Bài giảng Chương 6: Phụ thuộc hàm

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
6
lượt xem
1
download

Bài giảng Chương 6: Phụ thuộc hàm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Dư thừa dữ liệu, phụ thuộc hàm, giải thuật kiểm tra phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Amstrong, bao đóng của tập phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính, tìm khóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 6: Phụ thuộc hàm

1<br /> <br /> Nội dung<br /> Dư thừa dữ liệu<br />  Phụ thuộc hàm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giải thuật kiểm tra phụ thuộc hàm<br /> <br /> Hệ tiên đề Amstrong<br />  Bao đóng của tập phụ thuộc hàm<br />  Bao đóng của tập thuộc tính<br />  Tìm khóa<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Dư thừa dữ liệu<br /> (Data redundancy)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> Mục đích của thiết kế CSDL là gom các thuộc tính<br /> thành các quan hệ sao cho giảm thiểu dư thừa dữ<br /> liệu<br /> Hậu quả của dư thừa dữ liệu:<br /> <br /> <br /> Lãng phí không gian đĩa<br /> <br /> <br /> <br /> Các bất thường (anomalies) khi cập nhật<br /> <br /> Bất thường dữ liệu<br /> (Data redundancy)<br /> <br /> <br /> Ba loại bất thường:<br /> <br /> <br /> Bất thường khi thêm vào<br /> <br /> <br /> <br /> Bất thường khi xóa bỏ<br /> <br /> <br /> <br /> Bất thường khi sửa đổi<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ví dụ về bất thường dữ liệu<br /> SSN<br /> 111111111<br /> 111111111<br /> 555666777<br /> 555666777<br /> 987654321<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Name<br /> John Doe<br /> John Doe<br /> Mary Doe<br /> Mary Doe<br /> Bart Simpson<br /> <br /> Address<br /> 123 Main St.<br /> 123 Main St.<br /> 7 Lake Dr.<br /> 7 Lake Dr.<br /> Fox 5 TV<br /> <br /> Khóa chính của bảng PERSON?<br />  SSN + Hobby<br /> Thông tin cá nhân bị trùng lặp<br /> <br /> Hobby<br /> Stamps<br /> Coins<br /> Hiking<br /> Skating<br /> Acting<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản