intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng chuyên đề 1: Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:86

0
41
lượt xem
4
download

Bài giảng chuyên đề 1: Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết nhân nghĩa thủy chung,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề 1: Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ LIỆU PHIM ẢNH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP THEO CẤU TRÚC NỘI DUNG GIÁO TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hình 1
 2. CHUYÊN ĐỀ 1 KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hình 2
 3. CHỦ TỊCH Và Chân dung HỒ CHÍ MINH Tác phẩm Hình 6
 4. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta (Ðiếu văn của BCH TW Ðảng Cộng sản Việt Nam tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 6/9/1969) Hình 7
 5. “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về lòng quyết tâm của cả một dân tộc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.... Những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau” (Quyết Định công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa thế giới của UNESCO) Hình 8
 6. 1. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hình 9
 7. 1.1. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG TA VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I.1.1. Trước đổi mới - Đảng ta đã nhận thấy vai trò và công lao to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam - Đại hội lần thứ II của Đảng tháng 2/1951 đã xác định : “Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh là những điều chúng ta cần học tập và nắm vững”. I.1.2. Sau đổi mới - Đại hội VI của Đảng tháng 12/1976 đã bắt đầu đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng nói một cách vừa phải : “Muốn đổi mới phải nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận của Hồ Chí Minh”. - Đến Đại hội VII tháng 6/1991, khi thảo luận về nền tảng tư tưởng của Đảng có hai loại ý kiến : + Ý kiến thứ nhất: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. Khi biểu quyết tại Đại hội có 89,7% tán thành + Ý kiến thứ hai: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình đồng thời kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Có 10,3% tán thành - Đến Đại hội VIII, IX, X, Đảng ta tiếp tục khẳng định điều đó Đai hội VII
 8.  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
 9. 1.2. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
 10. I.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Kinh tế và CNXH và quản lý con đường kinh tế quá độ lên Độc lập CNXH dân tộc gắn liền Đạo đức, với CNXH nhân văn, Đảng cộng văn hoá sản và Nhà Đại đoàn kết nước DT và kết hợp sức mạnh DT với sức mạnh thời đại Nội dung chính môn tư tưởng Hồ Chí Minh học trong trường ĐHKTQD
 11. 2. NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh Ng uån g è c   t­ t­ë ng   Hå ChÝ Minh  T­ t­ë ng   vµ văn  Tinh ho a  Chñ  Nh©n tè   hãa văn hãa  ng hÜa  c hñ quan  truyÒn  nh©n lo ¹i M¸c ­Lªnin Hå ChÝ  thè ng   Minh ViÖt Nam 
 12. 2.1.1. Những giá trị truyền thống dân tộc .2.1.1.1. Chủ nghĩa yêu nước Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Cọc gỗ trên sông Bạch Đằng
 13. Ruộng bậc thang ở Tây Bắc tổ quốc
 14. Đánh giặc lên ba hiềm còn muộn Cưỡi chín tầng mây giận chưa cao Tượng Thánh Gióng
 15. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 6 tr 171)
 16. 2.1.1.2. Tinh thần đoàn kết nhân nghĩa thủy chung Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao (Ca dao) Chồng ta áo rách ta thương Chồng người áo gấm xông hương mặc người (Ca dao)
 17. Bàn thờ trong gia đình người Việt Nam
 18. 2.1.1.3. Quý trọng người hiền tài, biết tiếp thu các giá trị văn hóa nhân loại Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Văn miếu Quốc Tử Giám
 19. Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã riêng Phong tục Bắc - Nam cũng khác Cuốn Đại Việt sử ký toàn thư
 20. Bìa tác phẩm Tìm hiểu nền tảng văn hóa dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản