intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 6 - Phan Trọng Tiến (2016)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
9
lượt xem
2
download

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 6 - Phan Trọng Tiến (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 6: Web GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: ‘Web-based GIS’ là gì, phân loại web-based GIS, sự khác nhau giữa web-based và các hệ thống GIS khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 6 - Phan Trọng Tiến (2016)

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)<br /> (CH6 – WEB GIS)<br /> <br /> Phan Trọng Tiến<br /> Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT<br /> Học Viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> Website: http://timoday.edu.vn<br /> Email: phantien84@gmail.com<br /> <br /> Nội dung<br /> q ‘Web-based GIS’ là gì?<br /> q Phân loại web-based GIS<br /> q Sự khác nhau giữa web-based và các<br /> <br /> hệ thống GIS khác<br /> q Sự phát triển bùng nổ của webbased GIS<br /> q Web Map Servers và Web Feature<br /> Servers<br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> “Web-based GIS” là gì? <br /> Một hệ thống map-based được cung cấp thông qua một trình duyệt web<br /> “web-based GIS”<br /> <br /> • <br /> • <br /> <br /> Không yêu cầu phần mềm chuyên dụng tại <br /> máy client <br /> Tuy nhiên, các trình duyệt có nền tảng công <br /> nghệ không thống nhất <br /> q  Sử dụng Javascript <br /> q  Sử dụng Java <br /> q  Sử dụng các plugin <br /> q  Mức độ hỗ trợ khác nhau cho các định dạng đồ <br /> <br /> hoạ khác nhau, v.v <br /> <br /> q  Mức độ phát triển của mỗi nền tảng không <br /> <br /> đồng nhất <br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ trực quan so sánh giới tính<br /> <br /> Xem thêm SVG – Scalable Vector Graphics - http://www.w3schools.com/svg/<br /> Nguồn: www.statistics.gov.uk/populationestimates/svg_pyramid/uk/index.html<br /> Web-based GIS<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> GIS và web cho mobile <br /> q  Nền tảng web cho Mobile có<br /> <br /> những ưu điểm và nhược điểm<br /> riêng<br /> Kích thướng màm hình nhỏ<br /> Đầu vào người sử dụng hạn chế<br /> Xác định vị trí có sẵn<br /> Có các dịch vụ dựa trên vị trí, địa<br /> điểm<br /> <br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 5<br /> <br /> “Web-based GIS” là gì? <br /> Một hệ thống map-based được cung cấp thông qua một trình duyệt web<br /> “web-based GIS”<br /> <br /> Không yêu cầu phần mềm chuyên dụng tại • <br /> máy client <br /> •  Tuy nhiên, các trình duyệt là một nền tảng <br /> không thống nhất <br /> q  Sử dụng Javascript <br /> • <br /> • <br /> <br /> q  Sử dụng Java <br /> q  Sử dụng các plugin <br /> q  Mức độ hỗ trợ khác nhau cho các định dạng đồ <br /> <br /> hoạ khác nhau, v.v <br /> <br /> Mức độ tương tác trên nó và vượt ra<br /> ngoài một bản đồ tĩnh đơn giản<br /> • <br /> <br /> Độ tương tác này có thể là thân thiện<br /> hoặc ít thân thiện phụ thuộc vào bản đồ<br /> <br /> Một hệ thống GIS đúng nghĩa phài bao<br /> gồm<br /> • <br /> <br /> Các chức năng phân tích<br /> <br /> • <br /> <br /> Điều khiển việc hiển thị các lớp bản đồ<br /> <br /> q  Mức độ phát triển của mỗi nền tảng không <br /> <br /> đồng nhất <br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Dữ liệu bản đồ trên web<br /> <br /> Web<br /> mapping<br /> <br /> Web<br /> GIS<br /> <br /> Web<br /> cartography<br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các loại Web GIS<br /> q Có những loại web-base GIS nào?<br /> q Cách nào chúng ta có thể phân loại<br /> <br /> chúng?<br /> <br /> q Ví dụ<br /> q Thử phân loại chúng<br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Google Maps <br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 9<br /> <br /> Web-based GIS<br /> <br /> 10<br /> <br /> Google Maps <br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản