intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Financial Modeling

Xem 1-12 trên 12 kết quả Bài giảng Financial Modeling
 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 6 - Lập mô hình kế hoạch tài chính tập trung làm rõ báo cáo thu nhập, nguồn và sử dụng nguồn, bảng cân đối kế toán, lập mô hình kế hoạch tài chính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf28p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 98 19   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 9 - Danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống nêu lên các định đề nền tảng, tính toán đường biên hiệu quả, danh mục thị trường, beta va đường SML. Với các bạn chuyên ngành Tài chính thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf31p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 69 16   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro trình bày về danh mục hiệu quả không bán khống, giá trị chịu rủi ro VaR. Bài giảng hữu ích với những bạn quan tâm tới vấn đề này.

  pdf22p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 35 4   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 4 - Mô phỏng Monte Carlo bao gồm những nội dung về giới thiệu chung, thiết lập các biến ngẫu nhiên, tối ưu hóa trong điều kiện không chắc chắn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

  pdf23p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 89 13   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 5 - Các phép tính tài chính cơ bản và chi phí sử dụng vốn nêu lên các phép tính tài chính cơ bản, chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng nợ, chi phí sử dụng vốn bình quân, các trục trặc trong mô hình.

  pdf19p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 47 6   Download

 • Bài giảng Chương 1: Lập mô hình tài chính cung cấp cho các bạn những kiến thức về tiến trình lập mô hình, yêu cầu khi lập mô hình, các loại mô hình tài chính, xây dựng mô hình tài chính và một số kiến thức khác.

  pdf31p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 106 15   Download

 • Bài giảng Chương 3: Tối ưu hóa phi tuyến giới thiệu mô hình phi tuyến, tối ưu hóa phi tuyến qua đồ thị, sử dụng solver cho mô hình phi tuyến, ứng dụng mô hình phi tuyến, mô hình portfolio, mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ.

  pdf23p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 90 13   Download

 • Bài giảng Chương 2: Tối ưu hóa tuyến tính bao gồm những nội dung về bài toán quy hoạch tuyến tính; ví dụ về bài toán quy hoạch tuyến tính; nghệ thuật lập bài toán quy hoạch tuyến tính; chi phí chìm và chi phí biến đổi; giải quyết mô hình tối ưu hóa bằng bảng tính.

  pdf33p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 62 7   Download

 • Bài giảng Chapter 8: Financial options and their valuation presents of Financial options, Black-Scholes Option Pricing Model. It helps you learn better.

  ppt23p philongdongnai 11-10-2014 41 6   Download

 • Chapter 6 - Financial management. Learning objectives of this chapter: To be aware of changes in governmental financial management systems and to understand their underlying conceptual models; to understand the context and content of each of the models discussed; to understand how each of the models is supported by its underlying disciplines.

  pdf21p tangtuy02 08-03-2016 39 4   Download

 • Beta(β) In finance, the Beta (β) of a stock or portfolio is a number describing the relation of its returns with those of the financial market as a whole. • An asset has a Beta of zero if its returns change independently of changes in the market's returns. A positive beta means that the asset's returns generally follow the market's returns, in the sense that they both tend to be above their respective averages together, or both tend to be below their respective averages together. A negative beta means that the asset's returns generally move opposite the market's returns: one...

  pdf5p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 48 6   Download

 • Behavioral Finance, a study of investor market behavior that derives from psychological principles of decision making, to explain why people buy or sell the stocks they do. The linkage of behavioral cognitive psychology, which studies human decision making, and financial market economics. Behavioral Finance focuses upon how investors interpret and act on information to make informed investment decisions. Investors do not always behave in a rational, predictable and an unbiased manner indicated by the quantitative models.

  pdf29p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 68 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Financial Modeling
p_strCode=baigiangfinancialmodeling

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2