intTypePromotion=1

Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 9 - GV. Quách An Bình

Chia sẻ: Tuấn Tài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
158
lượt xem
52
download

Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 9 - GV. Quách An Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 9: Dung dịch trình bày dung dịch, dung dịch điện ly, pH của một số dung dịch, chất điện ly ít tan. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 9 - GV. Quách An Bình

 1. LOGO HOÁ HỌC ĐẠI CƢƠNG www.dntu.edu.vn 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 2. Chương 9: Dung dịch 9.1 Dung dịch 9.2 Dung dịch điện ly 9.3 pH của một số dd 9.4 Chất điện ly ít tan 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 3. 9.1 Dung dịch 9.1.1 Định nghĩa 9.1.2 Nồng độ của dd 9.1.3 Quá trình hòa tan 9.1.4 Độ tan 9.1.5 Tính chất của dd loãng Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 4. 9.1.1 Định nghĩa Dung dịch là hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất mà thành phần của nó có thể thay đổi trong một giới hạn rộng. Click xem ví dụ Có 3 loại dung dịch Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 5. Ví dụ: quá trình hòa tan NaCl vào nước Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 6. Có 3 loại dung dịch 1 2 3 Dung Dung Dung dịch lỏng dịch rắn dịch khí Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 7. Dung dịch lỏng Dung dịch lỏng được tạo thành do sự hòa tan các chất khí, lỏng, rắn vào chất lỏng. Ví dụ:  Xăng có hòa lẫn acêton (lỏng-lỏng)  Nước trong không khí (lỏng-khí)  Thủy ngân trong vàng (lỏng-rắn) Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 8. Dung dịch rắn Dung dịch rắn là những tinh thể được tạo thành do sự hòa tan các chất khí, lỏng, rắn. Ví dụ:  Naptalen trong không khí (Rắn -khí)  Nước đường (Rắn-lỏng)  Bạc – vàng (Rắn-rắn) Click xem ví dụ 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 9. Dung dịch rắn Enter Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 10. Ví dụ: Dung dịch rắn thay thế Click xem ví dụ kế tiếp 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 11. Ví dụ: Dung dịch rắn xen kẽ Click xem violip Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 12. Dung dịch khí Dung dịch khí là hỗn hợp của hai hay nhiều chất khí. Ví dụ: không khí (chứa nitơ, oxi…) Click xem ví dụ Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 13. 9.1.2 Nồng độ của dung dịch 9.1.2.1 Định nghĩa: Nồng độ dung dịch là lượng chất tan có trong một lượng hay một thể tích nhất định của dung dịch hoặc dung môi. Enter Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 14. 9.1.2 Nồng độ của dung dịch 9.1.2.2 Các phương pháp biểu diễn nồng độ Có 5 phương pháp PP2 PP3 PP4 PP5 PP1 Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 15. Phương pháp 1 Nồng độ phần trăm khối lượng(%): Biểu diễn số g chất tan có trong 100g dung dịch. mct C%= x100 mdd Với mct: số gam chất tan(g) mdd: số gam dung dịch (g) C%: nồng độ phần trăm của dd Enter Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 16. Nồng độ phần trăm khối lượng(%) Ví dụ 1: Cần bao nhiêu gam tinh thể NaOH (độ tinh khiết P=97%) để pha thành 2000g dung dịch NaOH 5%. Ví dụ 2: Cần bao nhiêu gam tinh thể NaCl (độ tinh khiết P=91%) để pha thành 5000g dung dịch NaCl 9%. Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 17. Phương pháp 2 Nồng độ mol/l (M): Biểu diễn số mol chất tan có trong một lít dung dịch. n CM = V Với n: số mol chất tan (mol) V: thể tích dung dịch (l) CM: nồng độ mol/l (M) Enter Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 18. Nồng độ mol/l (M) Ví dụ 1 : Cần bao nhiêu gam tinh thể NaOH (độ tinh khiết 97%) để pha thành 1 lít dung dịch NaOH 1M. Ví dụ 2 : Cho dung dịch KMnO4 0.2 M, khi pha loãng 0.1 lít dung dịch trên thành 0.5 lít, cho biết nồng độ dung dịch KMnO4 mới? Enter Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 19. Pha loãng dd KMnO4 với nước Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh
 20. Phương pháp 3 Nồng độ đương lượng (N): Biểu diễn số đương lượng gam chất tan có trong một lít dung dịch. n’ CN = V Với n,: số đương lượng chất tan V: thể tích dung dịch (l) CN: nồng độ đương lượng (N) Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản