intTypePromotion=3

Bài giảng Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Chia sẻ: Nguyễn Thiên Bình | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
381
lượt xem
39
download

Bài giảng Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập các bài giảng được thiết kế đẹp mắt và chi tiết bài Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ dành cho bạn đọc tham khảo. Thông qua bài học, học sinh củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở cả hai vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm hoạt động của các cảng biển, nuôi trồng và đánh bắt hải sản, nghề muối, chế biến thủy sản xuất khẩu, du lịch và dịch vụ biển. Tiếp tục hoàn thiện phương pháp đọc bản đồ, phân tích số liệu thống kê, liên kết không gian kinh tế Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

 1. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 9 BÀI 27: THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
 2. KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Em hãy chỉ ra những nét tương đồng về điều kiện tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 3. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở cả hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ (vùng Duyên hải miền Trung). Bao gồm hoạt động c ủa các hải cảng, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, ngh ề mu ối, du l ịch và dịch vụ biển. 2. Kĩ năng - Tiếp tục rèn kĩ năng đọc bản đồ, phân tích số liệu thống kê đ ể trình bày ki ến thức. 3. Thái độ - Thấy được vai trò của phát triển tổng hợp kinh tế bi ển trong th ời kì h ội nh ập kinh tế quốc tế.
 4. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Nội dung 1 Dựa vào các hình 24.3 và 26.1 trong SGK hoặc Át lát Địa lí Việt Nam, hãy xác định: - Các cảng biển - Các bãi cá, bãi tôm. - Các cơ sở sản xuất muối. - Những bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. HOẠT ĐỘNG NHÓM- THỜI GIAN 8 PHÚT Nhóm số chẵn xác định Nhóm số lẻ xác định - Các cảng biển - Các cơ sở sản xuất muối - Các bãi cá, bãi tôm - Các bãi biển có giá trị du lịch Yêu cầu: - Xác định trên bản đồ SGK hoặc Át lát địa lí, viết vào phiếu học tập. Nhóm trưởng hoặc một thành viên thay mặt nhóm xác định trên bản đồ chung trên bảng.
 5. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ PHIẾU HỌC TẬP Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Th.Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa
 6. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 7. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÔNG TIN PHẢN HỒI (Nhóm chẵn) Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa X X Nghệ An Cửa Lò X X Vũng Áng X Hà Tĩnh Nhật X X Quảng Bình Lệ X Quảng Trị Chân Mây X T.T Huế Đà Nẵng X X X X Đà Nẵng Dung Quất X Quảng Nam X Quy Nhơn X Quảng Ngãi X X Bình Định Ba Ngòi, Cam Ranh X X X Phú Yên X X Khánh Hòa
 8. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 9. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÔNG TIN PHẢN HỒI (Nhóm lẻ) Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa X X Sầm Sơn Nghệ An Cửa Lò X X Cửa Lò Vũng Áng X Thiên Cầm Hà Tĩnh Nhật X X Nhật Lệ Quảng Bình Lệ X Quảng Trị Chân Mây X Lăng Cô T.T Huế Đà Nẵng X X Non X X Nước Đà Nẵng Dung Quất X Sa Huỳnh Sa Huỳnh Quảng Nam X Quy Nhơn X Quảng Ngãi X X Bình Định Ba Ngòi, Cam Ranh X Nha Trang X X Cà Ná Cà Ná Phú Yên X X Mũi Né Khánh Hòa
 10. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa X X Sầm Sơn Nghệ An Cửa Lò X X Cửa Lò Vũng Áng X Thiên Cầm Hà Tĩnh Nhật X X Nhật Lệ Quảng Bình Lệ X Quảng Trị Chân Mây X Lăng Cô T.T Huế Đà Nẵng X X Non X X Nước Đà Nẵng Dung Quất X Sa Huỳnh Sa Huỳnh Quảng Nam X Quy Nhơn X Quảng Ngãi X X Bình Định Ba Ngòi, Cam Ranh X Nha Trang X X Cà Ná Cà Ná Phú Yên X X Mũi Né Khánh Hòa Ninh n xét n ềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung B ộ? Nhậ Thuậ ti
 11. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Đánh cá ngừ ở đảo Nam Yết Nuôi cá lồng (Phú Yên) Bến tàu (Quảng Chế biến thủy sản Ngãi)
 12. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Cáp treo vượt biển Bãi biển Sầm Sơn Bãi biển Đại Lãnh
 13. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Nhà máy lọc dầu Dung Quất Khai thác cát thủy tinh
 14. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Cảng Chân Mây Cảng Dung Quất Đóng tàu ở Sa Huỳnh NM đóng tàu Cam Ranh
 15. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Nội dung 2: Căn cứ vào bảng số liệu sau: Bảng 27.1. Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 (nghìn tấn) Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Nuôi trồng 38.8 27.6 Khai thác 153.7 493.5 Hãy tính tỉ trọng (%) về sản lượng thủy sản của từng vùng và toàn Duyên h ải mi ền Trung và điền vào bảng theo mẫu? Toàn vùng Duyên hải miền Trung Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Nghìn tấn % (%) Trung Bộ (%) 66.4 100 58.4% 41.6% Nuôi trồng 647.2 23.7% 100 76.3% Khai thác So sao lạiản lsự chênh ly ch n ề sảntrượng thkhai ản nuôi a ồng vùng Bắthác giữa hai vùng? Vì sánh s có ượng thủ ệsả v nuôi l ồng và ủy s thác củ tr hai và khai c Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?
 16. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Qua bảng số liệu sau em hãy nhận xét sản lượng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có gì thay đổi sau 6 năm? (Đơn vị: Nghìn tấn) Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ 2002 2008 (*) 2002 2008 (*) Nuôi trồng 38.8 89.7 27.6 65.6 Khai thác 153.7 219.6 493.5 610.7 (*) Theo Niên giám thống kê năm 2009 ĐÁNH GIÁ Để phát triển tổng hợp kinh tế biển ởNG DvùngHỌC Thải miền Trung chúng ta cần phải HƯỚ toàn ẪN Duyên ẬP - V ý điề viết chúề nhàu gì? báo cáo thực hành (theo số liệu năm 2008) - Chuẩn bị bài 28 Vùng Tây Nguyên.
 17. Bài giảng đến đây là kết thúc chúc các thầy cô mạnh khỏe công tác tốt Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
 18. PHIẾU HỌC TẬP NHÓM (Thời gian 8 phút) Nhóm chẵn Nhóm lẻ Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa
 19. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Cg. Đà Nẵng Cg. Dung Quất QUẢNG NAM BÌNH ĐỊNH NGHỆ AN Cg. Cửa Lò Cg. Quy Nhơn HÀ TĨNH Cg. Vũng Áng PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH Cg. Nhật Lệ KHÁNH QUẢNG TRỊ HÒA Cg. Ba Ngòi THỪA THIÊN-HUẾ Cg. Chân Mây Cg. Cam Ranh NINH THUẬN BÌNH THUẬN
 20. TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Cg. Đà Nẵng Cg. Dung Quất QUẢNG NAM BÌNH ĐỊNH NGHỆ AN Cg. Cửa Lò Cg. Quy Nhơn HÀ TĨNH Cg. Vũng Áng PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH Cg. Nhật Lệ KHÁNH QUẢNG TRỊ HÒA Cg. Ba Ngòi THỪA THIÊN-HUẾ Cg. Chân Mây Cg. Cam Ranh NINH THUẬN BÌNH THUẬN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản