intTypePromotion=3

Bài giảng chuyên đề: Mô hình trường học mới VNEN

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
146
lượt xem
13
download

Bài giảng chuyên đề: Mô hình trường học mới VNEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chuyên đề: Mô hình trường học mới VNEN sẽ giới thiệu tới các bạn một số chuyên đề chính như: Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới VNEN; hướng dẫn sự tham gia của cộng đồng theo mô hình trường học mới VNEN; sinh hoạt chuyên môn tại các trường thực hiện mô hình trường học mới VNEN. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề: Mô hình trường học mới VNEN

 1. MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
 2. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
 3. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN CHUYÊN ĐỀ I:TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN) CHUYÊN ĐỀ II: HƯỚNG DẪN SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN CHUYÊN ĐỀ III:SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
 4. CHUYÊN ĐỀ I TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN
 5. PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH • MỤC ĐÍCH CỦA HĐTQHS: • Thúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và ý thức xã hội của học sinh thông qua những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong nhà trường và mối quan hệ của các em với những người xung quanh. • Đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường. • Tạo Cơ chế khuyến khích các em tham gia một cách toàn diện vào các hoạt động của nhà trường và phát triển tính tự chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác và đoàn kết của học sinh. • Giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo; đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và bổn phận của mình. • Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản. Tự XD kế hoạch, chương trình hoạt động. Tự điều hành HĐ.
 6. HĐTQHS CHỦ TỊCH HĐTQ PHÓ CT HĐTQ PHÓ CT HĐTQ BAN BAN BAN BAN BAN BAN HỌC TÂP THƯ VIỆN SỨC KHỎE VĂN NGHỆ QUYỀN LỢI ĐỐI NGOẠI VỆ SINH TDTT HỌC SINH
 7. PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH B.TRIỂN KHAI THÀNH LẬP HĐTQ 1. Trước bầu cử : Giáo viên, phụ huynh chuẩn bị tư tưởng cho học sinh về mục đích,ý nghĩa, khả năng học sinh… Định ngày bầu cử HĐTQ; Các ban của HĐTQ. 2. Tiến hành bầu cử a. Bầu lãnh đạo HĐTQ ( Chủ tịch, Phó chủ tịch ) - Thảo luận đưa ra tiêu chí lãnh đạo HĐTQ - Tổ chức cho học sinh ứng cử, đề cử. b.Cho các ứng viên chuẩn bị chương trình để thuyết trình tranh cử - Bầu ban kiểm phiếu; Ban kiểm phiếu làm việc. - Ban lãnh đạo HĐTQ ra mắt. c. Bầu các Ban tự quản: Lãnh đạo HĐTQ họp bàn về xây dựng thể lệ, thống nhất số lượng ban (Dưới sự hướng dẫn của G viên) . - Giới thiệu về các ban : Mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ … - Học sinh đăng kí vào các ban. - Bầu trưởng ban. - Các trưởng ban ra mắt .
 8. PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH Các công cụ để tổ chức Hội đồng tự quản HS
 9. Nội quy lớp học
 10. Bảng theo dõi sĩ số
 11. •Hòm thư điều em muốn nói •Hòm cam kết
 12. Hộp thư vui
 13. PHẦN II: GÓC HỌC TẬP GÓC HỌC TẬP
 14. Góc mônToán
 15. THƯ VIỆN LỚP HỌC VNEN
 16. Góc cộng đồng
 17. BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH + Ứng cử. + Đề cử • Công bố danh sách ứng cử và đề cử • Những người có tên trong danh sách tranh cử bằng cách giới thiệu về mình nói rõ chương trình hành động. + Bầu ban kiểm phiếu. • Công bố kết quả. • Người có số phiếu cao nhất là CTHĐTQ; số phiếu thứ tự sẽ là các phó CTHĐTQ. +Thành lập các ban chuyên trách. - Học tập, - Quyền lợi, - Văn nghệ - TDTT. - Lao động, - Đối nội – Đối ngoại, - Thư viện. + Các ban họp bầu trưởng ban và xây dựng nội quy hoạt động.
 18. CHUYÊN ĐỀ II HƯỚNG DẪN SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản