intTypePromotion=1

Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
124
lượt xem
10
download

Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC) nêu lên nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em; nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền; hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC)

Công ước Liên hiệp Quốc về Quyền Trẻ em<br /> (CƯQTE/CRC)<br /> Hà Nội, 26/3/2015<br /> CRWG<br /> <br /> Giảng viên: Ths. Lê Thi Khánh Vân<br /> Điều phối viên Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em<br /> Tổ chứcTầm Nhìn Thế giới<br /> <br /> Mục đích<br /> Nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được<br /> khái niệm Quyền Trẻ em<br />  Nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền<br />  Hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần<br /> cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền<br /> trẻ em ( sau đây viết tắt là CƯQTE/CRC)<br />  Hiểu được quy trình thưc hiện, theo dõi, báo cáo<br /> CƯQTE<br /> <br /> <br /> Trẻ em là:<br /> <br /> <br /> CƯQTE quy định/Điều 1:<br /> ‘Trong phạm vi của Công ước này, :trẻ em có nghĩa là mọi<br /> người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ<br /> em đó qui định tuổi thành niên sớm hơn’<br /> <br /> <br /> <br /> Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em của Việt Nam quy<br /> định/Điều 1:<br /> “Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới<br /> mười sáu tuổi.”<br /> <br /> <br /> <br /> Luật Thanh niên 2005/Điều 31:<br /> ‘Áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh<br /> niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi’<br /> <br /> Nhu cầu - Quyền<br /> Nhu cầu<br /> <br /> <br /> Là những đòi hỏi cơ bản chính đáng mà<br /> một người phải có để đảm bảo tồn tại và<br /> phát triển một cách tốt nhất.<br /> <br /> Khác nhau với những nhóm người khác<br /> nhau, ở thời điểm khác nhau<br /> <br /> <br /> <br /> Giống nhau đối với tất cả mọi người mọi lúc<br /> <br /> <br /> <br /> Một số người, nhóm người có thể bị<br /> bỏ qua<br /> <br /> <br /> <br /> Không chối bỏ ai<br /> <br /> <br /> <br /> Có thể không được đáp ứng, phụ<br /> thuộc hoàn cảnh, điều kiện kinh tế,<br /> …<br /> Không quy định rõ ràng ai là người<br /> mang trách nhiệm<br /> <br /> <br /> <br /> Buộc phải được đáp ứng trong mọi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Là những yêu cầu mà một người cần<br /> có để có thể tồn tại và phát triển.<br /> <br /> Quyền<br /> <br /> Không được đảm bảo về mặt pháp<br /> lý<br /> <br /> mọi nơi<br /> <br /> hoàn cảnh, điều kiện<br /> <br /> <br /> Có quy định người mang trách nhiệm<br /> <br /> <br /> <br /> Được đảm bảo về mặt pháp lý<br /> <br /> <br /> <br /> “do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ<br /> em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt,<br /> kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý<br /> trước cũng như sau khi ra đời”<br /> CƯQTE trích Tuyên Ngôn QTE<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2