intTypePromotion=1

Bài giảng Địa lý 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Chia sẻ: Trần Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
363
lượt xem
63
download

Bài giảng Địa lý 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á dành cho quý bạn đọc tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Với các bài giảng được thiết kế sinh động và chi tiết, học sinh sẽ trình bày được đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế - xã hội khu vực Đông Á là khu vực đông dân, kinh tế phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu. Có các nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời có kỹ năng phân tích bản đồ dân cư, kinh tế và bảng số liệu thống kê sgk.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

 1. BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8
 2. Lược đồ tự nhiên khu vực Đông á
 3. Bảng 13.1. Dân số các nước và vùng lãnh thổ Đông á năm 2002 ( triệu người) Trung NhËt B¶n CHDCND Hµn Què c §µi Lo an Tæ ng s è Què c TriÒu tiªn d©n 1288,0 127,4 23,2 48,4 22,5 1509,7 Dựa vào bảng số liệu trên em hãy tính số dân của khu vực Đông á?
 4. Triệu người 2000 1509,7 1500 1380 1000 850 839 728 536 500 290 62 32 0 Đông Tây Châu Châu Châu Châu Đông á Nam á Nam á Nam á Trung á Mĩ Phi Âu Đại Dương Biểu đồ dân số các khu vực của châu á và các châu lục khác trên thế giới năm 2002
 5. Bảng số liệu về dân số đông á, Châu á và thế giới năm 2002 L·nh thæ Sè d©n MËt ®é d©n s è ( triÖu ng­êi) (ng­êi/ km2) §«ng ¸ 1509,7 128 Ch©u ¸ 3766 119 ThÕ Giíi 6215 46 Em hãy cho biết dân số Đông á chiếm bao nhiêu % trong tổng số dân Châu á và thế giới? So sánh mật độ dân Đáp ủa khu vực Đông á với số c án: Châu á và thế giới? Chiếm 40%dân số Châu á và 24% dân số thế giới
 6. Lược đồ mật độ dân số và những thành phố lớn của châu á
 7. TỬ CẤM THÀNH ĐÊN THỜ Ở HÀN QUỐC ĐỀN THỜ Ở NHẬT BẢN
 8. Thành phố Hi – rô – xi – ma Thành phố Bắc Kinh Các thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh Quan sát tranh kết hợp với sgk em hãy cho biết sau chiến tranh thế giới thứ 2 nền kinh tế của các nước Đông á lâm vào tình trạng chung như thế nào?
 9. Bảng tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia và vùng lãnh thổ Đông á ( 1995 – 2001) Trung Què c Hµn Quèc §µi Loan 7,0% 4,6% 5,2% Dựa vào bảng trên kết hợp sgk em hãy cho biết ngày nay nền kinh tế của các nước trong khu vực Đông á có đặc điểm gì nổi bật?
 10. Bảng 13.2.Xuất, nhập khẩu của một số quốc gia Đông á năm 2001( tỉ USD) Què c g ia NhËt Trung Què c Hµn Què c B¶n Tiªu c hÝ XuÊt khÈu 403,50 266,620 150,44 NhËp 349,09 243,520 141,10 khÈu Dựa vào bảng 13.2 em hãy cho biết tình hình xuất nhập khẩu của một số nước Đông á? Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số 3 nước đó?
 11. Đáp án - Các nước trên đều có giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu. - Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất là Nhật Bản ( 54,4 tỉ USD)
 12. Diện tích: 337.815km2 Dân số:128 tr. người (2006) Thủ đô: TOKYO Lược đồ tự nhiên khu vực Đông á
 13. 1% 31% Nong nghiep Cong nghiep 68% Dich vu Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Nhật Bản (2004) Quan sát biểu đồ em hãy nhận xét tỉ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản? Từ đó em rút ra nhận xét gì về tình hình kinh tế của Nhật Bản?
 14. Câu hỏi thảo luận: Dựa vào bản đồ và kiến thức đã chuẩn bị ở nhà em hãy trình bày những hiểu biết của mình về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản? Đặc điểm phát triển kinh tế Nhật Bản N«ng ng hiÖp C«ng ng hiÖp DÞc h vô Quü ®Êt Ýt, nh­ Lµ ng µnh mò i Lµ trung t©m th­ ng n¨ng s uÊt vµ nhän: Víi nhiÒu ¬ng m¹i, tµi s ¶n l­îng c ao ng µnh c «ng c hÝnh c ña thÕ ng hiÖp ®ø ng g iíi. Giao th«ng ®Çu thÕ g iíi vËn t¶i ph¸t triÓn m¹nh
 15. Dựa vào bản đồ và sgk em hãy kể tên những ngành sản xuất công nghiệp đứng đầu thế giới của Nhật Bản? Các ngành CN đứng đầu thế giới của Nhật Bản CN c hÕ t¹o CN ®iÖn tö CN s ¶n xuÊt HTD ¤ t«, tµu biÓn… ThiÕt bÞ ®iÖn tö , m¸y tÝnh ®iÖn tö , §ång hå, m¸y ng ­ê i m¸y c «ng ¶nh, xe m¸y, m¸y ng hiÖp … g iÆt, m¸y l¹nh …
 16. Thành phố Tô­ky­ô Thành phố cảng I­ô­cô­ha­ma
 17. Một số sản phẩm công nghiệp Nhật Bản
 18. Người cao tuổi ở Nhật Bản
 19. Dựa vào hiểu biết thực tế em hãy giải thích vì sao nền kinh tế Nhật Bản lại có sự phát triển kì diệu như vậy? Đáp án: -Trước chiến tranh thế giới thứ 2 nhờ cuộc cải cách Minh Trị nên Nhật Bản trở thành nước phát triển sớm nhất Châu á. -Sau chiến tranh thế giới thứ 2: + Được Mĩ viện trợ + Nguồn nhân lực dồi dào có trình độ cao, cần cù, nhẫn lại, có ý thức tiết kiệm, kỉ luật cao. Tổ chức sản xuất chặt chẽ.
 20. Diện tích: 9,6 triệu km2 Dân số: 1,3 tỉ người (2005) Thủ đô: BắC KINH Lược đồ tự nhiên khu vực Đông á
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2