intTypePromotion=1

Bài giảng Financial Modeling: Chương 6 - Lập mô hình kế hoạch tài chính

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
110
lượt xem
21
download

Bài giảng Financial Modeling: Chương 6 - Lập mô hình kế hoạch tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Financial Modeling: Chương 6 - Lập mô hình kế hoạch tài chính tập trung làm rõ báo cáo thu nhập, nguồn và sử dụng nguồn, bảng cân đối kế toán, lập mô hình kế hoạch tài chính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Financial Modeling: Chương 6 - Lập mô hình kế hoạch tài chính

LẬP MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Chương 6<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 8 – LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Báo cáo thu nhập<br /> Doanh thu<br /> Chi phí hàng bán (CGS – Cost of Goods Sold)<br /> <br /> 2.160<br /> 1.944<br /> <br /> EBIT<br /> Lãi vay (INT) *<br /> <br /> 216<br /> 36<br /> <br /> Lãi trước thuế<br /> Thuế thu nhập (50) (TAX)<br /> <br /> 180<br /> 90<br /> <br /> Lãi ròng<br /> Financial Modeling<br /> <br /> 90<br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 8 – LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Nguồn và sử dụng nguồn<br /> Nguồn vốn<br /> Lãi ròng (NET)<br /> Khấu hao (DEP)**<br /> Dòng tiền hoạt động (OCF)<br /> Vay (D)<br /> Phát hành cổ phần (SI)<br /> Tổng nguồn<br /> Sử dụng nguồn<br /> Tăng vốn luân chuyển (NWC)<br /> Đầu tư (INV)<br /> Lợi tức cổ phần<br /> Tổng Modeling<br /> Financial sử dụng<br /> <br /> 90<br /> 80<br /> 170<br /> 0<br /> 64<br /> 234<br /> 40<br /> 140<br /> 54<br /> 3234<br /> <br /> CHƯƠNG 8 – LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Bảng cân đối kế toán<br /> 2004<br /> Tài sản<br /> Vốn luân chuyển (NWC)***<br /> Tài sản cố định (FA)<br /> Tổng tài sản<br /> Nợ và vốn cổ phần<br /> Nợ vay (D)<br /> Vốn cổ phần (E)<br /> Tổng nợ và vốn cổ phần<br /> Financial Modeling<br /> <br /> 2003<br /> <br /> Thay đổi<br /> <br /> 200<br /> 800<br /> 1.000<br /> <br /> 160<br /> 740<br /> 900<br /> <br /> +40<br /> +60<br /> +100<br /> <br /> 400<br /> 600<br /> 1.000<br /> <br /> 400<br /> 500<br /> 900<br /> <br /> 0<br /> +100<br /> +100<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 8 – LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> • (1) Doanh số và chi phí hoạt động dự kiến tăng 30%<br /> so với năm 2004;<br /> • (2) Sẽ không phát hành cổ phần thường.<br /> • (3) Lãi suất vẫn giữ 9%<br /> • (4) Công ty vẫn áp dụng tỷ lệ chia lợi tức cổ phần<br /> truyền thống là 60%,<br /> • (5) Vốn luân chuyển và tài sản cố định sẽ tăng 30%<br /> để hỗ trợ cho doanh số tăng thêm.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2