intTypePromotion=3

Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Nghe lời chim nói - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Chia sẻ: Nguyễn Hoài Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
97
lượt xem
7
download

Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Nghe lời chim nói - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào bài Chính tả: Nghe, viết: Nghe lời chim nói. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã giúp học sinh biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ. Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b hoặc (3) a/b.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Nghe lời chim nói - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

 1. BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 4 Chính tả Nghe lời chim nói 
 2. Chính tả: *Ng he -viết đúng : -ra lệnh; nhà rông; cái rựa. -giã giò; gióng hàng; nòi giống.
 3. Cchính tả: (Nghe- viết) Ng he lời c him nó i Phân biệt: thanh h ỏi / thanh ngã
 4. Cchính tả: (Nghe- Hoạt động 1: Tìm hiểu viết)i dung bài viết nộ *Ho ạt đ ộng c á nhân lời chim nói Nghe Lắng ng he lời c him nó i Và b ạn bè n ơi đâu Về nh ững c ánh đ ồng quê Và nh ững đi ều m ới l ạ… Mùa n ối mùa b ận rộn Cây ng ỡ ng àng m ắt lá Đất v ới ng ười s ay mê . N ắng ng ỡ ng àng trời xanh. Lắng ng he lời c him nó i Thanh khi ết b ầu khô ng g ian Về thành ph ố, tầng c ao Thanh khi ết l ời c him nó i Về ng ăn s ô ng . b ạt núi Bao ước ao m ời g ọi Điện tràn đ ến rừng s âu. Tro ng ti ếng c him thi ết tha. NGUYỄN TRỌNG HOÀN
 5. Cchính tả: (Nghe-viết) Nghe lời c him nó i .Lắng ng he : Lắng = L +ăng + / ; (ăng ≠ ăn ) . n ối mùa : mùa = m + ua + \   ; (ua ≠ au) .ng ỡ ng àng : ng ỡ = ng + ơ +~ ;(~ ≠?) .Thanh khiết: khiết = kh +iê t + / ;(iê t ≠ iê c ) .ước ao : ước = ươc + / ; (ươc ≠ ươt )
 6. Cchính tả: (Nghe- viết) Nghe l ời chim nói Phân biệt: thanh h ỏi/thanh ngã Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài viết Chú giải: -Ngỡ ngàn: -Ng ạc nhiê n trước nh ững điều m ới lạ
 7. Cchính tả: (Nghe- viết) Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài viết -Em nghe chim nói gì trong bài th ơ? Nghe lời chim nói Lắng ng he lời c him nó i Và b ạn bè n ơi đâu Về nh ững c ánh đ ồng quê Và nh ững đi ều m ới l ạ… Mùa n ối mùa b ận rộn Cây ng ỡ ng àng m ắt lá Đất v ới ng ười s ay mê . N ắng ng ỡ ng àng trời xanh. Lắng ng he lời c him nó i Thanh khi ết b ầu khô ng g ian Về thành ph ố, tầng c ao Thanh khi ết l ời c him nó i Về ng ăn s ô ng . b ạt núi Bao ước ao m ời g ọi Điện tràn đ ến rừng s âu. Tro ng ti ếng c him thi ết tha. NGUYỄN TRỌNG HOÀN
 8. chính tả: (Nghe-viết) Nghe lời c him nói Phân biệt: thanh h ỏi / thanh ngã Hoạt động 1: Nội dung bài thơ *Bầy chim nói về những cảnh đẹp, những đổi thay của đất nước.
 9. Cchính tả:(Nghe-viết) Ng he lời c him nó i Hoạt động 2: Hướng dẫn viết từ khó Lắng ng he Thanh khiết n ối mùa ước ao ng ỡ ng àng thiết tha.
 10. Cchính tả: (Nghe-viết) Nghe lời c him nó i Phân biệt:thanh h ỏi / thanh ng ã Hoạt động 3: Viết chính tả
 11. Cchính tả: (Nghe-viết) Nh ắ nh ở Nh ắcc nh ở Chú Chú ýý • Khi viết, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, người hơi cúi, cầm viết đúng cách. • Viết đúng chính tả, viết đúng cỡ, đúng mẫu, viết đẹp.
 12. Cchính tả:(Nghe-viết) Ng he lời c him Lắng nghe lời i nó chim nói Và bạn bè nơi đâu Về những cánh đồng quê Và những điều mới lạ… Mùa nối mùa bận rộn Cây ngỡ ngàng mắt lá Đất với người say mê. Nắng ngỡ ngàng trời xanh. Lắng nghe lời chim nói Thanh khiết bầu không gian Về thành phố, tầng cao Thanh khiết lời chim nói Về ngăn sông. bạt núi Bao ước ao mời gọi Điện tràn đến rừng sâu. Trong tiếng chim thiết tha. NGUYỄN TRỌNG HOÀN
 13. CCCchính tả: (Nghe- viết) Ng he lời c him Phân biệt: thanh hỏi/thanh nó i Hoạt đngã 4: Hướng dẫn làm bài tập chính tả ộng 2b) *Ho ạt đ ộng nhó m 4 -Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi M: nghỉ ngơi -Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã. M: nghĩ ngợi
 14. Cchính tả: (Nghe-viết) Ng he lời c him biệ Phânnó i t: thanh hỏi/thanh ngã 3b. Đáp án *3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi: -bảnh bao ; bủng beo ; uể oải ; …….. *3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã:
 15. Cchính tả: (Nghe- viết) Ng he lời c him nó i Phân biệt: thanh h ỏi/thanh ng ã Hoạt đông 5: Trò chơi: Đoán chữ
 16. * Em đoán xem đây là những chữ gì? Để nguyên – loại quả thơm ngon Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi. Thêm nặng – mới thật lạ đời Bỗng nhiên thành vết xoong nồi lọ lem. Lời giải: nho – nhỏ - nhọ 03 04 02 08 10 19 15 01 05 09 06 07 00 01 17 20 03 04 16 05 08 09 11 10 12 13 14 18 27 28 06 07 02 15 00 25 26 29 21 24 30 22 23 04 08 11 10 12 13 14 BACK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản