intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 1- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
662
lượt xem
104
download

Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 1- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu nằm trong bộ bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày về quản trị xuất nhập khẩu, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về nghiệp vụ Quản trị xuất nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu: Chương 1- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

 1. CHƯƠNG I: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân www.themegallery.com LOGO
 2. Chương I 1 Quản trị xuất nhập khẩu 2 Hoạch định chiến lược 3 Kế hoạch kinh doanh
 3. Tài liệu tham khảo chính Đọc chương 1, Giáo trình Quản trị XNK, tr. 25 - 76
 4. Quản trị XNK Quản trị (Management) là một tiến trình bao gồm việc hoạch định, tổ chức, quản trị con người, và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị, một cách có hệ thống, nhằm hoàn thành mục tiêu của đơn vị đó. (Stoner và Robbins)
 5. Quản trịXNK Quản trị XNK là chuỗi hoạt động phức tạp, trong đó các nhà quản trị tổ chức mọi hoạt động kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh XNK. Nói một cách cụ thể hơn, quản trị XNK là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động trong một đơn vị kinh doanh XNK nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất.
 6. Quản trị XNK Thực chất của hoạt động quản trị XNK là quản trị các hoạt động của con người và thông qua đó quản trị mọi yếu tố khác liên quan đến quá trình kinh doanh XNK của doanh nghiệp.
 7. Quản trị XNK  Mục tiêu của quản trị XNK là giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả trong điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động.
 8. Các hoạt động XNK  Giao dịch, đàm phán hợp đồng XNK  Soạn thảo, ký kết hợp đồng XNK;  Tổ chức thực hiện hợp đồng XNK.
 9. Ngoại thương Ngoại thương / Mua bán hàng hóa quốc tế. Theo điều 27, Luật Thương mại của Việt Nam, mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.
 10. Xuất khẩu Xuất khẩu là bán hàng hóa/dịch vụ ra nước ngoài. Theo điều 28, Luật Thương mại, 1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 11. Nhập khẩu Nhập khẩu là việc mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài về. Theo điều 28, Luật Thương mại, 2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 12. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Đ.29) 1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.
 13. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Đ.29) 2. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu chính hàng hóa đó vào Việt Nam.
 14. Chuyển khẩu hàng hóa Điều 30. Chuyển khẩu hàng hóa 1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
 15. Chuyển khẩu hàng hóa 2. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo các hình thức sau đây: a) Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam; b) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam;
 16. Chuyển khẩu hàng hóa c) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho nghoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
 17. Nói tóm lại, Quản trị XNK là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức và kiểm tra các hoạt động kinh doanh XNK (xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập và chuyển khẩu) từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh (Giao dịch, đàm phán hợp đồng; Soạn thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng) nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất.
 18. Hoạch định chiến lược  Chiến lược  Quản trị chiến lược  Hoạch định chiến lược
 19. 1.Bàn về khái niệm chiến lược Từ Strategy (Chiến lược) xuất phát từ tiếng Hy Lạp (strategos) có nghĩa là “một vị tướng”. Theo nghĩa đen, nó đề cập đến nghệ thuật lãnh đạo quân đội. Ngày nay, người ta dùng thuật ngữ này để mô tả những việc mà bất cứ tổ chức nào cũng phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của nó.
 20. Bàn về khái niệm chiến lược (tt)  Theo James B. Quinn: “Chiến lược là nối kết các mục tiêu, chính sách, các chuỗi hoạt động của doanh nghiệp thành một tổng thể”.  Theo Alfred Chandler (Đại học Harvard): “Chiến lược là xác định mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp, chọn lựa tiến trình hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó”
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2