intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền trẻ em

Xem 1-20 trên 613 kết quả Quyền trẻ em
 • Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận, từ đó phân tích thực trạng vai trò của các phương tiện TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em.

  pdf228p nguyenthiminh32 12-07-2014 456 95   Download

 • Những giáo án bài Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em môn Giáo dục công dân lớp 6 được biên soạn chi tiết dành cho quý vị tham khảo. Qua bài Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em chúng ta hiểu được các quyền cơ bản của trẻ em theo công ước Liên Hợp Quốc, biết phân biệt những việc làm vi phạm quyền trẻ em và việc làm tôn trọng quyền trẻ em. Với những bài giáo án trên hy vọng mang đến cho quý thầy cô và các bạn một tài liệu tham khảo hay và hữu ích.

  doc11p phanchi2222 29-03-2014 1506 70   Download

 • Quyền trẻ em là những điều mà trẻ em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực hiện nhằm bảo đảm sự sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia của trẻ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng về Quyền trẻ em" của Trần Công Bỉnh.

  ppt15p ngochuyen1234567 31-10-2015 259 47   Download

 • Bài giảng: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em được trình bày rõ ràng, chi tiết giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế bài giảng. Dựa vào nội dung bài học giáo viên giúp cho các em biết được bốn nhóm quyền cơ bản và một số quyền trong bốn nhóm theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Tôn trọng quyền của mình và của mọi người. Thông qua những bài giảng trên giáo viên học hỏi cách thức và kinh nghiệm thiết kế bài giảng đạt chất lượng tốt hơn trong quá trình giảng dạy của mình.

  ppt23p aidiem22 27-03-2014 426 30   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận, từ đó phân tích thực trạng vai trò của các phương tiện TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 189 28   Download

 • Bài giảng Pháp luật Việt Nam về bảo đảm bình đẳng giới trong việc thực hiện quyền trẻ em được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được quan điểm của Đảng ta về bảo đảm bình đẳng giới trong thực hiện quyền trẻ em; những ưu điểm và hạn chế của pháp luật về bảo đảm bình đẳng giới trong thực hiện quyền trẻ em; thực trạng thực hiện pháp luật về bảo đảm bình đẳng giới trong thực hiện quyền trẻ em; phương hướng và giải pháp thúc đẩy việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền trẻ em.

  ppt37p cocacola_02 25-09-2015 150 22   Download

 • Tài liệu "Tập huấn Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ" cung cấp những nội dung chính sau: Khái niệm về trẻ em và quyền trẻ em (QTE), giới thiệu về Công ước của Liêp hợp quốc (LHQ) về QTE, nhóm quyền được sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền được phát triển, nhóm quyền được tham gia, các nguyên tắc của công ước LHQ về QTE, nâng cao hiểu biết về sự tham gia của trẻ, xây dựng kế hoạch tập huấn vỡ kế hoạch thực hiện về QTE vỡ sự tham gia của trẻ em. Mời tham khảo.

  pdf75p tangtuy06 01-04-2016 173 25   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Nghiên cứu việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" dưới đây để nắm bắt được kết quả những nghiên cứu về việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam thời gian qua, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện quyền trẻ em cần quan tâm nghiên cứu,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 300 25   Download

 • Thông qua bài "Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em" thì chúng ta biết được các quyền cơ bản của trẻ em theo công ước. Hiểu ý nghĩa về quyền trẻ em và sự phát triển của trẻ em.

  doc8p quocy2324 22-03-2014 393 18   Download

 • Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền trẻ em được chế định chủ yếu trong Công ước về quyền trẻ em (CRC, năm 1989) và 2 nghị định thư không bắt buộc bổ sung CRC được thông qua năm 2000 (Nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, Nghị định thư về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang). Trong đó khái niệm “Trẻ em” được xác định là những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, đây là một điều luật mở cho các...

  pdf111p lalan38 01-04-2013 86 14   Download

 • Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC) nêu lên nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em; nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền; hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

  pdf34p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 131 11   Download

 • Bài giảng Giáo dục quyền trẻ em trong trường tiểu học giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về quyền của học sinh, các hành vi giáo viên không được làm, các hành vi học sinh không được làm, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu hữu ích và cần thiết.

  ppt29p cocacola_08 14-11-2015 184 10   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới - Bảo đảm quyền trẻ em trong XD PL và quyết định CS trình bày những thông tin tổng quan; quy định của pháp luật về lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật; thực trạng về lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách; sự cần thiết phải lồng ghép giới – bảo vệ quyền trẻ em trong xây dựng pháp luật và một số nội dung khác.

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 71 8   Download

 • Luận án là nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quyền trẻ em và trẻ em có HCĐB ở nước ta hiện nay; kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn học tập các môn học về quyền trẻ em, trẻ em có HCĐB trong các nhà trường và cộng đồng.

  pdf27p change04 08-06-2016 80 9   Download

 • Bài giảng Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em - Kỹ năng thực hiện vai trò của đại biểu dân cử bao gồm những nội dung về kỹ năng thực hiện vai trò như nhận biết vấn đề giới & quyền trẻ em; phân tích, đánh giá thông tin giới trong bảo vệ QTE (quyền trẻ em); phân tích chính sách giới trong bảo vệ QTE; giới và QTE trong chu trình ngân sách.

  ppt36p cocacola_02 25-09-2015 89 6   Download

 • Bài giảng Các nguyên tắc của Công ước về quyền trẻ em được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn về các nguyên tắc của Công ước về quyền trẻ em và diễn giải được ý nghĩa và mục đích của các nguyên tắc của Công ước về quyền trẻ em.

  pdf13p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 90 5   Download

 • TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người than” là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền về việc cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay với người thân. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, thông tin về trẻ đi máy bay... Mời các bạn tham khảo!

  doc1p 2468vuhanh 28-07-2018 260 5   Download

 • Báo cáo bổ sung của NGO cho báo cáo định kỳ lần thứ ba, thứ tư của Chính phủ về kết quả thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2002-2007 nhằm đưa ra mục tiêu của báo cáo là đưa ra quan điểm của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) về tình hình thực hiện Quyền Trẻ em ở Việt Nam, ñưa ra các khuyến nghị cho Báo cáo quốc gia để tăng cường và hỗ trợ công việc của Chính phủ về quyền trẻ em, và đưa ra kinh nghiệm của các tổ chức Phi chính phủ về việc thực hiện CRC tại Việt Nam.

  pdf54p hoa_loaken91 02-06-2014 85 5   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Hội nhập kinh tế và những tác động thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam" trình bày về tác động của hội nhập kinh tế tới thực hiện quyền trẻ em, những thắc thức của hội nhập kinh tế trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 50 4   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Một số nhận xét về vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền trẻ em: Qua nghiên cứu trường hợp huyện Bình Phú, tỉnh Bình Phước" dưới đây để nắm bắt được một số nhận xét về vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền trẻ em như: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tự đánh giá và phát huy vai trò trong việc thực hiện quyền trẻ em cao hơn đánh giá của nhân dân,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 75 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền trẻ em
p_strCode=quyentreem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2