intTypePromotion=1

Bài giảng Chuyên đề tiếng Anh lớp 4

Chia sẻ: Dao Huu Huong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
6
lượt xem
1
download

Bài giảng Chuyên đề tiếng Anh lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng được xây dựng theo chuyên đề môn tiếng Anh lớp 4, theo chủ đề tìm hiểu các loại thức ăn, giúp các em học học tập và tìm hiểu kiến thức về các món ăn, thức ăn của con người. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề tiếng Anh lớp 4

  1. kim’s  g ame
  2.   kim’s  g ame FINISH START 00 : 59 00 : 01 00 : 02 00 : 03 00 : 04 00 : 05 00 : 06 00 : 07 00 : 08 00 : 09 00 : 10 00 : 11 00 : 12 00 : 13 00 : 14 00 : 15 00 : 16 00 : 17 00 : 18 00 : 19 00 : 20 00 : 21 00 : 22 00 : 23 00 : 24 00 : 25 00 : 26 00 : 27 00 : 28 00 : 29 00 : 30 00 : 31 00 : 32 00 : 33 00 : 34 00 : 35 00 : 36 00 : 37 00 : 38 00 : 39 00 : 40 00 : 41 00 : 42 00 : 43 00 : 44 00 : 45 00 : 46 00 : 47 00 : 48 00 : 49 00 : 50 00 : 51 00 : 52 00 : 53 00 : 54 00 : 55 00 : 56 00 : 57 00 : 58
  3. kim’s  g ame beef vegetables chicken orange juice rice water
  4. Gue s s Favo urite  fo o d Favo urite  drink fis h ......... ......... .........
  5. Re ad and c o mple te Hi. My name is Linda. I like beef. It is my favourite food. My favourite drink is orange juice. I don`t like vegetables. My younger brother Peter doesn`t like beef. He loves chicken. It is his favourite food. He loves lemonade too. Lemonade is his favourite drink. He drinks it every day. Re ad Favo urite   fo o d Favo urite  drink be e f orange   juice chicke n le monade
  6. Ans we rs  g ive n Numbe r 1 It’s beef. What’s her favourite food? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7. Ans we rs  g ive n Numbe r 2 It’s chicken. What’s his favourite food? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  8. Ans we rs  g ive n Numbe r 3 It’s orange juice. What’s her favourite drink? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  9. Ans we rs  g ive n Numbe r 4 It’s lemonade. What’s his favourite drink? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  10. My name is ……………...I  love ……………. My name is   It’s …………………......food. I like…………….…It’s ……………. drink.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản