intTypePromotion=3

Bài giảng Khái quát thực trạng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Codon_09 Codon_09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
42
lượt xem
5
download

Bài giảng Khái quát thực trạng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng môi trường; hiện trạng ô nhiễm môi trường; kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Khái quát thực trạng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khái quát thực trạng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 1. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG, CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
 2. THỰC TRẠNG MÔI TRUỜNG ON môi trường nước  Nguồn nước mặt đang bị ô nhiễm nặng  Hàng năm Sông Cầu tiếp nhận khoảng 35 triệu m3 nước thải của hàng nghìn cơ sở SXKD DV và khoảng 15 triệu m3 nước thải sinh hoạt. Hầu hết chưa được xử lý.  Các kết quả quan trắc cho thấy, nước sông Cầu tại hầu hết các điểm quan trắc trên sông cầu đã có biểu hiện ô nhiễm nghiêm trọng.  (ảnh: Nước thải từ khu CN Gang thép và nước thải các trung tâm y tế)
 3.  Nước thải từ Cụm công nghiệp Bãi Bông, khu công nghiệp Sông Công và Mỏ sắt Trại Cau
 4.  Nước thải Ct CP giấy XK Thái Nguyên, Gang thép TN và trung tâm y tế Phổ yên
 5. Hiện trạng ô nhiễm môi trường Ô nhiễm Mt CN và khu vực KT KS  khoảng 90% số các CSSX công nghiệp của tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường  Các chất thải chưa được quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường.  Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí;  Hiện tại cả tỉnh có 64 cơ sở gây ONMT
 6.  Khói, bụi tại khu vực nhà máy xi măng La Hiên, khu vực mỏ than Khánh Hoà và Gang Thép Thái Nguyên
 7.  Tình trạng môi trường tại các khu vực mỏ than Phấn Mễ, Khánh Hoà và khu vực Trại Cau
 8. Hiện trạng ô nhiễm môi trường ONMT tại các đô thị và khu dân cư  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật BVMT còn thấp kém, thiếu hài hoà trong quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị.  Số lượng các cơ sở xử lý chất thải hợp vệ sinh còn rất ít  Các cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ xen kẽ trong trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nảy sinh nhiều khiếu kiện bức xúc.
 9.  Rác sinh hoạt bị đổ xuống sông suối, Khu công nghiệp Gang Thép đặt giữa khu dân cư, Nguồn thải Công ty xi mang La Hiên đặt đầu hướng gió
 10. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường
 11. Hướng dẫn và Giám sát việc chấp hành pháp luật BVMT  Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.  Phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSMT phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật BVMT (công ty CP giấy XK, Công ty TNHH WIHA, Meinfa…)  Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư
 12. Tham mưu các hoạt động của UB MT LVS Cầu Hiện tại Thái Nguyên đang giữ vị trí Chủ tịch Uỷ ban bảo vệ Môi trường sông Cầu điều phối chung các hoạt động của UB này
 13. Công tác truyền thông về môi trường  Tổ chức lớp tập huấn về luật BVMT cho các Đơn vị SXKD  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
 14. Triển khai các dự án về môi trường  Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bãi rác Đá Mài  Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải bệnh viện C và bệnh viện Lao phổi Thái Nguyên
 15. Hợp tác quốc tế  Triển khai hiệu quả Các hoạt động trong Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm các khu vực đông dân cư nghèo – PCDA như truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, đâu tư xử lý các công trình xử lý môi trường,ứng dụng công nghệ thông tin trong QL MT.
 16. Thực hiện quan trắc KSON trên địa bàn tỉnh  Quan trắc tại hơn 50 điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm tất cả các thành phần gồm đất nước khí và trầm tích.  Thực hiện chức năng tư vấn trong lĩnh vực môi trường: đánh giá tác động môi trường, tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý môi trường
 17. THẢO LUẬN 1. Qua phần trình bày trên, hãy xác định các vấn đề môi trường cần giải quyết. 2. Xác định vấn đề môi trường nổi cộm ở địa phương - Nguyên nhân của các vấn đề môi trường trên. - Biện pháp giải quyết - Lập kế hoạch thực hiện
 18. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI
 19. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật bảo vệ môi trường:  Tổ chức các hoạt động truyền thông  Xây dựng và áp dụng tiêu chí BVMT trong công tác thi đua khen thưởng.  Công bố công khai hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; phổ biến rộng rãi thông tin về hiện trạng môi trường;  phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hôị - nghề nghiệp, đoàn thể, cộng đồng dân cư và từng người dân trong việc tham gia và giám sát công tác bảo vệ môi trường.
 20. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực làm công tác BVMT ở từng ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương;  Tăng cường lựa chọn cán bộ có đủ năng lực đảm nhận công tác môi trường ở cả 3 cấp.  Liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh đào tạo nguồn nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường.  Bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý môi trường ở các ngành, các tổ chức đoàn thể 3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đóng cửa và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản