intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 6: Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
130
lượt xem
27
download

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 6: Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý nằm trong bộ bài giảng Hệ thống thông tin địa lý trình bày về các ứng dụng về xây dựng hệ thống địa chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 6: Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý

  1. CÁC NG D NG C A H TH NG THÔNG TIN A LÝ
  2. 1. ng d ng xây d ng HTT a chính D li u trong h th ng thông tin a chính r t ph c t p, bao g m d li u không gian và d li u thu c tính
  3. +) D li u không gian: L p thông tin v cơ s toán h c L p thông tin v th a t L p thông tin v nhà L p thông tin v i tư ng i m quan tr ng. L p thông tin v giao thông L p thông tin v th y h L p thông tin v a gi i L p thông tin v quy ho ch L p thông tin v cơ s h t ng L p thông tin v dáng t
  4. +) D li u thu c tính Thông tin v th a t( stt, di n tích, chu vi, tên ch s h u, Thông tin v nhà (tên, lo i , di n tích, giá tr nhà D li u ch s h u nhà ( h tên, a ch , ngh nghi p…) D li u thu c tính mô t thu c tính c a i tư ng ( ki u , giá tr , màu s c…)
  5. 2.NGHIÊN C U QU N LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯ NG Qu n lý r ng (theo dõi s thay i, phân lo i...), Qu n lý ư ng di cư và i s ng ng v t hoang dã, Qu n lý và quy ho ch ng b ng ng p lũ, lưu v c sông,
  6. Phân tích các bi n ng khí h u, thu văn. Phân tích các tác ng môi trư ng Nghiên c u tình tr ng xói mòn t Qu n lý ch t lư ng nư c Qu n lý, ánh giá và theo dõi d ch b nh,
  7. 3. NGHIÊN C U I U KI N KINH T - XÃ H I Qu n lý dân s Qu n lý m ng lư i giao thông (thu - b ), Qu n lý m ng lư i y t , giáo d c i u tra và qu n lý h th ng cơ s h t ng.
  8. 4. NGHIÊN C U H TR CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUY HO CH PHÁT TRI N ánh giá kh năng thích nghi cây tr ng, v t nuôi và ng v t hoang dã nh hư ng và xác nh các vùng phát tri n t i ưu trong s n xu t nông nghi p. H tr quy ho ch và qu n lý các vùng b o t n thiên nhiên ánh giá kh năng và nh hư ng quy ho ch các vùng ô th , công nghi p l n,
  9. 5. CÁC LĨNH V C NG D NG C A GIS TRONG S N XU T NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Th như ng Quy ho ch thu văn và tư i tiêu Kinh t nông nghi p Phân tích khí h u Mô hình hoá nông nghi p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2