Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Cuộc chạy đua trong rừng - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

Chia sẻ: Nguyễn Phương Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
109
lượt xem
13
download

Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Cuộc chạy đua trong rừng - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào bài Chính tả: Nghe, viết: Cuộc chạy đua trong rừng, phân biệt l/n, dấu hỏi/ dấu ngã giúp học sinh nghe và viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng bài tập 2b. Mời quý thầy cô tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Cuộc chạy đua trong rừng - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

 1. Chính tả Kiểm tra bài cũ Viết : bến bờ, mệnh lệnh
 2. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng
 3. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan.
 4. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan. H: Ngựa Con chuẩn bị hội thi như thế nào? - Ngựa con vốn khỏe và nhanh nhẹn nên chỉ mải ngắm mình dưới suối.
 5. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan. H: Bài học mà Ngựa Con rút ra là gì ? - Đó là bài học : đừng bao giờ chủ quan.
 6. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan. H: Đoạn văn có mấy câu? - Đoạn văn có 3 câu.
 7. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan. H: Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao ? - Những chữ đầu câu : Vốn, Khi và tên riêng của Ngựa Con.
 8. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan. H: Nêu từ khó dễ lẫn khi viết chính tả.
 9. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Hướng dẫn viết từ khó chuẩn bị nguyệt quế khỏe mải ngắm
 10. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan.
 11. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng VIẾT CHÍNH TẢ
 12. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Soát lỗi :
 13. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Soát lỗi Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý : đừng bao giờ chủ quan.
 14. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Bài tập chính tả : Bài 2:a, Điền vào chỗ trống l hay n ? Một thiếu …iờn ghỡ cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng …ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cỏi khăn …ụa trắng thắt …ỏng, mối bỏ rủ sau …ưng. Con ngựa của chàng sắc …õu sẫm, dỏng nhỏ thon. Trời …ạnh buốt căm căm mà mỡnh … ú ướt đẫm mồ hụi, đủ đoỏn biết chủ …ú từ xa …ại. Theo Khải Hưng Bài 2:b, Đặt trên những chữ in đỏ dấu hỏi hay dấu ngã ? Hạng A Chỏng đẹp người thật. Mười tỏm tuụi ngực nơ vũng cung, da đo như lim, bắp tay bắp chõn rắn như trắc gụ. Vúc cao, vai rộng, người đứng thăng như cỏi cột đỏ trời trồng. Nhưng phải nhỡn A Chỏng cày ruộng mới thấy hết ve đẹp cua anh. Trụng anh hựng dung như một chàng hiệp si đeo cung ra trận. Theo Ma Văn Khỏng
 15. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Bài tập chính tả : Bài 2:a, Điền vào chỗ trống l hay n ? Một thiếu …iờn ghỡ cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng …ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cỏi khăn …ụa trắng thắt …ỏng, mối bỏ rủ sau …ưng. Con ngựa của chàng sắc …õu sẫm, dỏng nhỏ thon. Trời …ạnh buốt căm căm mà mỡnh … ú ướt đẫm mồ hụi, đủ đoỏn biết chủ …ú từ xa …ại. Theo Khải Hưng Bài 2:b, Đặt trên những chữ in đỏ dấu hỏi hay dấu ngã ? Hạng A Chỏng đẹp người thật. Mười tỏm tuụi ngực nơ vũng cung, da đo như lim, bắp tay bắp chõn rắn như trắc gụ. Vúc cao, vai rộng, người đứng thăng như cỏi cột đỏ trời trồng. Nhưng phải nhỡn A Chỏng cày ruộng mới thấy hết ve đẹp cua anh. Trụng anh hựng dung như một chàng hiệp si đeo cung ra trận. Theo Ma Văn Khỏng
 16. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Bài 2:a, Điền vào chỗ trống l hay n ? Một thiếu niờn ghỡ cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng nai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cỏi khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nõu sẫm, dỏng nhỏ thon. Trời lạnh buốt căm căm mà mỡnh nú ướt đẫm mồ hụi, đủ đoỏn biết chủ nú từ xa lại. Theo Khải Hưng Bài 2:b, Đặt trên những chữ in đỏ dấu hỏi hay dấu Hạngã ?Chỏng đẹp người thật. Mười tỏm tuổi ngực nở vũng ng A cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chõn rắn như trắc gụ. Vúc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cỏi cột đỏ trời trồng. Nhưng phải nhỡn A Chỏng cày ruộng mới thấy hết vẻ đẹp của anh. Trụng anh hựng dũng như một chàng hiệp sĩ đeo cung ra trận.
 17. Chính tả ( Nghe – viết ) : Cuộc chạy đua trong rừng Củng cố - dặn dò : -Vừa rồi chính tả học bài gì ? -Chép mỗi lỗi sai 2 dòng vào vở. -Xem trước bài : Buổi học thể dục.
 18. Chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản