intTypePromotion=3

Bài giảng quản trị xuất nhập khẩu

Xem 1-20 trên 96 kết quả Bài giảng quản trị xuất nhập khẩu
 • Chương 2 Incoterms thuộc bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm giới thiệu chung về Incoterms, Incoterms 2000, Incoterms 2010, những biến dạng của Incoterms. Incoterms là bộ qui tắc do Phòng Thương mại Quốc tế ( ICC ) phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế nhằm cung cấp một bộ qui tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương.

  pdf110p acc_12 04-04-2014 389 138   Download

 • Chương 1: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu nằm trong bộ bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày về quản trị xuất nhập khẩu, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về nghiệp vụ Quản trị xuất nhập khẩu.

  pdf67p acc_12 04-04-2014 510 100   Download

 • Nội dung chương 10 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu có nội dung trình bày về 2 phần: tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Thực hiện các bước đầu của khâu thanh toán.

  pdf14p acc_12 04-04-2014 213 72   Download

 • Nội dung chương 12 Nghiệp vụ hải quan nằm trong bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu trình bày về: Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của hải quan, vai trò của hải quan, xu hướng phát triển của hải quan thế giới và các Công ước, Hiệp định Quốc tế có liên quan, cơ sở pháp lý cho hoạt động hải quan, nghiệp vụ hải quan.

  pdf51p acc_12 04-04-2014 183 70   Download

 • Nội dung cơ bản của Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày ý nghĩa của môn học, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục của Quản trị xuất nhập khẩu.

  pdf36p acc_12 04-04-2014 449 69   Download

 • Chương 4 Những vấn đề cơ bản trong đàm phán kinh doanh quốc tế nằm trong bộ bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu, nhằm trình bày về các vấn đề cơ bản trong đàm phán kinh doanh quốc tế, ảnh hưởng của văn hóa dân tộc và văn hóa tổ chức, tính cách cá nhân đến các mối quan hệ trong đàm phán kinh doanh quốc tế. Các mô hình đàm phán trong đàm phán kinh doanh quốc tế.

  pdf29p acc_12 04-04-2014 169 68   Download

 • Chương 7 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thuộc Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu trình bày khái niệm, phân loại và ý nghĩa của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thoả thuận giữa các bên MUA – BÁN ở các nước khác nhau, trong đó qui định quyền và nghĩa vụ của các bên.

  pdf77p acc_12 04-04-2014 208 64   Download

 • Nội dung chương 8 Hợp đồng gia công quốc tế thuộc Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày về khái niệm hợp đồng gia công, phân loại hợp đồng gia công, những điểm cần lưu ý trong hoạt động gia công. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị xuất nhập khẩu nhanh.

  pdf37p acc_12 04-04-2014 180 64   Download

 • Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu của GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân nhằm trình bày về ý nghĩa, vai trò, và phương pháp nghiên cứu quản trị xuất nhập khẩu. Quản trị xuất nhập khẩu là chuỗi hoạt động phức tạp, trong đó các nhà quản trị phải tổ chức mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh.

  pdf23p acc_12 04-04-2014 188 61   Download

 • Nội dung Chương 6 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương thuộc Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày 2 nội dung chính: đàm phán bằng thư, đàm phán bằng cách gặp mặt trực tiếp. Trong đó nêu khái niệm và ưu nhược điểm của 2 loại đàm phán này.

  pdf16p acc_12 04-04-2014 163 57   Download

 • Nội dung chương 13 Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết thuộc bài giảng quản trị xuất nhập khẩu có các nội dung: những bất đồng, tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu, những biện pháp phòng ngừa tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết bất đồng, tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến nghị cách soạn thảo điều khoản trọng tài, giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

  pdf24p acc_12 04-04-2014 180 58   Download

 • Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu chương 5 Quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu trình bày các giai đoạn đàm phán hợp đồng như: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tiếp xúc, giai đoạn đàm phán, giai đoạn kết thúc đàm phán, giai đoạn rút kinh nghiệm.

  pdf28p acc_12 04-04-2014 144 57   Download

 • Nội dung Chương 8 Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu trình bày về công nghệ và các khái niệm có liên quan, hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về hợp đồng chuyển giao công nghệ.

  pdf39p acc_12 04-04-2014 142 54   Download

 • Chương 4 Những vấn đề cơ bản trong đàm phán kinh doanh quốc tế nằm trong bộ bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu, nhằm trình bày về tổng quan về mô hình đàm phán, một số mô hình đàm phán điển hình, các kiểu đàm phán, đàm phán kiểu nguyên tắc đàm phán.

  pdf38p acc_12 04-04-2014 127 48   Download

 • Chương 11 Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc bài Quản trị xuất nhập khẩu trình bày về: hóa đơn thương mại, vận đơn đường biển, chứng thư bảo hiểm, giấy chứng nhận xuất xứ, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng , giấy chứng nhận khử trùng...

  pdf40p acc_12 04-04-2014 186 76   Download

 • Ôn tập quản trị xuất nhập khẩu nhằm giúp học viên nắm vững khái niệm và bản chất của các điều kiện thương mại quốc tế của hai phiên bản gần nhất (2000 và 2010). Nắm vững hai khía cạnh: địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua và chi phí người mua/người bán phải chịu trong từng điều kiện riêng biệt.

  pdf7p vespa_12 15-04-2014 273 62   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu trình bày các nội dung cơ bản quản trị xuất nhập khẩu, hoạch định chiến lược xuất nhập khẩu và xây dựng kế hoạch kinh doanh ngoại thương.

  pdf65p acc_12 04-04-2014 92 25   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày về khái niệm và chức năng Quản trị xuất nhập khẩu. Sự khác biệt giữa hoạt động kinh doanh quốc tế và kinh doanh nội địa. Lập phương án kinh doanh xuất khẩu.

  pdf15p navy_12 22-05-2014 84 15   Download

 • Bài giảng Bài giảng Khóa học xuất nhập khẩu và Logistics trình bày nội dung qua 5 phần: Giới thiệu XNK và Logistics, , quy trình XNK và quy trình Logistics, thực hành thực tế các nghiệp vụ trong khóa học, tổng kết và tham quan thực tế sau khóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt17p leechithong 26-05-2018 27 8   Download

 • Tài liệu dành cho các bạn sinh viên cao đẳng/đại học tham khảo, bài giảng giúp sinh viên nắm được: những phương tiện thanh toán và cách sử dụng chứng từ, các phương thức giao dịch được sử dụng trong ngoại thương,...

  pdf290p sasu111 13-03-2014 74 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng quản trị xuất nhập khẩu
p_strCode=baigiangquantrixuatnhapkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản