intTypePromotion=1

Bài giảng Giáo dục công dân 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
9
lượt xem
0
download

Bài giảng Giáo dục công dân 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Giáo dục công dân 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"trình bày khái niệm; tính tất yếu khách quan và tác dụng, nội dung cơ bản của công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trách nhiệm của công dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục công dân 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 1. Bài 6 : CÔNG NGHIỆP HÓA ,  HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Tổ 4
 2. Nội dung 1. Khái niệm 2. Tính tất yếu khách quan và tác dụng  3. Nội dung cơ bản  4. Trách nhiệm của công dân
 3. Khái niệm Công nghiệp hóa , hiện đại hóa  đất nước  là gì ?
 4. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ I _Giữa thế kỉ XVIII_ =>Xuất hiện khái niệm Công Nghiệp hóa
 5. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT _Giữa thế kỉ XX_ => Xuất hiện khái niệm Hiện đại hóa
 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hoá: quá trình chuyển đổi căn  bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế ­ xã  hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng  một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ,  phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra  năng suất lao động xã hội cao
 7. Tính tất yếu khách quan  và tác dụng Vì sao phải cần công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước ? Tác dụng của nó là gì ?
 8.  ­ Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật  chất­ kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội
 9. Việt Nam Indonesia Thái Lan Singapore ­Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu  về kinh tế, kĩ thuật­ công nghệ giữa nước ta  với các nước trong khu vực và thế giới.
 10. Chủ nghĩa xã hội Tư bản chủ nghĩa Xã hội phong kiến Xã hội chiếm hữu nô lệ Xã hội nguyên thủy ­ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội  cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ  nghĩa xã hội.
 11. ­ Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát  triển kinh tế ­ xã hội.
 12. ­Tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã  hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của Nhà nước và  mối quan hệ giữa công nhân, nông dân, trí thức.
 13. ­Tạo tiền đề phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm  đà bản sắc dân tộc.
 14. ­Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ  động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực  quốc phòng, an ninh.
 15. Nội dung cơ bản a. Phát triển mạnh mẽ lực  lượng sản xuất  b. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp  lý, hiện đại và hiệu quả
 16. Công , nông nghiệp và dịch vụ hiện đại Công , nông nghiệp Nông nghiệp
 17. ­Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp  lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. ­Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp  hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển tri thức.
 18. Trách nhiệm của công dân Là một công dân ,trong khi học  và sau khi tốt nghiệp, bạn phải  làm gì để góp phần vào sự  nghiệp công nghiệp hóa , hiện  đại hóa đất nước ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2