intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4, 5: Mô hình quan hệ và đại số quan hệ

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:68

0
74
lượt xem
8
download

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4, 5: Mô hình quan hệ và đại số quan hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 và 5 giới thiệu về mô hình quan hệ và đại số quan hệ. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được các khái niệm về mô hình quan hệ và đại số quan hệ, biết được các ràng buộc của quan hệ và lược đồ CSDL quan hệ, biết được các phép toán đại số quan hệ cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4, 5: Mô hình quan hệ và đại số quan hệ

 1. CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH QUAN HỆ (Relational Model)
 2. Khái niệm mô hình quan hệ • Mô hình quan hệ (Relational Model) sử dụng một tập các quan hệ (Relational) để biểu diễn dữ liệu và mối quan hệ giữa các dữ liệu. • Mô hình quan hệ là sự kết hợp của 3 thành phần: Cấu trúc, toàn vẹn và thao tác.
 3. Khái niệm mô hình quan hệ – Cấu trúc: định nghĩa cơ sở dữ liệu như là một tập hợp các quan hệ (Relations). – Toàn vẹn: tính toàn vẹn của cơ sơ dữ liệu được duy trì trong mô hình quan hệ bằng cách sử dụng khóa chính và khóa ngoại. – Thao tác: Một tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu như phép toán tập hợp, phép toán quan hệ
 4. Khái niệm mô hình quan hệ • Quan hệ (Relation): là một bảng giá trị gồm hai thành phần: lược đồ quan hệ (relation schema) và thể hiện của quan hệ (relation instance) – Lược đồ quan hệ (relation schema): xác định tên của quan hệ, tên và kiểu dữ liệu của thuộc tính của quan hệ. Ký hiệu: R(A1, A2, …, An). • A1, A2, …, An: danh sách các thuộc tính. • R là tên của quan hệ
 5. Khái niệm mô hình quan hệ – Thể hiện của quan hệ (relation instance): là một bảng giá trị gồm các dòng và các cột Ví dụ: lược đồ quan hệ Student Students(sid: string, name: string, login: string, age: integer , gpa: real)
 6. Khái niệm mô hình quan hệ – Miền giá trị (Domain): là tập giá trị hợp lệ của một thuộc tính trong một quan hệ. • Lược đồ quan hệ R(A1, A2, …, An) • D: miền giá trị của Ai ký hiệu dom(Ai) – Ràng buộc miền giá trị (Domain constraint): là điều kiện mà các thể hiện của quan hệ phải thỏa mãn. Mỗi giá trị trong domain là nguyên tố. Ví dụ: • Số CMND là tập các số từ 0 đến 9
 7. Khái niệm mô hình quan hệ – Các thành phần trong một quan hệ:
 8. Khái niệm mô hình quan hệ • Một quan hệ (relation) r của một lược đồ quan hệ R(A1, A2, …, An) được ký hiệu là r(R), là một tập n-tuples r = {t1, t2, . . ., tm}. – Mỗi n-tuples t là một danh sách có thứ tự của n giá trị t = , với vi, 1 ≤ i ≤ n, là một phần tử của dom(A) hoặc một giá trị đặc biệt null. – Giá trị thứ i trong bộ t tương ứng với thuộc tính Ai được biểu diễn bằng t[Ai].
 9. Các ràng buộc của quan hệ • Ràng buộc khóa (Key Constraints): một quan hệ được định nghĩa như là một tập hợp các bộ (tuples). Tất cả các bộ trong một quan hệ phải là duy nhất.
 10. Các ràng buộc của quan hệ • Khóa (key): Một thuộc tính hoặc một tập các thuộc tính dùng để xác định một dòng trong một quan hệ. Khóa được chia thành 3 loại: – Siêu khóa (Super key) – Khóa dự tuyển (Candidate key) – Khóa chính (Primary key)
 11. Các ràng buộc của quan hệ • Siêu khóa (Subper key) của R: là một tập thuộc tính SK của R sao cho không có hai bộ hợp lệ bất kỳ trong thể hiện của quan hệ r(R) có giá trị trùng nhau tại tập thuộc tính SK. – Cho hai bộ bất kỳ t1 và t2 trong r(R) thì ta có t1[SK] t2[SK].
 12. Các ràng buộc của quan hệ – Khóa K (Key) của một lược đồ quan hệ R là một siêu khóa của R mà khi loại bỏ bất kỳ thuộc tính A từ K thì được một tập các thuộc tính K’ mà không là siêu khóa của R nữa Ví dụ: • Super key: {SSN, Name, Age} • Key: {SSN}
 13. Các ràng buộc của quan hệ • Khóa dự tuyển (Candidate key):Trong một lược đồ quan hệ có thể có nhiều hơn một khóa, mỗi khóa được gọi là khóa dự tuyển. • Khóa chính (Primary key): một trong các khóa dự tuyển được chọn là khóa tiêu biểu.
 14. Các ràng buộc của quan hệ • Khóa ngoại (Foreign key): tập các trường (field) hoặc thuộc tính trong một quan hệ được sử dụng để "tham chiếu” đến một bộ trong quan hệ khác.
 15. Lược đồ CSDL quan hệ • Một lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database schema) S là một tập các lược đồ quan hệ S = {R1, R2, ... , Rm} và một tập các ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints IC). Ví dụ: lược đồ cơ sơ dữ liệu COMPANY = {EMPLOYEE, DEPARTMENT, DEPT_LOCATIONS, PROJECT, WORKS_ON, DEPENDENT}.
 16. Lược đồ CSDL quan hệ
 17. Lược đồ CSDL quan hệ • Ràng buộc toàn vẹn thực thể (Entity Integrity constraint): cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ S = {R1, R2, ..., Rn} – Các thuộc tính khóa chính (primary key attributes) PK của mỗi lược đồ quan hệ R trong S không chứa giá trị null trong bất kỳ bộ nào của r(R), vì giá trị của khóa chính dùng để xác định một bộ riêng biệt. t[PK] null với mọi bộ t trong r(R)
 18. Lược đồ CSDL quan hệ • Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (The referential integrity constraint) được xác định giữa hai quan hệ. – Được sử dụng để duy trì sự nhất quán giữa các bộ trong hai quan hệ: quan hệ tham chiếu (the referencing relation) và quan hệ được tham chiếu (the referenced relation) – Các bộ trong quan hệ tham chiếu R1 có thuộc tính khóa ngoại FK (foreign key) tham chiếu đến khóa chính trong PK của quan hệ được tham chiếu R2.
 19. Lược đồ CSDL quan hệ – Một bộ t1 trong R1 tham chiếu đến một bộ t2 trong R2 nếu t1[FK] = t2[PK]. – Ràng buộc tham chiếu biểu diễn trong lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ bằng một đường cong từ khóa ngoại đến khóa chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản