intTypePromotion=3

Bài giảng Địa lý 9 bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thư | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
325
lượt xem
19
download

Bài giảng Địa lý 9 bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm các bài giảng Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. Các bài giảng được biên soạn bằng powerpoint dành cho bạn đọc rèn kỹ năng sử lý số liệu theo yêu cầu riêng của biểu đồ, kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (biểu đồ tròn), biểu đồ đường (đồ thị). Rèn kỹ năng đọc biểu đồ, nhận xét và phân tích số liệu. Rèn luyện kĩ năng xử lí bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ (tính cơ cấu phần trăm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 9 bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM
 2. Bài 10 :Thực Hành Bài 1: Vẽvà phân tích biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phụ thuộc vào nhóm cây : BàiVẽ biểu đồ và phân tích 2: sự tăng trưởng của gia súc ,gia cầm :
 3. Bài 10 :Thực Hành BàiVẽ 1: và phân tích I: Các bước làm một bài biểu đồ sự thay vẽ và phân tích biểu đổi cơ cấu diện đ ồ: tích gieo trồng *B1: Xử lý số liệu và thành phụ thuộc vào lập bảng số liệu mới (theo nhóm cây : yêu cầu đề ra). *B2: Vẽ biểu đồ . *B3: Nêu nhận xét về biểu đồ vừa làm . *B4: Giải thích nguyên nhân gây nên các sự biến đổi trên.
 4. Bài 10 :Thực Hành II: Các công thức sử dụng ở bài 1: _Công thức I: [ Góc= Độ x 3,6]. _Công thức II: [ (diện tích 1 loại cây trồng x 100)/tổng diện tích năm đó].
 5. Bài 10 :Thực Hành Bài Vẽ 1:và phân tích biểu Năm 1990 2002 đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phụ Tổng 100 100 thuộc vào nhóm cây : số(%) III: Giải bài tập 1: Cây Công 71,6 64,8 1.Xử lý số liệu và thành Nghiệp(%) lập bảng số liệu mới (dựa theo bảng SGK): Cây lương 13,3 18,2 thực(%) Cây Khác 15,1 17 (%)
 6. Bài 10 :Thực Hành 2 . Vẽ Biểu Đồ (tròn): _Tên biểu đồ :sự thay đổi cơ cấu ,diện tích gieo trồng theo nhóm cây (%). cây lương t hực cây lương t hực cây công cây công nghiệp nghiệp cây khác cây khác Năm 2002 Năm 1990
 7. Bài 10 :Thực Hành 3. Nêu nhận xét: _Cây lương thực chiếm diện tích lớn nhất ,xong ngày càng giảm dần. _Cây công nghiệp ,cây ăn quả và cây khác chiếm diện tích nhỏ ,xong ngày càng tăng. 4.Giải thích : _Do phá thế đọc canh cây lúa (cây lương thực )và đa dạng các loài cây khác.
 8. Bài 10 :Thực Hành Bài V:ẽ 2 biểu đồ và phân tích sự tăng Năm Trâu Bò L ợn Gia (%) (%) (%) Cầm( trưởng của gia %) súc ,gia cầm : 1990 100 100 100 100 1.Thành Lập Bảng Số Liệu Mới: 1995 103,8 116,7 133,0 132,3 2000 101,5 132,4 164,7 182,6 2002 98,6 130,4 189,0 217,2
 9. Bài 10 :Thực Hành 2 . Vẽ Biểu Đồ: 250 200 T r âu 150 Bò 100 Lợn Gia Cầm 50 0 1990 1995 2000 2002 Bảng :sự tăng trưởng của gia súc ,gia cầm
 10. Bài 10 :Thực Hành 3.Nhận Xét: _Số lượng bò ,lợn ,gia cầm tăng nhanh qua các năm . _Số lượng trâu giảm mạnh. 4.Giải thích : _Thị trường phát triển ,nhu cầu tiêu thụ tăng dẫn đến lượng thực phẩm (các sản phẩm từ chăn nuôi bò ,lợn và gia cầm) tăng. _Trong công cuộc hiện đại hóa ,công nghiệp hóa đất nước ,mọi điều kiện để phát triển nông nghiệp tăng như không cần đến sức kéo của trâu nữa ,thay vào đó là các thiết bị hiện đại như máy móc , điện t ử. Vì thế sản lượng trâu bị giảm sút.
 11. Dặn dò _Học các bước làm bài biểu đồ+ Giải thích và nhận xét. _Soạn bài 11. Nhớ học bài nhé các em.!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản