intTypePromotion=3

Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
31
lượt xem
5
download

Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch đấu thầu cần phải được người có thẩm quyền duyệt bằng văn bản, cho toàn dự án hoặc vài gói thầu thực hiện trước. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu

CHUYÊN ĐỀ 3<br /> KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU<br /> <br /> Trình tự thực hiện (theo Luật đấu thầu)<br /> 1. Quyết định đầu tư  Người có thẩm quyền<br /> (Người quyết định đầu tư)<br /> 2. Kế hoạch đấu thầu  Người có thẩm quyền<br /> (Người quyết định đầu tư hoặc<br /> người được UQ quyết định đầu<br /> tư, Đ12 NĐ85/CP)<br />  Số lượng gói: DVTV, HH, XL<br />  Nội dung chi tiết từng gói (giá, h/t l/c NT...)<br /> 3. Thực hiện KHĐT được duyệt  Chủ đầu tư<br /> Theo KHĐT (chuẩn bị, tổ chức, đánh giá, thẩm<br /> định, phê duyệt, công bố, thương<br /> thảo, ký HĐ)<br /> 2<br /> <br /> Điều 6<br /> <br /> Kế hoạch Đấu thầu<br /> <br /> Người có thẩm quyền duyệt bằng văn bản<br /> (sau hoặc đồng thời với quyết định đầu<br /> tư)<br /> Cho toàn dự án hoặc vài gói thầu thực<br /> hiện trước<br /> Gồm số lượng gói và nội dung từng gói:<br /> + 1 dự án ≥ 1 gói thầu<br /> + 1 gói thầu có 1 HSMT, đấu thầu 1 lần<br /> + 1 gói thầu ≥ 1 hợp đồng<br /> 3<br /> <br /> KHÁI QUÁT KHĐT<br /> Tổng mức (vốn) đầu tư<br /> Phạm vi và yêu cầu đầu tư<br /> <br /> Quyết định đầu tư<br /> <br /> Hình thức thực hiện<br /> Chủ Đầu tư<br /> Giá gói thầu<br /> <br /> KHĐT của DA<br /> hoặc một vài gói thầu<br /> thực hiện trước<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> Hình thức lựa chọn NT,<br /> phương thức đấu thầu<br /> Thời gian lựa chọn nhà thầu<br /> <br /> Dịch vụ<br /> tư vấn<br /> <br /> Mua sắm<br /> hàng hoá<br /> <br /> Hình thức hợp đồng<br /> Xây lắp<br /> <br /> Thực hiện đấu thầu<br /> <br /> Thời gian thực hiện<br /> hợp đồng<br /> Đ34 NĐ85/CP<br /> Kiểm toán  DVTV<br /> Bảo hiểm  HH<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đ4K34 Luật Đấu thầu<br /> <br /> GÓI DVTV GỒM:<br /> <br /> a) Lập, đánh giá quy hoạch, tổng sơ đồ,<br /> kiến trúc, dự án đầu tư (báo cáo nghiên<br /> cứu khả thi)…<br /> b) Lập TK, dự toán, HSMT, đánh giá<br /> HSDT, giám sát<br /> c) Quản lý DA, thu xếp TC, đào tạo,<br /> DVTV khác như kiểm toán (Đ34<br /> NĐ85/CP)<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản