intTypePromotion=3

Bài giảng Kiến trúc cài đặt cơ sở dữ liệu - Chương 1: Lập kế hoạch và cài đặt SQL server 2012 và 2008

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
25
lượt xem
5
download

Bài giảng Kiến trúc cài đặt cơ sở dữ liệu - Chương 1: Lập kế hoạch và cài đặt SQL server 2012 và 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc cài đặt cơ sở dữ liệu - Chương 1 "Lập kế hoạch và cài đặt SQL server 2012 và 2008" gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về SQL server, giới thiệu các phiên bản SQL Server 2012, giới thiệu các phiên bản SQL Server 2012, các chiến lược cài đặt SQL Server, Server instance.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc cài đặt cơ sở dữ liệu - Chương 1: Lập kế hoạch và cài đặt SQL server 2012 và 2008

GV Phi Loan - Khoa CNTT – HUI<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tổng quan về SQL server<br /> Giới thiệu các phiên bản SQL Server 2012<br /> Giới thiệu các phiên bản SQL Server 2012<br /> Các chiến lược cài đặt SQL Server<br /> – Cài mới<br /> – Nâng cầp thay thế và nâng cấp di trú<br /> <br /> • Server instance<br /> GV Phi Loan - Khoa CNTT – HUI<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tổng quan về SQL server<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Là hệ quản trị các CSDL quan hệ (Relational DB)<br /> Server Product<br /> Ngôn ngữ SQL (“see-Kwul”)<br /> Có khả năng lưu trữ dữ liệu vô hạn (524,272<br /> TB/DB)<br /> 32,267 số kết nối đồng thời với người dùng<br /> 32,767 CSDL/server<br /> 2,147,483,647 bảng/CSDL<br /> 1024 cột/bảng<br /> <br /> GV Phi Loan - Khoa CNTT – HUI<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ CSDL quan hệ<br /> <br /> GV Phi Loan - Khoa CNTT – HUI<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lịch sử SQL Server<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 1.0 (OS/2)<br /> 4.21<br /> 6.0<br /> 6.5<br /> 7.0<br /> 8.0<br /> 9.0<br /> 10.0<br /> 10.50<br /> 11.00<br /> <br /> GV Phi Loan - Khoa CNTT – HUI<br /> <br /> 1959<br /> 1993<br /> 1995<br /> 1996<br /> 1998<br /> 2000<br /> 2005<br /> 2008<br /> 2008<br /> <br /> SQL Server 2000<br /> SQL Server 2005<br /> SQL Server 2008<br /> SQL Server 2008 R2<br /> <br /> 2012 SQL Server 2012<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản