intTypePromotion=3

Bài giảng khuyến nông - Lê Văn Nam

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
243
lượt xem
74
download

Bài giảng khuyến nông - Lê Văn Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa của FAO- Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới (1984)Khuyến nông là một quá trình dịch vụ thông tin truyền bá kiến thức và đào tạo dạy nghề cho nông dân, làm cho nông dân có đủ khả năng để giải quyết lấy các vấn đề của gia đình và làng xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng khuyến nông - Lê Văn Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM-ĐẠI HỌC HUẾ KHOA KHUYẾN NÔNG &PTNT BÀI GIẢNG KHUYẾN NÔNG ThS. Lê Văn Nam Huế, 2012
 2. TÀI LIệU THAM KHảO  Giáo trình khuyến nông  Khuyến nông, khuyến lâm  Bài giảng khuyến nông
 3. CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về CÔNG TÁC KHUYếN NÔNG 1. Khái niệm khuyến nông Khuyến Nông  Agricultural  Extension
 4. 1. KHÁI NIệM KHUYếN NÔNG  Định nghĩa của FAO- Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới (1984) Khuyến nông là một quá trình dịch vụ thông tin truyền bá kiến thức và đào tạo dạy nghề cho nông dân, làm cho nông dân có đủ khả năng để giải quyết lấy các vấn đề của gia đình và làng xã.  Định nghĩa của Van den Ban và Hawkins (1988) Khuyến nông bao gồm việc sử dụng có suy nghĩ các thông tin để giúp người nông dân tự hình thành ý kiến và đưa ra những quyết định phù hợp với hoàn cảnh của họ
 5. THEO CIDSE  Khuyến nông là một từ tổng quát dùng để chỉ tất  cả các công việc liên quan đến sự phát triển nông  thôn.  Đó  là  một  hệ  thông  giáo  dục  ngoài  nhà  trường  trong  đó  người  học  được  học  bằng  thực  hành.
 6. THEO NGƯờI INDONESIA:   Khuyến  nông  là  một  hệ  thống  giáo  dục  không  theo  một  quy  định  thống  nhất  nào  mà  cũng  không  theo  một  hệ  thống  chung  nào.  Để  huấn  luyện  người  dân  nhằm  mục  đích  giúp  họ  có  những kỹ năng và trình độ kỹ thuật tốt hơn, phát  triển  hơn,  quan  điểm  xác  thực  về  sự  đổi  mới,  dành  được  thế  chủ  động  trong  sản  xuất  kinh  doanh và cuộc sống của họ
 7. BốI CảNH CủA KHUYếN NÔNG  Năm 1843 Bắc Mỹ sử dụng giao viên lưu động để  phát triển nông nghiệp  Năm 1866 các trường ĐH Cambrige, Oxford sử  dụng thuật ngữ EXTENSION để mở rộng giáo  dục đến với người dân  Năm 1910 ở Mỹ có 35 trường ĐH có bộ môn KN  Năm 1950 tổ chức KN được thành lập ở khắp các  châu lục
 8. Tại sao phải khuyến  nông?
 9. NÔNG NGHIệP NÔNG THÔN ĐÓNG VAI TRÒ  QUAN TRọNG  Gần 1 tỷ người đói (FAO)  Nhu cầu lương thực tăng 100%  vào năm 2050  Biến đổi khí hậu đang tác động  tiêu cực tới nông nghiệp
 10. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế Tốc độ tăng trưởng GDP (%) 16 14 12 10 8 % 6 4 2 0 -2 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 -4 Tổng Nông nghiệp Công nghiệp Dịch v ụ
 11. Cán cân thươ ng mại (xu ất kh ẩu tr ừ nh ập kh ẩu) triệu đô la M ỹ 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -5000 -10000 Cán cân thươ ng m ại hàng hóa chung -15000 Cán cân thươ ng m ại nông lâm s ản -20000
 12. Sự PHÁT TRIểN CủA DÂN Số NÔNG THÔN (NÔNG  DÂN) 3,3 tỷ người sống ở nông thôn, trong đó ¼ thuộc nhóm cực nghèo 1980 2000 Tốc độ gia Mật độ tăng DS dân số (%) Vietnam 81 76 1.6 1.031 China 80 68 0.4 691 Philippine 63 41 0.2 566 Lao 87 77 1.9 454 Indonesia 78 59 0.4 694 Thailand 83 78 1.0 323 South Asia 78 72 1.6 64214
 13. QUốC GIA CÓ MậT Độ DÂN Số CAO NHấT & THấP  NHấT Country Density Country Density Puerto Rico 2.798 US 36 Oman 2.595 Belgium 35 Sri Lanka 1.600 Demark 35 Egypt 1.217 New Zealand 33 Bangladesh 1.209 Russia 31 Vietnam 1.031 Uruguay 23 Haiti 905 Kazaks tan 22 Rwanda 901 Argentina 16 Liberia 892 Canada 15 Yemen 833 Australia 6 15 08/24/13
 14. Sự THAY ĐổI NHANH CHÓNG Về Kỹ THUậT, CÔNG NGHệ VÀ THÔNG  TIN Sự HạN CHế Về ĐIềU KIệN CủA NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN Thông  tin,  Nông dân kỹ  thuật,  Nông  công nghệ thôn Khuyến  nông Hạn chế về khả  Thay đổi hàng  năng tiếp cận,  ngày nguồn lực,
 15. THÔN TIN CƠ BảN Về NÔNG THÔN Nông Thành Chung thôn thị Tỷ lệ dân số 69.9 30.1 100 Tỷ lệ hộ nghèo 45.0 9.0 37.0 Phần trăm số hộ nghèo 90.0 10.0 100.0 Tỷ lệ dân số tiếp cận nước sạch 29.0 75.0 … Gini Coefficient 0.28 0.35 0.33 17 08/24/13
 16. Tỷ Lệ NGHÈO NÔNG THÔN­THÀNH THị ở  VN 70 66.4 60 50 45.5 40 35.6 Urban 30 25.1 Rural 20 10 9.2 6.6 0 1993 1998 2002 18 08/24/13
 17. THU NHậP NÔNG THÔN­ THÀNH THị
 18. 2. VAI TRÒ CủA KHUYếN NÔNG 2.1. Vai trò trong phát triển nông thôn Khuyến  Giáo  Chính  nông dục sách Thị  Phát triển nông  Công  trường nghiệp, nông  nghệ thôn Giao  Tín  Tài  thông dụng chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản