intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
315
lượt xem
36
download

Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 1: Đại cương về thiết kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế, phân loại thiết kế, tổ chức công tác thiết kế, nhiệm vụ thiết kế, các giai đoạn thiết kế, các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

9/16/2010<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY<br /> THỰC PHẨM<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY<br /> <br /> I. Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa điểm<br /> xây dựng nhà máy<br /> II. Các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà<br /> máy<br /> III. Trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy<br /> IV. Các phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm<br /> xây dựng nhà máy<br /> V. Phân tích, so sánh địa điểm xây dựng một số<br /> nhà máy hiện có<br /> <br /> I. Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế<br /> II. Phân loại thiết kế<br /> III. Tổ chức công tác thiết kế<br /> IV. Nhiệm vụ thiết kế<br /> V. Các giai đoạn thiết kế<br /> VI. Các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết<br /> kế<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 3: THIẾT LẬP MẶT BẰNG NHÀ MÁY<br /> <br /> I. Phân loại mặt bằng nhà máy<br /> II. Các công trình bên trong nhà máy<br /> III. Các nguyên tắc thiết lập mặt bằng nhà máy<br /> IV. Một số phương án bố trí mặt bằng nhà máy<br /> V. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đánh giá mặt<br /> bằng nhà máy<br /> VI. Phân tích một số bản vẽ mặt bằng mẫu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/16/2010<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 4: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ<br /> I. Khái niệm về công nghệ<br /> II. Thiết kế công nghệ<br /> III. Các nguyên tắc tính cân bằng vật chất<br /> IV. Tính toán và lựa chọn thiết bị<br /> Chương 5: NỘI DUNG THIẾT KẾ VỀ XÂY DỰNG,<br /> ĐIỆN - NƯỚC, KINH TẾ<br /> I. Những tính toán cơ bản về xây dựng<br /> II. Tính điện nước<br /> III. Tính kinh tế<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:<br /> * Thiết kế làm cho sản xuất phát triển, nâng cao<br /> hiệu quả kinh tế:<br /> <br /> ◘ Thiết kế nhà máy là khâu nối liền giữa những<br /> thành tựu khoa học và sáng tạo vào thực tế sản<br /> xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế→ Nhiệm<br /> vụ của thiết kế là chuyển kết quả nghiên cứu vào<br /> ứng dụng thực tế, cho sản phẩm ra đời và tồn tại<br /> được.<br /> ◘ Thiết kế nhà máy mới hoặc cải tạo nâng cấp<br /> nhà máy cũ làm tăng năng suất của nhà máy.<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:<br /> * Nhờ có thiết kế thì nhà máy, xí nghiệp mới ra đời:<br /> Việc bố trí các xí nghiệp, khu công nghiệp cũng như<br /> mối liên hệ qua lại của chúng với các hệ thống khác<br /> của thành phố được xác định bởi nhiều yêu cầu khác<br /> nhau: vấn đề chiếm đất của địa phương, của thành phố<br /> và những vấn đề khoa học công nghệ, kỹ thuật, giao<br /> thông vận tải, môi trường, lịch sử, văn hóa xã hội....<br /> → Khi thực hiện công tác thiết kế thì sẽ lựa chọn địa<br /> điểm phù hợp để xây dựng nhà máy.<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:<br /> ◘ Công nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trong nền<br /> <br /> kinh tế, qua sản xuất công nghiệp sản phẩm sẽ có chất<br /> lượng và giá trị cao hơn nhiều so với sản phẩm thô.<br /> Ví dụ:<br /> ● Ứng dụng các thành tựu khoa học trong thiết kế<br /> như: trước đây thanh trùng, tiệt trùng bằng phương<br /> pháp nhiệt (sử dụng hơi nước) → hiện nay thanh<br /> trùng, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ.<br /> ● Hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy.<br /> ● Tận dụng phế liệu của nhà máy → Tăng hiệu quả<br /> kinh tế của nhà máy, giảm chi phí cho việc xử lý chất<br /> thải.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/16/2010<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:<br /> <br /> ◘ Thiết kế đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ để<br /> tránh gây những hậu quả nghiêm trọng khi<br /> xây dựng nhà máy.<br /> ◘ Thiết kế phải tuân theo tiêu chuẩn trong<br /> nước và quốc tế.<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> II. Phân loại thiết kế:<br /> Ví dụ:<br /> <br /> Nguyên<br /> liệu<br /> <br /> Cấp đông<br /> Xử lý<br /> <br /> Kho thành<br /> phẩm<br /> Rửa<br /> <br /> Vi phạm qui trình<br /> công nghệ<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> II. Phân loại thiết kế:<br /> 1. Thiết kế sửa chữa, mở rộng phải cải tiến một phân<br /> xưởng sản xuất (dựa trên mặt bằng của nhà máy cũ)<br /> (thường gặp)<br /> * Thiết kế đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị và máy,<br /> thiết kế mở rộng thêm phân xưởng, nhà máy (khi thiết<br /> kế mới nhớ căn cứ yêu cầu phát triển để dự trữ đất mở<br /> rộng).<br /> * Các bước thực hiện:<br /> - Thu thập số liệu và các dữ liệu của nhà máy.<br /> - Tận dụng cơ sở vật chất của nhà máy.<br /> → Phân tích đánh giá số liệu, yêu cầu của khách hàng<br /> → Đưa ra phương án thực hiện.<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> II. Phân loại thiết kế:<br /> <br /> 2. Thiết kế mới:<br /> * Thiết kế nhà máy tại địa điểm cố định do đơn vị nào đó<br /> đặt hàng với năng suất yêu cầu hoặc tự lựa chọn địa điểm<br /> sao cho phù hợp.<br /> * Lưu ý:<br /> - Tận dụng phế liệu, thiết bị cũ của nhà máy cũ (nếu có).<br /> - Vốn đầu tư.<br /> - Theo yêu cầu của chủ nhà máy.<br /> → Đưa ra phương án.<br /> 3. Thiết kế mẫu: dựa trên những giả thuyết chung nhất về<br /> thiết kế nhà máy để thiết kế một nhà máy mẫu (thiết kế<br /> nhà máy tại địa điểm bất kỳ để bán hoặc viện trợ).<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/16/2010<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> III. Tổ chức công tác thiết kế:<br /> Đây là một công việc phức tạp có nhiều người tham<br /> gia, cần có một người chủ trì đủ trình độ chuyên môn,<br /> biết tổ chức làm việc theo nhóm, phân công hợp lý,<br /> tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng.<br /> Ví dụ:<br /> Bảng 1: Biểu đồ phân bố thời gian và nội dung thiết kế<br /> (15 tuần)<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> III. Tổ chức công tác thiết kế:<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> III. Tổ chức công tác thiết kế:<br /> Tuần 1: → Tên gọi, mục đích của nhà máy.<br /> Tuần 1, 2, 3:<br /> Tuần 2, 3:<br /> Tuần 4:<br /> → Quan trọng nhất, quyết định đến<br /> Tuần 2 ÷ 9:<br /> việc tồn tại và phát triển hợp lý của<br /> nhà máy.<br /> Tuần 7 ÷ 10:<br /> <br /> → Bố trí thiết bị trong phân xưởng,<br /> chỉ rõ quan hệ giữa các nhóm thiết bị<br /> trong phân xưởng.<br /> <br /> N ộ i dung c ô ng tác<br /> Thời g i an (tuần)<br /> thi ế t kế<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br /> Thố ng nhất nộ i dung,<br /> kế ho ạc h<br /> Tìm , phân tíc h tài liệ u<br /> C họ n đ ịa đ iể m xây dựng<br /> H o àn thành, thô ng qua<br /> s ơ bộ<br /> Thiế t kế c ô ng nghệ<br /> Thiế t kế m ặt bằng P X<br /> Thiế t kế m ặt bằng nhà m áy<br /> Thiế t kế đ iệ n<br /> TK phân c ấp tho át nướ c<br /> Vẽ c ác bản vẽ<br /> D ự kiế n tổ c hức nhân s ự<br /> C ác tính to án về kinh tế<br /> B ổ s ung, ho àn c hỉnh bản vẽ<br /> Đ ánh m áy, ho àn thành<br /> bảng thuyế t m inh<br /> N ghiệ m thu thiế t kế<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> III. Tổ chức công tác thiết kế:<br /> Tuần 10, 11:<br /> → Bao gồm cả những công trình phụ<br /> trợ như nhà xe, nhà hành chính, căn tin<br /> Tuần 11, 12:<br /> Tuần 9 ÷ 12:<br /> Tuần 8 ÷ 12:<br /> Tuần 12, 13:<br /> Tuần 11 ÷ 13:<br /> <br /> → Mặt bằng phân xưởng, công nghệ,<br /> đường dây điện.<br /> → Vốn đầu tư, lương công nhân, giá<br /> sản phẩm.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/16/2010<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> <br /> III. Tổ chức công tác thiết kế:<br /> Tuần 11 ÷ 14:<br /> → Các bản vẽ mặt bằng nhà máy,<br /> địa điểm, qui trình công nghệ sản<br /> xuất, cấu tạo một số thiết bị chính<br /> trong nhà máy.<br /> Tuần 12 ÷ 15:<br /> <br /> → Mặt bằng phân xưởng, công nghệ,<br /> đường dây điện.<br /> <br /> Tuần 15:<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> IV. Nhiệm vụ thiết kế<br /> <br /> Bảng nhiệm vụ thiết kế là một tài liệu không thể thiếu<br /> trong công tác thiết kế. Bản nhiệm vụ này thường do<br /> người đặt thiết kế (cơ quan chủ quản đầu tư, ban giám<br /> đốc nhà máy) đề ra hoặc do cả hai bên A và B thảo ra.<br /> * Nội dung bản nhiệm vụ thiết kế gồm:<br /> - Lý do, cơ sở, căn cứ pháp lý, văn bản liên quan,<br /> quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các hợp đồng.<br /> - Tên gọi, nhiệm vụ, mục đích chính của nhà máy.<br /> - Năng suất hhoạt động của nhà máy.<br /> - Các loại sản phẩm cần sản xuất và yêu cầu về chất<br /> lượng, mẫu mã, năng suất đối với từng loại sản phẩm<br /> và năng suất chung của nhà máy.<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> IV. Nhiệm vụ thiết kế<br /> <br /> Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ<br /> IV. Nhiệm vụ thiết kế<br /> <br /> Ví dụ:<br /> Hiện nay, ngoài việc ‘ăn no’ còn ‘ăn ngon, đủ dinh<br /> dưỡng, chống sự lão hoá ...’ → Phải sản xuất các sản<br /> phẩm theo đúng nhu cầu của người tiêu dùng (màu tự<br /> nhiên, mỡ không cung cấp năng lượng cao ...).<br /> ◘ Các nhiệm vụ khác của nhà máy nếu có.<br /> ◘ Vùng và địa điểm xây dựng nhà máy → Địa điểm có<br /> bị giải toả ? Đúng qui hoạch chưa ? Có đảm bảo an<br /> toàn vệ sinh môi trường ? An toàn PCCC ?<br /> ◘ Cơ sở hạ tầng của nhà máy.<br /> <br /> ◘ Số liệu chính để tiến hành thiết kế cụ thể: quy mô<br /> nhà máy (mức độ cơ giới hóa, tự động hoá), nguồn<br /> cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, nhân lực,<br /> cơ sở hạ tầng → Dự kiến tổng vốn đầu tư, dự kiến giá<br /> thành sản phẩm, số ca làm việc trong một ngày, số<br /> ngày làm việc trong một năm → Dự kiến năng suất.<br /> ◘ Dự kiến thời gian hoàn chỉnh thiết kế, thời gian thi<br /> công, hoàn thành và lần lượt đưa công trình vào hoạt<br /> động, xác định vốn đầu tư → Thời gian hoàn vốn.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2