intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử công suất và điều khiển động cơ: Chương 3 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
3
download

Bài giảng Điện tử công suất và điều khiển động cơ: Chương 3 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 3 "Điều chỉnh điện áp xoay chiều và một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ chỉnh lưu điện áp xoay chiều 1 pha: tải thuần trở, tải thuần cảm, tải R-L, sơ đồ chỉnh lưu điện áp xoay chiều 3 pha: tải thuần trở, tải thuần cảm, tải R-L. Điều chỉnh điện áp 1 chiều: bộ đóng-ngắt (băm) điện, quá trình quá độ đóng mạch điện công suất lớn, quá trình ngắt mạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử công suất và điều khiển động cơ: Chương 3 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

10/3/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> ðIỀU CHỈNH ðIỆN ÁP XOAY CHIỀU<br /> VÀ MỘT CHIỀU<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> Khái niệm<br /> Bộ biến ñổi AC/AC (AC-AC Converter) là thiết bị công<br /> suất biến ñổi ñầu vào xoay chiều thành ñầu ra cũng là<br /> xoay chiều nhưng khác biên ñộ, tần số và pha. Kỹ thuật<br /> biến ñổi hoàn toàn trực tiếp không qua nguồn một chiều<br /> trung gian.<br /> Căn cứ theo loại phần tử ñóng cắt bán dẫn sử dụng mà<br /> ta có ñược phương án ñiều khiển khác nhau:<br /> - ñiều khiển theo góc pha cho loại thyristor hoặc triăc<br /> - ñiều chế ñộ rộng xung cho loại BJT, MOSFET, IGBT…<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/3/2011<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> Sơ ñồ và ñặc tính<br /> <br /> Tải thuần trở<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> Sơ ñồ và ñặc tính (tiếp)<br /> ðiện áp sau chỉnh lưu AC/AC:<br /> <br /> Dòng ñiện tải:<br /> <br /> Dòng ñiện qua mỗi van ñiện tử:<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/3/2011<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> Sơ ñồ và ñặc tính<br /> <br /> Tải có tính ñiện cảm<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> Sơ ñồ và ñặc tính (tiếp)<br /> ðiện áp sau chỉnh lưu AC/AC:<br /> <br /> Dòng ñiện qua mỗi van ñiện tử:<br /> <br /> Dòng ñiện tải:<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/3/2011<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> Một số vấn ñề về xung ñiều khiển<br /> - ðối với tải có tính cảm,<br /> xung ñiều khiển ñơn ñược<br /> thay thế bằng xung chùm.<br /> - Van ñược mở dễ dàng<br /> hơn trong ñiều kiện tải tồn<br /> tại năng lượng tích trong<br /> thành phần ñiện cảm.<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 1 PHA<br /> ðiều chế ñộ rộng xung<br /> - Van ñiện tử là BJT, IGBT,<br /> MOSFET<br /> - S1 , S 2 là van ñiện tử ñóng<br /> cắt theo xung ñiều chế ứng<br /> với nửa dương và âm của<br /> '<br /> '<br /> pha ñiện áp. S1 , S 2 dẫn mỗi<br /> khi S1 , S 2 cắt ñể tạo mạch<br /> kín qua tải.<br /> - Phần tử tụ mắc song song<br /> với tải ñể lọc bớt nhiễu tần<br /> số cao và cải thiện hệ số<br /> công suất.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/3/2011<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 3 PHA<br /> Sơ ñồ<br /> <br /> Sơ ñồ hình sao hoặc tam giác, có trung tính hoặc không<br /> có.<br /> <br /> BIẾN ðỔI AC/AC 3 PHA<br /> ðặc tính<br /> <br /> Sơ ñồ ñấu sao, trung tính<br /> cách ly, tải thuần trở<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2