intTypePromotion=1

Yêu cầu của kế hoạch đấu thầu

Xem 1-16 trên 16 kết quả Yêu cầu của kế hoạch đấu thầu
 • Kế hoạch đấu thầu cần phải được người có thẩm quyền duyệt bằng văn bản, cho toàn dự án hoặc vài gói thầu thực hiện trước. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu sau đây.

  pdf19p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 31 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p suphurua 26-10-2010 154 16   Download

 • Đấu thầu quốc tế trong xây lắp công trình là đấuthầu các công việc có liên quan đến xây dựng, lắp đặt công trình và các hạng mục công trình nhằm lựa chọn ra nhà thầu xây lắp có thể đáp ứng các yêu cầu của công việc với chi phí là hợp lí nhất.,Nhà thầu xây dựng có thể là nhà thầu trong nước hoặc nhà thầu quốc tế

  ppt15p nttoantm 01-07-2012 174 57   Download

 • Điều 18 - Đấu thầu rộng rãi: Không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Điều 19- Đấu thầu hạn chế: Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu...

  doc57p duongmanhtienpro 30-08-2012 170 48   Download

 • Những nội dung chính trong bài giảng này gồm: Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu; các hình thức lựa chọn nhà thầu; lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; đàm phán và phê duyệt kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf44p tangtuy08 19-04-2016 81 27   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 7 Một số vấn đề về đấu thầu trình bày về khái niệm, phạm vi, vai trò và các loại hình đấu thầu. Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau.

  pdf57p top_12 19-04-2014 87 23   Download

 • Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) ... Tự tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của giáo viên những khái niệm cơ bản, các loại hình, quy trình và các yêu cầu cơ bản của mua sắm trong dự án ODA

  pdf0p ngoclanh 10-06-2009 392 168   Download

 • Xây dựng đã và đang đóng vai trò nền tảng đối vơi sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nó tạo cơ sở hạ tầng cho phát triển để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn hội nhập phát triển mạnh mẽ hiện nay, sự cạnh tranh là một tất yếu, hợp tác liên doanh liên kết chính là sự khẳng định tình hữu nghị hợp tác, tinh thần mở cửa hội nhập của đất nước.

  pdf65p nhanma1311 09-12-2012 112 30   Download

 • Chuyên đề trình bày các nội dung: Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; lập kế hoạch đấu thầu và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu; xác định các yêu cầu liên quan các đề xuất của nhà thầu; lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu.

  doc41p anvuongbg 25-08-2015 64 26   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1512 /QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  pdf3p duakimconuong 16-11-2011 34 1   Download

 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------Số: 21/2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ng...

  pdf13p chongxinhyeu 20-12-2010 123 16   Download

 • Ngân hàng Thế giới quy định cách thức tổ chức giải ngân cho mỗi hoạt động (dự án) trên cơ sở tham vấn với bên vay và trên cơ sở xem xét, ngoài các yếu tố khác, kết quả đánh giá về tổ chức quản lý tài chính và đấu thầu của bên vay, kế hoạch đấu thầu và nhu cầu luồng tiền mặt của dự án, cũng như kinh nghiệm giải ngân của Ngân hàng với bên vay.

  pdf9p thuyha 24-06-2009 459 171   Download

 • MẪU A MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH (Ban hành kèm theo Thông tư số: 11 /2010/TT-BKH Ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH :// w w w ____,ngày____tháng____năm____ Đại diện hợp pháp của bên mời thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] ht tp Đại diện hợp pháp của tƣ vấn lập HSYC (nếu có) .m pi .

  pdf22p tamhang 04-02-2011 1411 161   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  pdf43p hayateuw125 11-10-2011 359 56   Download

 • Customer insights, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giúp; chính xác hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra các quyết định marketing, quảng cáo. Thế nhưng một thực tế hiện nay đang diễn ra là đa phần giới marketers Việt Nam chưa nhận thức và áp dụng yếu tố này đủ mức để nó xứng với vai trò trong ngành.

  pdf9p loveyou4ever9999 01-07-2010 131 44   Download

 • MẪU B ht tp :// w w w .m (Ban hành kèm theo Thông tư số: 11 /2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) pi .g MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN ov .v n HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN (tên gói thầu) (tên dự án) (tên chủ đầu tư) :// w w w ____,ngày____tháng____năm____ Đại diện hợp pháp của bên mời thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] ht tp .m pi .g ov .v n 2 MỤC LỤC A. Yêu cầu chào hàng....

  pdf14p tamhang 04-02-2011 363 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Yêu cầu của kế hoạch đấu thầu
p_strCode=yeucaucuakehoachdauthau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản