intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 12 - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
184
lượt xem
70
download

Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 12 - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 12 Nghiệp vụ hải quan nằm trong bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu trình bày về: Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của hải quan, vai trò của hải quan, xu hướng phát triển của hải quan thế giới và các Công ước, Hiệp định Quốc tế có liên quan, cơ sở pháp lý cho hoạt động hải quan, nghiệp vụ hải quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 12 - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

 1. Chương 12 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN GS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân
 2. Chương 12 • Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của HQ. • Vai trò của HQ. • Xu hướng phát triển của HQ thế giới và các Công ước, Hiệp định Quốc tế có liên quan. • Cơ sở pháp lý cho hoạt động HQ • Nghiệp vụ HQ.
 3. I. HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: 1. Hải quan: Hải quan là cơ quan do Nhà nước thiết lập để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ… qua biên giới.
 4. HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: a.Chức năng của Hải quan Việt Nam: - Hải quan Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam ; đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên giới. -
 5. HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: • Trong hoạt động của mình, Hải quan Việt Nam tuân theo pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động hải quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc công nhận.
 6. HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: Theo điều 73 Luật Hải quan, nội dung quản lý Nhà nước về Hải quan bao gồm : 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển Hải quan Việt Nam. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan. 3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật hải quan.
 7. HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: 4. Quy định về tổ chức hoạt động của hải quan. 5. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan. 6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý hải quan hiện đại.
 8. HẢI QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HẢI QUAN: 7. Thống kê nhà nước về hải quan. 8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan. 9. Hợp tác quốc tế về hải quan.
 9. b.Nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam : Theo Điều 11 Luật Hải quan, Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ : – Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải ; – Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ; – Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ;
 10. b.Nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam (tiếp): (tiếp): • Kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 11. II. Vai trò của Hải quan: « Là tấm màng ngăn đặc biệt » lực lượng hải quan có vai trò rất to lớn trong điều kiện hội nhập. Hải quan, một mặt, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho thương mại, giao lưu quốc tế phát triển, kịp thời đón nhận những cơ hội giúp đất nước phát triển hùng cường ; Mặt khác, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực (buôn lậu, gian lận thương mại…) giúp nền kinh tế phát triển lành mạnh, hiệu quả.
 12. II. Vai trò của Hải quan (tiếp): Bên cạnh đó, lực lượng hải quan còn là bộ mặt của đất nước, một trong những người đầu tiên mà khách nước ngoài tiếp xúc là công chức hải quan. Thủ tục hải quan thuận lợi, nhanh chóng, công chức hải quan văn minh, lịch sự, nghiêm túc, sẽ tạo ấn tượng tốt, giúp thu hút được nhiều khách nước ngoài đến làm ăn, du lịch, đem lại lợi ích cho quốc gia.
 13. III.Xu hướng phát triển của HQ &các công ước,hiệp định có liên quan: • Xu hướng phát triển của Hải quan thế giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Trong điều kiện Hội nhập toàn bộ mọi hoạt động của HQ sẽ được hoàn thiện không ngừng theo hướng: tiêu chuẩn hóa và thống nhất hoá.
 14. Xu hướng… • Mục tiêu: tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu phát triển. Điều đó được thể hiện rõ trong Lời nói đầu của Công ước Kyoto: « đơn giản hóa và hài hoà hóa thủ tục Hải quan giữa các nước có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển thương mại quốc tế và các giao lưu quốc tế khác ».
 15. Để làm được việc này, cần thực hiện : • Soạn thảo và thông qua các văn kiện quốc tế và khu vực về đơn giản hóa và hài hoà hóa thủ tục Hải quan. • Từng bước đơn giản hóa và công khai hóa thủ tục hải quan ở các quốc gia. • Thực hiện vi tính hóa và điện tử hóa cho quy trình thủ tục hải quan với mục tiêu nâng cao hoạt động hiệu quả kinh tế cho hoạt động xuất nhập khẩu.
 16. 2.Các Công ước, Hiệp định Quốc tế về Hải quan: • Công ước về thành lập Hội đồng hợp tác Hải quan (Customs Cooperation Council – CCC) nay là Tổ chức Hải quan thế giới (World Customs Organization – WCO), được ký kết vào năm 1950 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 1952, nước ta chính thức tham gia Công ước vào ngày 01/07/1993 ;
 17. 2.Các Công ước, Hiệp định Quốc tế về Hải quan (tiếp): (tiếp): • Công ước Kyoto về đơn giản hóa, hài hoà hoá thủ tục Hải quan. • Công ước HS – Harmonized System – Hệ thống điều hoà trong mô tả và mã hóa hàng hóa. • Hiệp định CVA (Customs Value Agreement) – Hiệp định định giá Hải quan. • Hiệp định Hải quan ASEAN.
 18. IV. Cơ sở pháp lý cho hoạt động Cơ của hải quan Việt Nam: am: 1. Các Công ước, Hiệp định quốc tế về hải quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia 2. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Hải quan và liên quan đến hải quan: • Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN VN • Luật Hải quan Việt Nam.
 19. V. NGHIỆP VỤ HẢI QUAN • Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan. • Nghiệp vụ kiểm soát hải quan. • Nghiệp vụ xử lý tố tụng hải quan.
 20. Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan : Thủ tục hải quan là các nội dung công việc mà người làm thủ tục hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đối tượng làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản