intTypePromotion=1

Bài giảng Giải phẫu: Vùng chi dưới

Chia sẻ: Phan Hữu Kiệm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:99

0
559
lượt xem
136
download

Bài giảng Giải phẫu: Vùng chi dưới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Giải phẫu về "Vùng chi dưới" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: xương chi dưới, cơ chi dưới, động mạch chi dưới, tĩnh mạch chi dưới, thần kinh chi dưới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải phẫu: Vùng chi dưới

 1. GIẢI PHẪU VÙNG CHI DƯỚI
 2. XƯƠNG CHI DƯỚI ĐAI HÔNG: XƯƠNG CỘT SỐNG XƯƠNG CHẬU XƯƠNG CÙNG XƯƠNG ĐÙI
 3. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: BỜ TRÊN X. CÁNH CHẬU TRƯỚC BỜ BỚ SAU U M X. X. NG I Ồ MẶT NGOÀI MẶT TRONG BỜ DƯỚI
 4. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: MÀO CHẬU GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI GAI CHẬU SAU DƯỚI GÒ CHẬU MU KHUYẾT NGỒI LỚN GAI NGỒI CỦ MU KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI
 5. XƯƠNG CHI DƯỚI CHỌC DÒ CHỌC DÒ TỦY SỐNG TỦY SỐNG
 6. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT NGOÀI: DIỆN NGUYỆT HỐ Ổ ĐƯỚNG MÔNG SAU CỐI ĐƯỜNG MÔNG TRÊN KHUYẾT Ổ CỐI ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI CỦ MU Ổ CỐI I Ổ CỐ MÀO BỊT LỔ BỊT
 7. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT TRONG: HỐ CHẬU DIỆN TAI ĐƯỜNG CUNG RÃNH BỊT
 8. XƯƠNG CHI DƯỚI EO TRÊN ĐƯỜNG KÍNH CHÉO EO DƯỚI ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI
 9. KHUNG CHẬU RÊN ỮA T GI EO EO I Ư Ớ D EO
 10. KHUNG CHẬU ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU ĐƯỜNG KÍNH NGANG
 11. XƯƠNG CHI DƯỚI
 12. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.1- THÂN XƯƠNG: ĐẦU TRÊN BỜ TRONG BỜ NGOÀI MÉP TRONG MẶT TRƯỚC MÉP NGOÀI M THÂN ẶT MẶ T NG TR O ON ÀI ĐƯỜNG RÁP G BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP ĐẦU DƯỚI
 13. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.2- ĐẦU TRÊN: CỔ MẤU CHUYỂN LỚN HỐ CHỎM ĐÙI CHỎM HỐ GIAN MẤU MẤU CHUYỂN BÉ MÀO GIAN MẤU ĐƯỜNG GIAN MẤU LỒI CỦ CƠ MÔNG ĐƯỜNG LƯỢC MẶT SAU MẶT TRƯỚC
 14. XƯƠNG CHI DƯỚI
 15. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.3- ĐẦU DƯỚI: MẶT TRƯỚC ĐƯỜNG RÁP MẶT SAU DIỆN KHOEO CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI CỦ CƠ KHÉP LỒI CẦU LỒI CẦU DIỆN BÁNH CHÈ TRONG NGOÀI HỐ GIAN LỒI CẦU
 16. XƯƠNG CHI DƯỚI 3- XƯƠNG CẲNG CHÂN: BỜ TRƯỚC ĐẦU TRÊN ÀI MẶT GO BỜ TRƯỚC TN T RO M MẶT Ặ MẶ T X. CHÀY NG TR O THÂN NGOÀ NG THÂN X. MÁC MẶT SAU BỜ TRONG XƯƠNG CHÀY I MẶT SAU XƯƠNG MÁC BỜ GIAN CỐT BỜ NGOÀI ĐẦU DƯỚI
 17. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI 3.1.2.1- ĐẦU TRÊN: CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP LỒI CẦU NGOÀI TRÊN NGOÀI LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP TRÊN TRONG LỒI CỦ GERDY DIỆN KHỚP LỒI CỦ CHÀY MÁC MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 18. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.2- ĐẦU DƯỚI: RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAU- CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI KHUYẾT MÁC DIỆN KHỐP MẮT CÁ DIỆN KHỚP DƯỚI MẮT CÁ TRONG MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 19. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.2- MÔ TẢ: ĐỈNH CHỎM ĐẦU TRÊN CỔ BỜ GIAN CỐT THÂN BỜ TRƯỚC BỜ SAU MẮT CÁ NGOÀI HỐ MẮT CÁ NGOÀI ĐẦU DƯỚI
 20. XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: XƯƠNG GÓT HÀNG SAU XƯƠNG SÊN XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP HÀNG TRƯỚC XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG CHÊM TRONG XƯƠNG ĐỐT NGÓN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2