hợp với nội dung trọng tâm; địa bàn trọng điểm đã  xác định. + Thành phần Đoàn GS phải có ưu thế rõ rệt đối với chủ đề cuộc GS; bao  gồm các cơ quan chuyên môn và nếu xét cần thiết có thể tham mưu  việc mời thêm tư vấn, chuyên gia.
 8. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 1­ Yêu cầu đối với VP trước khi cơ quan hoặc ĐBDC quyết định tiến  hành GS( tt):  Những việc nên làm: + Khi xác định đối tượng GS và các đơn vị, cá nhân liên quan cần chú ý việc  tham vấn báo chí; tư vấn và chuyên gia; cộng đồng các doanh nghiệp;  những người chịu tác động trực tiếp của chính sách; những cơ quan,  đơn vị chịu trách nhiệm thực thi. + Xây dựng KH tiến độ không chỉ dựa vào mong muốn chủ quan của chủ  thể GS mà cần trao đổi kỹ với người chủ trì các tổ chức và cá nhân  dược GS để chọn thời điểm thuận lợi nhất cho cả hai bên. + Hoạt động truyền thông cần tiến hành kịp thời; nên thông báo cho các đối  tượng GS biết rõ nội dung, yêu cầu GS ít nhất trước 1 tháng.
 9. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND (tt). 1­ Yêu cầu đối với VP trước khi cơ quan hoặc ĐBDC quyết định tiến  hành GS( tt):  Những việc cần tránh: + Làm tham mưu GSvề một chủ đề quá rộng, không rõ trọng tâm; yêu cầu  tản mạn; thiếu tính khả thi về thời gian và nguồn lực. + Dự thảo KH mang tính áp đặt; thiếu bàn bạc hoặc thể hiện sự thiếu tôn  trọng đối với tổ chức, cá nhân được GS. + Chọn đối tượng GS và các tổ chức, cá nhân tham vấn không đầy đủ; ngay  từ đầu đã bỏ sót những đối tượng quan trọng. Việc bổ sung giữa chừng  sẽ gây ra “hiệu ứng nghịch” ; thậm chí sẽ phải đương đầu với những  phản ứng bất lợi. + Truyền thộng quá chậm và không đầy đủ làm cho đối tượng GS không có  thời gian chuẩn bị; những tổ chức và cá nhân liên quan cũng bị động,  lúng túng trong việc phối hợp.
 10. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 2­ Vai trò của Văn phòng khi triển khai hoạt động GS: + Khi nhận được báo cáo, giải trình của đối tượng GS gởi đến chủ thể GS;  Văn phòng cần tập trung xem xét, phân tích, đánh giá để tìm ra những  thông tin bổ sung, những cứ liệu.. phục vụ cho KHGS. VP căn cứ vào  kết quả phân tích, tổng hợp để kiến nghị thu hẹp hoặc mở rộng phạm  vi nghiên cứu, khảo sát thực địa của ĐGS. + VP hệ thống và chia nhóm các v/đ trọng tâm; chọn mã số  tương ứng; đề  xuất & hệ thống các câu hỏi để ĐGS xem xét, yêu cầu đối tượng GS  giải trình bổ sung nhằm tiếp tục làm rõ những v/đ  mà mình quan tâm. + Bám sát KH nội dung và KH tiến độ để giúp ĐGS triển khai các hoạt động  dự kiến theo phương thức cuốn chiếu; đảm bảo đầu ra có chất lượng  của từng hoạt động.
 11. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 2­ Vai trò của Văn phòng khi triển khai hoạt động GS( tt) : + VP trực tiếp giúp việc cho cơ quan và ĐBDC trong việc tiến hành  các bước và các thủ tục tham vấn phù hợp với hình thức lựa chọn  từ việc nghe giải trình, chất vấn; tiếp xúc cử tri; gặp gở chuyên gia, báo chí; lấy ý kiến các bên liên quan,vv… Khi được uỷ quyền, lãnh đạo VP có thể chủ trì một số hoạt động  như giao ban báo chí; tiếp nhận đơn thư kiến nghị, góp ý; tiến  hành công tác truyền thông,vv…  Một số việc nên làm: + Tuy đ ã lập KH chi tiết, nhưng trước khi triển khai một công việc  mới của ĐGS, VP cần kiểm tra kỹ các khâu chuẩn bị kể cả thông tin  về sự sẵn sàng của đối tượng GS và các bên liên quan; không để  ĐGS rơi vào bị động do có sự thay đổi sư phân công của bên bị GS.
 12. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). + Việc theo dõi để sử lý kịp thời các tình huống phát sinh là hết sức cần thiết  nhằm giúp ĐGS triển khai các hoạt động trong điều kiện tối ưu. + Chủ động tổ chức sự phối hợp với VPUBND trong việc phục vụ cho hoạt động  của cơ quan CQĐP( cả cơ quan dân cử và cơ quan điều hành ) trong quá  trình GS. KHGS phải được thông báo ngay từ đầu với UBND để cơ quan  này theo dõi, nhắc nhở và tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc hợp tác  tố với ĐGS. + Thường xuyên phản ảnh tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của trưởng đoàn GS.  Những điều cần tránh: + Tuỳ tiện thay đổi kịch bản mà không xin ý kiến cấp có thẩm quyền và không  thông báo trước cho những người liên quan. + Xây dựng lịch làm việc dày đặc; không bố trí thời gian cho hoạt động sơ tổng  kết và các khoản dự phòng cần thiết.
 13. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 3­ Vai trò của VP trong việc kết luận, kiến nghị và đôn đốc giải quyết  kiến nghị sau GS:  VP cần tập trung vào việc hoàn chỉnh dự thảo báo cáo KL và các kiến  nghị của ĐGS. Dự thảo b/c KL cần tóm tắt diễn biến các hoạt động của  ĐGS, kể cả những phát sinh; đánh giá mức độ hoàn thành các nội  dung, yêu cầu đề ra; những tồn tại cần tiếp tục giải quyết. Đồng thời  nêu rõ những v/đ có tầm chính sách, PL được phát hiện qua GS; trách  nhiệm cụ thể của các tổ chức và của công dân; trên cơ sở đó xây dựng  các kiến nghị trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ khuyết.  Báo cáo KL và KN cùng các báo cáo cấu trúc; báo cáo nhanh; các biên  bản HN; tổng hợp phiếu hỏi, bảng thống kê các thông tin, tài liệu của  các nhân chứng; những cứ liệu quan trọng khác thu thập được trong  quá trình GS, vv.. cần hệ thống hoá để phục vụ cho kỳ họp và lưu trử  theo các qui định hiện hành.
 14. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt).  Dự thảo b/c phải trình trưởng đoàn GS xem xét bổ sung  để đưa ra thảo luận thống nhất trong Đoàn GS, trước khi  làm việc với các đối tượng GS để công bố nội dung văn  bản và tiếp nhận ý kiến phản hồi. Văn bản giải trình thêm  của cơ quan điều hành theo yêu cầu của Đoàn GS      nếu được chấp nhận sẽ là căn cứ để hoàn chỉnh dự thảo  KL và kiến nghị.   VP chịu trách nhiệm hoàn chỉnh văn bản b/c trình Trưởng  Đoàn GS ký duyệt để b/c cấp trên và gởi cho những tổ  chức, cá nhân có liên quan.
 15. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). 3­ Vai trò của VP trong việc kết luận, kiến nghị và đôn đốc giải quyết kiến nghị  sau GS ( tt ):  VP phân công cán bộ theo dõi; giúp cơ quan và ĐBDC đôn đốc các tổ chức và cá  nhân ở ĐP kịp thời xem xét,giải quyết các kiến nghị sau GS. Đồng thời, cần theo  dõi để nắm kết quả sử lý của cấp có thẩm quyền đối với các kiến nghị của cơ  quan dân cử ĐP trong việc xây dựng và thực thi PL; chú ý các vấn đề mang tính  đặc thù chưa được xem xét, giải quyết một cách thoả đáng khi ban hành các  quyết định .  Một số việc cần làm:  + Phải có sổ sách theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của các ĐGS; xây dựng hoặc  tiếp nhận các phần mềm sử dụng cho công việc này. + Thường xuyên b/c với lãnh đạo cơ quan dân cử để có công văn nhắc nhở những tổ  chức và cá nhân chưa làm tốt việc phản hồi về kết quả sử lý các kiến nghị sau  GS. + VP cần chú ý việc làm tham mưu cho cơ quan và ĐBDC trong việc sử dụng kết quả  GS khi xem xét, quyết định các chính sách về KT­XH.
 16. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt).  Những việc cần tránh: + Bỏ sót những thông tin quan trọng trong b/c kết luận và kiến nghị; sử dụng  thông tin chưa thẩm tra trong dự thảo b/c làm sai lệch nhận định khi kết  luận và kiến nghị. + Không chú ý việc làm tham mưu cho ĐGS trong việc công bố dự thảo kết  luận và kiến nghị của ĐGS với các đối tượng chịu GS; dẫn đến việc  không đồng thuận giữa hai bên hoặc taoh phản ứng gay gắt + Buông lỏng, không “đeo bám”, theo dõi việc giải quyết của các tổ chức và  cá nhân liên quan đối với các kiến nghị của ĐGS. Tóm lai, VP có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm tham mưu và  phục vụ cho hoạt động GS của ĐBQH, HĐND. VP vừa là “ cố vấn  “, vừa là “ GĐ điều hành”’ vừa là “ bộ nhớ” của cơ quan và ĐBDC  trong tất cả các buớc của quá trình GS.
 17. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). III­ Một số kỹ năng chủ yếu cần được sử dụng trong hoạt động VP: 1­ Kỹ năng xây dựng KHGS và tham mưu tổ chức Đoàn GS: + Lập KHGS là việc xây dựng bảng kiểm về những công việc phải làm;  những sản phẩm phải đạt được; thời gian bắt đầu và kết thúc; yêu cầu  về nhân lực và phương tiện cần thiết để thực hiện một cuộc GS( từ giai  đoạn chuẩn bị GS; tổ chức thực hiện; xây dựng báo cáo KL và kiến  nghị; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau GS). + Tham mưu về tổ chức ĐGS là các đề xuất về thành phần cấu tạo của  Đoàn; về lực lượng phối hợp, trong đó chú ý bộ phận nòng cốt nhằm  đảm bảo hoàn thành tốt KHGS đã đề ra. + Kỹ năng lập KH đòi hỏi phải có kiến thức tổng hợp; đồng thời phải có hiểu  biết chuyên sâu về hoạt động GS.
 18. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). III­ Một số KN chủ yếu cần sử dụng trong hoạt động VP ( tt): 1­ KN xây dựng KHGS và tham mưu tổ chức Đoàn GS(tt): Phác thảo KHGS chuyên đề về triển khai chương trình 135 ở các huyện miền núi: A­ Sự cần thiết phải tổ chức GS chuyên đề: + Theo KH đã được HĐND đề ra từ đầu năm, theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng; của  nhiều đại biểu HĐND + Căn cứ và b/c của UBND và các ngành chức năng . + Theo kiến nghị bức xúc của cử tri trong ĐP, đặc biệt là các huyện miền núi… B­ Chủ thể GS: Ban KTNS của HĐND tỉnh Z, theo sự phân công của TTHĐND. C­ Đối tượng GS: UBND Tỉnh; các Sở KH&ĐT; NN& PTNT; UBND hai huyện X &  Y; một số DN trúng thầu thi công và GS thi công các công trình GTVT, cấp  nước, bệnh xá, trường học…ở hai huyện
 19. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). III­ Một số KN chủ yếu cần sử dụng trong hoạt động VP ( tt): 1­ KN xây dựng KHGS và tham mưu tổ chức Đoàn GS(tt): D­ Mục đích , yêu cầu: + Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện  chương trình 135 theo NQ của HĐND về phát triển KT­XH; trên cơ sở đó có  kiến nghị về chủ trương, giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của  chương trình 135 trong KH 2009; chuẩn bị 2010. E­ Nội dung GS: + Tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc chương trình 135, thuộc hai  huyện miền núi: X & Y. + GS việc thực hiện các qui định của NN về giao thầu; về kiểm tra chất lượng;  bảo hành và quản lý, sử dụng công trình; chống thất thoát ,lãng phí ở một  số dự án, địa bàn trọng điểm mà cử tri đã nêu ra. + Xác định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan và kiến nghị  các chủ trương, giải pháp khắc phục. 
 20. CÁC KỸ NĂNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐND ( tt). III­ Một số KN chủ yếu cần sử dụng trong hoạt động VP ( tt): 1­ KN xây dựng KHGS và tham mưu tổ chức Đoàn GS(tt): G­ Hình thức GS: + Nghiên cứu báo cáo của UBND Tỉnh và các đơn vị trực thuộc là đối tượng GS. + TXCT ở một số xã có DA 135 ở hai Huyện. + Khảo sát thực địa công trình cấp nước sạch ở xã A; Trung tâm cụm xã thuộc  liên xã B,C,D; trường học xã E; bệnh xá xã G..  + Yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình. + Tiếp xúc với một số cơ quan báo chí. H­ Thời gian: + Bắt đầu từ 1/9 đến 15/10/09. Thời gian dự phòng 3 ngày; dự kiến ngày 25/9 sơ  kết . I­ Sản phẩm mong đợi: + Báo cáo kết luận và một số kiến nghị để y/c UBND Tỉnh xem xét, gq. + Thu thập thêm thông tin chuẩn bị cho KH triển khai CT135 năm 2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2